Astragalus alpinus ssp. alpinus    Ljus Fjällvedel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Borlänge rangerbangård (13F 1f , [67067, 14789] ), 2004 (BJn)
Österdalarna

RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6747370, 1466740] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 1 stort ex , 2008 (JJa & IPt)
BODA

Jutjärnsvägen (14F 2d , [6760190, 1468890] ), torr vägren, litet bestånd , 2010 (GHa)
Jutjärns kalkbrott vägen (artp.), (14F 2d , [6760619, 1469465] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Skedtjärnen (artp.), (14F 2d , [6760900, 1468600] ), 2005 (Margareta Edqvist)
1 km S Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6761480, 1469940] ), vägslänt, fåtal (trolig spridning från lokalen vid Jutjärn) , 2009 (GHa)
S om Jutjärns kalkbrott längs vägen och skogen omkring ,(2103-2603), (14F 2e , [67621, 14703] ), längs kalkgrusiga vägkanter och i torr sandig kalktallskog, , riklig och spridande sig längs vägen , 1986 (TLj)
Ingels, Rättviks kommun (artp.), (14F 2e , [6762109, 1470338] ), 10 , 2019 (Helena Lager)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762118, 1470326] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762158, 1470338] ), noterad , 2015 (Anders Helander, Klara Helander)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762158, 1470338] ), noterad , 2015 (Anders Helander, Klara Helander)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762208, 1470324] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762230, 1470370] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Isälvsområdet NO Rättvik, ca 1965 (BERG 1966) * ca 900 m S Jutjärn (14F 2e , [67623, 14704] ), käll-påverkad skogsäng i tallhed på sandfält, 1985 (ABj & TLj)
Lenåsbäcken (artp.), (14F 2e , [6762300, 1470400] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Jutjärn, 1km S om, Boda s:n (artp.), (14F 2e , [6762370, 1470260] ), betesmark, 150 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
S om Jutjärns kalkbrott längs vägen och skogen omkring ,(2103-2603), (14F 2e , [67626, 14703] ), längs kalkgrusiga vägkanter och i torr sandig kalktallskog,, riklig och spridande sig längs vägen , 1986 (TLj)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6763140, 1470490] ), barrskog/vägren, 2008 (Gunnel Sundberg)
ORE

Furudal,industromr.1 km V stn (DBS), (14F 6c , [67834, 14628] ), sandfält,delvis m.ungtallskog,f.d.upplagsplats, ~1 ha rikl. , 1987 (TLj)
Furudal vid skolan nära Vindförberg (14F 6c , [67836, 14646] ), delvis trampsliten sandig tallhed, ca 50 ex , 1988 (TLj)
Furudals industriområde mot Orsa-banan (14F 6c , [67839, 14624] ), äldre sandtag i gles tallhed, 1000-tals ex , 1987 (TLj)
Tillhedsvägen (14F 6c , [67843, 14643] ), torr barrskog, rikligt , 2015 (GHa)
Vägen upp till vattentornet (14F 6c , [67843, 14645] ), torr barrskog, rikligt , 2015 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ), vägren (Längs hela Timmervägen), massvis , 2010 (GHa)
Bruket, stora vägen längs älven (14F 7d , [67875, 14656] ), vägren, spridd i små grupper längs vägen , 2010 (GHa)
Furudal (artp.), (14F 7d , [6787576, 1465625] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ), vägrenar, ymnigt längs 200 m av vägen , 2009 (GHa)
Lindbodarna V om älven (14F 8d , [67904, 14651] ), torra vägrenar, ett par mindre bestånd , 2009 (GHa)
HAMRA

NV Ransjö, korsning Knippelbergstjärn (artp.), (15E 9h , [6848688, 1439792] ), vägkant, 2012 (Bo Eriksson)
Fjällsocknarna

IDRE

Storåns V-sida 400 m VNV Siljanskojan (16C 8g , [68939, 13324] ), örtrik grusig strandäng,, t. riklig 1985 (JEd, BOr & PJn) * , 1987 (JEd)

Dalarnes Flora