Athyrium distentifolium    Fjällbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Tunturiberget (15E 1j , [6807, 1447] ), granskog, 1993 (SBD)
Stora Tunturiberget (artp.), (15E 1j , [6807282, 1447044] ), vid toppen, 2001 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6808100, 1447200] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Korpimäki (Korpmäck) (artp.), (15E 2h , [6814510, 1437819] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Korpmäki på 600 m höjd (15E 3h , [6815270, 1437830] ), där den avlöser majbräken, 1999 (TLj)
Västerdalarna

LIMA

Högvikskyrkans östsluttning (14D 0b , [6753760, 1358170] ), ~refl~ ,gransluttning, ,frekvens t.allm. 1996 (LBr)
TRANSTRAND

Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ), bäck i björkskog, 2012 (HLe)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817530, 1346470] ), fuktig granskog, lokalt spridd , 2019 (LBr)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Fulufjället - Brattfjället (15C 6g , [68318, 13302] ), v.myrkant 870 m.ö.h., allm. , 1989 (THe)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.), (15C 7g , [6838369, 1334041] ), liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck, 2008 (MBm)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Brottbäcken (artp.), (15C 7h , [6836170, 1338952] ), 2015 (Anders During)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Grönsåsens nordostsluttning (15C 7j , [6837320, 1346650] ), källdråg i granskog, sparsam , 2010 (LBr)
Oxvålen, V-sidan vid bäck på kalfjället (16D 3c , [6869, 1360] ), bäckdråg med block, rikligt , 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6847350, 1309410] ), 1996 (DABS)
Härjehogna (DFl-50), (16C 0b , ), fuktsvackor o kalfjäll, m.a. ,frekvens m.allm. , 1986 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850940, 1307070] ), 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ), granskog längs stig, spridd , 2018 (LBr)
Nadden åt SO (16C 5g , [6875430, 1333950] ), källdråg och myr, sparsam , 2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ), fjällhed och strandmiljöer, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.), (16C 5i , [6875200, 1343900] ), vid bäck på fjällhed, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Övre parkering Nipjället (artp.), (16C 5i , [6875488, 1344168] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875688, 1344879] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Lillnipen, Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875692, 1344871] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875748, 1344982] ), fuktig bergskreva, 2014 (Lennart Iselius)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876847, 1344674] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ), fjällhed, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6876120, 1345261] ), noterad , 2020 (Tomas Björkesten)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6878017, 1345851] ), fattig fjällhed, 2012 (Janolof Hermansson)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6878120, 1346117] ), fattig fjällhed, 10 m2 , 2012 (Janolof Hermansson)
Framför Valdalsbyggets raststuga (16C 7c , [68867, 13134] ), ~refl~ ,äng, ,frekvens m.allm. 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ), raviner, tämligen allmän , 1990 (LAr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ), raviner, tämligen allmän , 1990 (LAr)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891729, 1315122] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891974, 1317666] ), 1995 (Krister Wahlström)
400 m V om hängbron över Grövlan (artp.), (16C 8d , [6893040, 1316139] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ), fjälläng, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Ö-sidan av sjön (16C 9d , [68951, 13174] ), ~refl~ ,sluttning, ,frekvens t.allm. 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Stor-Våndsjövålen nordostsluttning (artp.), (17C 1d , [6908984, 1318834] ), nedanför 10 m hög klippvägg i blockig gles fjällbjörkskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Slagufjället västsluttning (artp.), (17C 1e , [6907607, 1322453] ), källdråg vid 10 m hög och 150 m lång västvänd klippvägg i storblockig gles fjällbjörkskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ), 1987 (HLe & UGn)

Dalarnes Flora