Aster novi-belgii    Höstaster


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700567, 1474448] ), badplatsen, 2019 (SNy)
Bergeby, längs väg N om (artp.), (13F 2g , [6711274, 1481512] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
STORA KOPPARBERG

Vägkant NV Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721252, 1486841] ), skogsbryn mot vägkant, 2013 (Per Johansson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (artp.), (12F 0i , [6653701, 1491774] ), noterad många ex inom 1 x 4 m , 2020 (Göran Johansson)
Österdalarna

GAGNEF

400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712768, 1461866] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, flera m2 , 2011 (IPt)
Moje, Larssveden (13F 4c , [6721720, 1460830] ), ängsmark, några ex. , 2003 (IPt)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739442, 1451072] ), väg mot sjöstrand, 2018 (Kicki Marcus)
RÄTTVIK

Rättvik, mellan stiftsgården o jvg (14F 0c , [67531, 14615] ), vägkant o ruderatmark (spridd från kyrkogården), t.riklig flerst. , 1986 (TLj)
BODA

Gulleråsen, Skvallervallen (14F 4d , [6771710, 1465820] ), tidigare festplats/dansbana nu tipp, rikkligt inom ett par kvadratmeter , 2017 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6775841, 1438358] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Västerdalarna

MALUNG

Malungs soptipp (13D 6h , [67323, 13876] ), ruderatmark, 2016 (MNo)

Dalarnes Flora