Astragalus penduliflorus    Smällvedel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GUSTAFS

Mossbysjön, NO hörnet (artp.), (12F 9i , [6695750, 1490380] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Mossbysjön, NO hörnet (artp.), (12F 9i , [6695750, 1490380] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Mossbysjön, NO hörnet (artp.), (12F 9i , [6695750, 1490380] ), 2 plantor , 2012 (Urban Gunnarsson)
Mossbysjön, NO hörnet (artp.), (12F 9i , [6695750, 1490380] ), sandig slänt, 2 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Mossbysjöns NO-sida (12F 9i , [66958, 14904] ), S-exp åsslänt mot sjön med gles, ca 15 ex. , 1991 (JEd)
Mossbysjön (artp.), (12F 9i , [6695852, 1490513] ), 6 plantor/tuvor , 2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
Mossbysjän, vid eldplatsen (artp.), (12F 9i , [6695852, 1490513] ), 6 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Mossbysjön (artp.), (12F 9i , [6695852, 1490513] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Mossbysjön (artp.), (12F 9i , [6695854, 1490507] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Mossbysjön (artp.), (12F 9i , [6695856, 1490521] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Mossbysjön (artp.), (12F 9i , [6695861, 1490511] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Mossbysjön (artp.), (12F 9i , [6695861, 1490511] ), 8 plantor/tuvor , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Mossbysjön (artp.), (12F 9i , [6695861, 1490511] ), 2014 (Stig-Åke Svenson)
Mossbysjön (artp.), (12F 9i , [6695861, 1490511] ), totalt 13 blomstjälkar med frön , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Mossbysjön (artp.), (12F 9i , [6695865, 1490537] ), 6 plantor/tuvor , 2019 (Emil Persson)
Mossbysjön (artp.), (12F 9i , [6695871, 1490536] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Mossbysjön (artp.), (12F 9i , [6695884, 1490538] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Nära Mossby, 1946 (At) * på åsen, 1950 (Tr) * vid Mossbysjöns östra del ovan norra stranden (12F 9i , [66959, 14905] ), åssluttning med gles tallskog, ca 25 ex , 1990 (SNy o a)
Solvarbo (artp.), (12F 9i , [6697267, 1492362] ), torr gräsmark med björk, 1 plantor/tuvor , 2016 (Stig-Åke Svenson)
Österdalarna

