Astragalus glycyphyllos    Sötvedel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA SKEDVI

S Långhags kraftverk, Ö sidan älven (12F 9j , [66977, 14951] ), älvstrand, 5 m2 , 1988 (SSv)
STORA TUNA

Lennheden, vid Långsjöns västände (13F 2e , [67131, 14710] ), torr, västvänd åsluttning med lövskog och öppna piprörsytor, ett par ex , 1987 (LBr)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ), åsen väster om j-vägen vid Långsjön, 2012 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720864, 1472727] ), vägkant, några ex , 2014 (SNy)
VIKA

Nyhyttan 1 km V (13F 1j , [6709121, 1498469] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kalvsbäcken 800 m NV (13G 1a , [6708713, 1500054] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
ASPEBODA

Kapellbergets S-sluttning (13F 3h , [67155, 14854] ), skogsmak i brant sluttning, ca 30 ex , 1989 (BCa)
STORA KOPPARBERG

Norsbobergets V-brant n.stigen (DF ='Simonsberg=Tvärberget'), (13F 3h , [67160, 14892] ), örtrik V-exp. granskogsslänt.nu solöppet hygge, minst 8 kraftiga tuvor! , 1988 (JEd)
Rv-80, N om Grycksbo ,före backen ner mot Smälingarna (13F 6g , [67320, 14815] ), torr örtrik vägslänt mot SV, 1 stor rugge , 1988 (LBr)
SUNDBORN

Trollberget (13G 4b , [67215, 15074] ), sydberg, sparsamt , 1985 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Hinsberget , N om sjön Hinsen (13G 5d , [6727959, 1517714] ), vägslänt skogsbilväg ,sydläge, 2 plantor , 2006 (RLu)
Hällberget (artp.), (13G 6b , [6733905, 1508184] ), brant sydsluttning i 40 årig granskog, 1 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Bråtberget ( 2 lokaler ) (12F 3i , [6669, 1493] ), 1ex + 2ex , 1983 (RNo)
Bråtberget (12F 3i , [6669364, 1493655] ), bråtbergets sydsluttning tillsammans med nattvioler, 6 olika , 2004 (ALu)
Bråtbergets SV sida (12F 3i , [6669370, 1493665] ), SV-sluttning med gles blandskog, 6 stora ex , 2004 (ALu)
Gläfsbergets sydsluttning ( 2 lokaler ) (12F 4i , [6670, 1493] ), 10ex + 16 ex , 1982 (RNo)
Gläfsbergets sydsluttning (12F 4i , [66700, 14933] ), ängsmark,torr,sandig, ca 20 plantor , 1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
Trollberget N om gml körväg (12F 4j , [66701, 14950] ), S läge i kant mot gml hygge, några stora plantor , 1990 (ALu)
NORRBÄRKE

Furbo , Sandåbergets sydsluttning (12F 4f , [6673, 1479] ), 1 ex. , 1983 (RNo)
Ovanför Ektjärn efter vägen (12F 5h , [66751, 14865] ), efter vägen, vid grustag, 2 plantor , 1986 (ALu)
LUDVIKA

Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), sydsluttning på kalkberg, enstaka , 1987 (HWk)
Norsbergets SV-sluttning (12F 3c , [66668, 14605] ), halvskuggad sluttning, t.riklig , 1987 (PHe)
Norsen (artp.), (12F 3c , [6666836, 1460346] ), kalkbarrskog vid kalkbrott, 2013 (Janolof Hermansson)
Norsen (artp.), (12F 3c , [6666836, 1460380] ), kalkbarrskog vid kalkbrott, 2013 (Janolof Hermansson)
Norsen i Norsbergets sydsluttning (12F 3c , [6666852, 1460497] ), ännu kvar, ca 10 ex , 2005 (TLj)
Norsberget (artp.), (12F 3c , [6666910, 1460500] ), i stenskravlet intill före detta kalkbrottet., 1992 (Jan-Olof Hermansson)
Ställviksberget (artp.), (12F 4d , [6671790, 1465190] ), 1990 (Jan-Olof Hermansson)
GRANGÄRDE

Hörkna kalkbrott (DFl-60), (12E 5j , [66757, 14455] ), i hög gråalssly, tämligen riklig , 1990 (GEn)
Hörkna kalkbrott, nära Gruvstugan (artp.), (12E 6h , [6680650, 1439450] ), 1990 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Råklacken (artp.), (12E 6i , [6683600, 1443900] ), 1990 (Jan-Olof Hermansson)
Norra Uvberget (artp.), (12F 6a , [6680100, 1452700] ), i stenskravlet i ostbranten nära toppen., 1992 (Jan-Olof Hermansson)
Österdalarna

BJURSÅS

Stenmurar på väg till Knippgårdarna från Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14738] ), solig stenmur, olvon och rödblära, 1996 (MBe)
Parkeringsplats vid vägnedfart mot Änge (13F 7h , [6736120, 1485670] ), grusig, gräsbevuxen parkeringsplats, 10-tal plantor av varierande storlek , 2008 (JJa)
N om Dalkarlsbo (13F 7h , [6736120, 1486570] ), vägkant, foto , 2008 (IPt)
LEKSAND

Leksands Strandbad (artp.), (13F 7a , [6737223, 1454620] ), 50 , 2016 (Staffan Åström)
RÄTTVIK

Östbjörka kalkbrott,mot ravinen (utanför reservatet) (14F 2c , [67625, 14637] ), V-vänd klipphylla, mkt riklig , 1985 (TLj)
Östbjörka NR (artp.), (14F 2c , [6762562, 1463752] ), noterad , 2018 (Bo karlstens, Rolf Lundqvist)
ORE

Ärteråsens fäbodar mot N i bergets S-sluttn. (14F 8c , [67932, 14621] ), hygge med brandfläckar efter risbränning ,i brandfläck ,säkerligen fröreserv!, enst.ungplantor , 1990 (JEd)
MORA

Söderbergets naturskog (artp.), (14E 4d , [6773974, 1416855] ), vid lindarna, 1985 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), minst 20 ex , 1981 (Bengt Oldhammer)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
VENJAN

Tiberget S. Ängesgravsklikten. (artp.), (14D 3i , [6769221, 1391566] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Tobias Hammarberg, David Hammarberg)
ÄLVDALEN

Rämma-Svarttjärnsåsen (artp.), (14D 8j , [6791013, 1395971] ), 12 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
längs vägen mot Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787346, 1400630] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ), nedom branterna , 1999 (TLj)
Västerdalarna

NÅS

Närsjö, 500 m SO ö i Närsjö (12E 9f , [66996, 14291] ), 1990 (BEh)
St Flen (12E 9g , [6698, 1432] ), 1990 (BEh)
ÄPPELBO

Rågsvedens hpl (13E 1a , [67082, 14045] ), banvallen, 1995 (IJo)
MALUNG

Öjsberget (13D 7i , [6739690, 1391240] ), skogbeväxt bergssluttning, ca 100 , 2003 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [67401, 13914] ), övre delen av rasbrant mot SO,örtrik markvegetation, 1995 (LFn)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740106, 1391464] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, 10 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)

Dalarnes Flora