Astrantia major    Stjärnfloka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (12G 5h , [6676, 1536] ), f,d.trädgård, kvarstående , 1995 (PDm)
HUSBY

Långshyttan, Rönnliden (artp.), (13G 0c , [6704506, 1513081] ), trädgårdsdeponi/utkast, 1 plantor/tuvor , 2019 (Dennis Nyström)
SÄTER

Nisshyttan badplatsen (artp.), (12F 6j , [6684074, 1495763] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6713250, 1481010] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
STORA KOPPARBERG

Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ), lövskog, 2014 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Böle vägkorsning (artp.), (13G 8b , [6740041, 1506655] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ), dammkant, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ), ängs/slogsmark, kvarstående, 2018 (IPt & SNy)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), gammal tomtmark, 2010 (Gunnel Sundberg)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Skattlösbergs by (artp.), (12E 4i , [6673942, 1441407] ), noterad , 2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Österdalarna

GAGNEF

Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), igenvuxen tomtmark, 2016 (IPt)
BJURSÅS

Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
LEKSAND

Tibble (13F 6b , [67349, 14577] ), spridd kring gammal jordkällare o.dikesren eft.bygatan, rikl. , 1987 (TLj)
Söder Lindberg (13F 8c , [6741950, 1462930] ), vägslänt, enstaka , 2004 (IPt)
RÄTTVIK

Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
BODA

Ahlgrenskurvan (14F 3d , [6769970, 1466980] ), utanför tomt, ett tiotal , 2010 (GHa)
Gamla Elimkapellet. mitt för avfarten till Västabäcken (14F 4d , [67724, 14652] ), igenvuxen före detta gräsmatta. övergiven för mycket länge sedan. (mer än 20 år sedan), tiotals , 2002 (GHa)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Skarsåsen-Ersbo. (artp.), (15C 0j , [6803898, 1345969] ), spridd från odling, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)

Dalarnes Flora