Astrantia major    Stjärnfloka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (12G 5h , [6676, 1536] ), f,d.trädgård, kvarstående , 1995 (PDm)
SÄTER

Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
STORA KOPPARBERG

Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ), lövskog, 2014 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ), dammkant, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ), ängs/slogsmark, kvarstående, 2018 (IPt & SNy)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), gammal tomtmark, 2010 (Gunnel Sundberg)
Österdalarna

GAGNEF

Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), igenvuxen tomtmark, 2016 (IPt)
BJURSÅS

Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
LEKSAND

Tibble (13F 6b , [67349, 14577] ), spridd kring gammal jordkällare o.dikesren eft.bygatan, rikl. , 1987 (TLj)
Söder Lindberg (13F 8c , [6741950, 1462930] ), vägslänt, enstaka , 2004 (IPt)
RÄTTVIK

Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
BODA

Ahlgrenskurvan (14F 3d , [6769970, 1466980] ), utanför tomt, ett tiotal , 2010 (GHa)
Gamla Elimkapellet. mitt för avfarten till Västabäcken (14F 4d , [67724, 14652] ), igenvuxen före detta gräsmatta. övergiven för mycket länge sedan. (mer än 20 år sedan), tiotals , 2002 (GHa)

Dalarnes Flora