GAGNEF

Övre Tjärna Gagnef (artp.), (13F 4b , [6720860, 1459920] ), 50 plantor , 2011 (Uno Skog)
200 m S om Naturminnet Moje (artp.), (13F 4b , [6720877, 1459918] ), 81 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Järnvägen, Gagnef (artp.), (13F 4b , [6720931, 1459895] ), 2013 (Michael Tholin)
Moje, ca 100 m S om naturminnet (artp.), (13F 4b , [6720990, 1459800] ), vägkant, 32 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Tjärnhedsvägen (artp.), (13F 4b , [6721013, 1459815] ), noterad , 2019 (Samuel Johnson)
Naturminnet Moje, 100m S om längs väg och järnväg (artp.), (13F 4b , [6721041, 1459839] ), 59 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Naturminnet Moje, 100m S om längs väg och järnväg (artp.), (13F 4b , [6721041, 1459839] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Öv.Tjärna vid jvg o Naturminnet (13F 4b , [67211, 14598] ), sandslänt mot jvg, 1992 (JEd)
Nära Gagnefs station, i skogen, ca 1900 (Hd: WISTR.1905) = Tjärnaheden längs järnvägen, mest vid ett f d stickspår, 1912 (SAM.1913) (13F 4b , [67211, 14598] ), på ca 3 km längd längs banlinjen och det forna stickspåret, även i tallheden omkring men endast på trampad, uppgrävd eller körd mark, 1959 (At) * flera 100 ex 1976 (NILS.&GUST.1977a)
), (13F4b1148-2849), 274 fertila ex , 1989 (RNy)
Gagnef (artp.), (13F 4b , [6721116, 1459840] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Thomas Strid)
Moje, Naturminnet, 100 m söder om. Längs väg och järnväg. (artp.), (13F 4b , [6721116, 1459840] ), i vägkant och i gles tallskog, 60 plantor/tuvor , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Gagnef Tjärnedsvägen (artp.), (13F 4b , [6721116, 1459840] ), 2015 (Martin Sjödahl)
Övre Tjärna. (artp.), (13F 4b , [6721144, 1459832] ), vägslänt, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Moje, tomter (artp.), (13F 4b , [6721146, 1459870] ), noterad , 2012 (Rolf-Göran Carlsson, Inge Palmqvist, Kurt-Anders Johansson)
Gagnef jvgstn, banvallen 1 km N (artp.), (13F 4b , [6721223, 1459842] ), känd lokal., 1 m² , 1993 (Erling Jirle, Eva Waldemarson)
Gagnef smällvedel (artp.), (13F 4b , [6721233, 1459860] ), 250 , 2012 (Magnus Stenmark)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), längs banvallen, 444 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), 611 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), järnvägsbank, 177 plantor , 2010 (Tomas Ljung)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Gagnef järnvägsstation (artp.), (13F 4b , [6721255, 1459855] ), noterad , 1980 (Thomas Karlsson, Bengt Nilsson)
Övre Tjärna (artp.), (13F 4b , [6721261, 1459772] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Övre Tjärna (artp.), (13F 4b , [6721288, 1459758] ), 11 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Obevakade jv. övergången (artp.), (13F 4b , [6721604, 1459883] ), 11 , 2016 (Erika Stenback)
Tjärnaheden (13F 4b , [67217, 14598] ), 1989 (RNy)
Moje (13F 4b , [6721967, 1459932] ), järnvägsbank, 2010 (RNy)
Morstugugärdet, 300 m N om (artp.), (13F 4b , [6721970, 1459930] ), 26 plantor/tuvor , 2016 (Urban Gunnarsson)
Tjärnaheden (13F 4b , [67220, 14598] ), 1989 (RNy)
Tjärnaheden (13F 4b , [67224, 14598] ), 1989 (RNy)
N om Övre Tjärna, vid och i närheten av jvg. (DFl-50), (13F 4b , [67224, 14599] ), blottad sand, 1986 (JEd & LBr)
Runt järnvägen där stickspåret ansluter (artp.), (13F 4b , [6722520, 1459980] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Runt järnvägen där stickspåret ansluter (artp.), (13F 4b , [6722520, 1459980] ), järnvädsbank, 300 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Runt järnvägen där stickspåret ansluter (artp.), (13F 4b , [6722520, 1459980] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Runt järnvägen där stickspåret ansluter (artp.), (13F 4b , [6722520, 1459980] ), 226 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Runt järnvägen där stickspåret ansluter (artp.), (13F 4b , [6722520, 1459980] ), järnvägsbank, 143 plantor , 2010 (Tomas Ljung)
Gamla stickspårets S del (artp.), (13F 4b , [6722600, 1459990] ), banvall, 56 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Gamla stickspårets S del (artp.), (13F 4b , [6722600, 1459990] ), 265 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Gamla stickspårets S del (artp.), (13F 4b , [6722600, 1459990] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Gamla stickspårets S del (artp.), (13F 4b , [6722600, 1459990] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Gamla stickspårets S del (artp.), (13F 4b , [6722600, 1459990] ), övergiven banvall, 35 plantor , 2010 (Tomas Ljung)
Tjärnaheden (13F 4b , [67228, 14599] ), 1989 (RNy)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.), (13F 4b , [6722940, 1459950] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.), (13F 4b , [6722940, 1459950] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.), (13F 4b , [6722940, 1459950] ), 77 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.), (13F 4b , [6722940, 1459950] ), banvall, 31 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.), (13F 4b , [6722940, 1459950] ), banvall, 14 plantor , 2010 (Tomas Ljung)
Vid grustag i stickspårets andra ände 1 1/2 km NV om föregående lokal, 1920-t (P.Lis) (13F 4b , [67232, 14597] ), kant av grustag, några ex , 1986 (LBr & JEd)
Hellkvist grus, gammla stickspåret (artp.), (13F 4b , [6723208, 1459804] ), noterad , 2012 (Rolf-Göran Carlsson, Inge Palmqvist, Kurt-Anders Johansson)
Gräv grustag, SO delen vid vägkorsning (artp.), (13F 4b , [6723230, 1459770] ), sandtag, väg, 8 plantor , 2010 (Tomas Ljung)
Gräv grustag, SO delen vid vägkorsning (artp.), (13F 4b , [6723230, 1459770] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Gräv grustag, SO delen vid vägkorsning (artp.), (13F 4b , [6723230, 1459770] ), vändplan, 11 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Gräv grustag, SO delen vid vägkorsning (artp.), (13F 4b , [6723230, 1459770] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Gräv grustag, SO delen vid vägkorsning (artp.), (13F 4b , [6723230, 1459770] ), 17 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje by (13F 4c , [67208, 14601] ), vägslänt, sådda från planterat ex, under tydlig spridning, ca 20 ex , 1989 (RNy)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720886, 1460128] ), 16 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720904, 1460062] ), 10 plantor , 2012 (Ulf Gärdenfors)
Moje by (13F 4c , [67210, 14602] ), tomtmark, planterad?, 1 ex , 1989 (RNy)
Moje,Larssveden (13F 4c , [67217, 14607] ), sandbacke, 1 ex. , 2003 (IPt)
Moje, N delen (artp.), (13F 4c , [6721781, 1460706] ), 1 , 2016 (Urban Gunnarsson)
ÅL

200 m väst om Långsjön (artp.), (13F 4c , [6724742, 1460294] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Långsjön (13F 4c , [6724790, 1460420] ), vägslänt, 10 ex , 2004 (IPt)
Ett par km från tidigare förstörd lokal, sandig vägbank, flera ex 1985 (GTr) * vid vägen S om Lång-sjön (13F 4c , [67248, 14604] ), tallhed och vägkant, ett flertal ex , 1988 (ADv)
Långsjön i vägskärning nedom sommarhus (13F 4c , [6724804, 1460485] ), ca 120 ruggar längs 100 m väg , 1993 (TLj)
50 m V Långsjön längs vägen (artp.), (13F 4c , [6724820, 1460440] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
50 m V Långsjön längs vägen (artp.), (13F 4c , [6724820, 1460440] ), vägkant, 10 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
50 m V Långsjön längs vägen (artp.), (13F 4c , [6724820, 1460440] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
50 m V Långsjön längs vägen (artp.), (13F 4c , [6724820, 1460440] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
50 m V Långsjön längs vägen (artp.), (13F 4c , [6724820, 1460440] ), vägkant, 11 plantor , 2010 (Tomas Ljung)
Långsjön väster om (artp.), (13F 4c , [6724823, 1460430] ), noterad , 2012 (Rolf-Göran Carlsson, Inge Palmqvist, Kurt-Anders Johansson)
RÄTTVIK

Rättviks samhälle,vid det galmla industrispåret mot Österängarna (14F 0c , [6753110, 1462620] ), norra sidan av nedlagt industrispår, 1 relativt stort ex blommande , 1993 (Erik Ljungstrand)
Industrivägen (artp.), (14F 0c , [6753566, 1463834] ), 1 , 2017 (Åke Berg)
Industrivägen, vid Rättviks elektriska (artp.), (14F 0c , [6753568, 1463831] ), 45 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Industrivägen (artp.), (14F 0c , [6753577, 1463857] ), noterad , 2019 (Helena Lager)
Industrivägen, söder om stickspåret (artp.), (14F 0c , [6753580, 1463857] ), 83 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Industrivägen, Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753588, 1463852] ), noterad , 2020 (Mathias Theander)
Stora industriområdet 2 km NO järnvägsstationen, 20 fertila ex samt talrika ungplantor 1982 (BJÖRKL.1983) * vid Hansells (14F 0c , [67536, 14637] ), på och vid industrispår, ymnig 1985 men kraftigt decimerad genom grävning, minst ett 50-tal plantor 2000 (LBr) , 1985 (TLj)
Industriområde på tallhed med industrispår, längs vilka kalkgrus påförts. (14F 0c , [67536, 14639] ), torr makadam/grus längs industrispår med kalk. Tag väg 301 från Rättvik mot Boda kyrka. sista avtagsvägen i Rättvik åt väster mot industriområdet. därefter ca 700 m t. spåret, 50-250 , 1989 (TLj)
Rättviks industriområde (artp.), (14F 0c , [6753610, 1463820] ), 200 plantor , 2010 (Urban Gunnarsson)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.), (14F 0c , [6753614, 1463863] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Industrivägen, vid skylten Nordbet (artp.), (14F 0c , [6753623, 1463871] ), 218 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Industrivägen (artp.), (14F 0c , [6753657, 1463848] ), 28 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Industrivägen/Brända vägen Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753675, 1463850] ), 10 , 2019 (Teresia Holmberg)
Hörnet mellan Industrivägen och Brändavägen (artp.), (14F 0c , [6753701, 1463845] ), 40 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Brändavägen, norra vägkanten (artp.), (14F 0c , [6753719, 1463825] ), 26 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Kungshol, rätt rikligt 1885 (O.V.Vahlin: WISTR.1905 o a) * ”här illa behandlad”, blott ett par ex 1893 (Kk) * ännu 1911 (Vr: SAM.1913) * ”utdöd, men flyttad till ett annat ställe där den ännu fortlever”, ca 1915 (Pn) (14F 1c , [6755, 1464] ), i ledningsgata, ett par små ex , 1985 (ABj)
BODA

Skedtjärnen,grustag (14F 2d , [67609, 14691] ), övergiven grustagsslänt, ca 100 ex. , 2001 (LBr)
Skedtjärns grustag (artp.), (14F 2d , [6760905, 1469072] ), 228 plantor , 2010 (Urban Gunnarsson)
Skedtjärnen (öst om) (artp.), (14F 2d , [6760910, 1469100] ), grustag, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Jutjärns grustag (artp.), (14F 2d , [6760924, 1469081] ), 377 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Skedtjärns grustag (artp.), (14F 2d , [6760928, 1469083] ), 2015 (Anders Helander)
Skedtjärn (grustäkt) (artp.), (14F 2d , [6760931, 1469089] ), noterad , 2019 (Markus Rehnberg)
Skedtjärn, grustag nära (artp.), (14F 2d , [6760950, 1469100] ), 100 , 2012 (Gunnar Hagelin)
Nära Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6763290, 1468000] ), ny lokal i sandtagsslänt ca 1 km från klassiska lokalen, ca 100 ex , 2004 (LBr)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762033, 1470328] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Leif Helldal)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762084, 1470338] ), 2 , 2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (14F 2e , [6762110, 1470360] ), äng, enstaka , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762120, 1470328] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762123, 1470336] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Leif Andersson, Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), 7 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762208, 1470324] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762230, 1470370] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Jutjärnsängen, 100m norr om (artp.), (14F 2e , [6762261, 1470390] ), 5 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Jutjärnsängen, 100m norr om (artp.), (14F 2e , [6762261, 1470390] ), 8 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
N Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762298, 1470387] ), flera stora plantor nära informationsskylt., noterad , 2020 (Joakim Andersson Hemberg, Anna Hemberg Hermansson)
Väg 301 fr Rättvik mot Boda kyrkby. Väster 1,2 km N Ingels mot Jutjärn, därefter ca 2,7 km. lokalen ligger 200 m SO vägen. (14F 2e , [67623, 14704] ), en däld mellan åsryggar på isälvsfältet med gräsvegetation och kalkindikerande örter t.ex. ägggentiana, rosettjungfru ? underlag isälvsgrus. ytligt kalkrikt grundvatten., 50-100ex , 1989
(TLj)
Lenåsbäcken (artp.), (14F 2e , [6762300, 1470400] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Jutjärnsängarna (artp.), (14F 2e , [6762308, 1470449] ), sandtallskog, 10 plantor/tuvor , 2016 (Örjan Fritz, Johan Nitare, Elisabet Ottosson,)
Jutjärn (artp.), (14F 2e , [6762319, 1470446] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762325, 1470448] ), 7 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762365, 1470435] ), 14 plantor , 2010 (Urban Gunnarsson)
Jutjärnsbäcken (artp.), (14F 2e , [6762888, 1470792] ), tallhed, 1995 (Bengt Oldhammer)
Ett annat mera otillgängligt ställe”, ca 1885 (O.V.Vahlin: SAM.1913) * troligen = isälvsområdet NO om Rättvik, med fjällvedel, 1965 (BERG 1966) * 3 km NNO Ingels, ca 10 ex, 1975 (NILS.& GUST.1977a) * några få plantor 1982 (BJÖRKL.1983) (14F 2e , [67629, 14702] ), ca 1 km S om Jutjärn, på och vid industrispår, ymnig 1985 men kraftigt
decimerad genom grävning, ca 25 ex , 1985 (LJUNG 1985 o a)

Dalarnes Flora