Asplenium viride    Grönbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Jätturn (12F 6e , [6683, 1470] ), kalkklippor, rikligt , 1987 (JEd)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683510, 1470770] ), klippbrant, 10-tal , 2009 (JJa)
LUDVIKA

Norsberget (SO Blötberget) (12F 3c , [6666831, 1460337] ), kalkhaltig klippbrant, en mindre tuva, återfunnen 2012 av Thorild Jonsson , 2011 (GEn)
GRANGÄRDE

Tansbäcken (12F 7b , [6689052, 1455478] ), skog med flyttblock av kalk, 2018 (SNy)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6689054, 1455493] ), noterad , 2018 (Bo karlstens)
Österdalarna

RÄTTVIK

Rättviksheden, 600 m NV Kungdhol (14F 1c , [67561, 14646] ), revkalkkulle,på V o N-sidorna, ~10 tuvor , 1985 (TLj)
Kungshol - Springkällan (artp.), (14F 1c , [6756214, 1464698] ), mer blåbär än lingon, 2014 (Janolof Hermansson)
Östbjörka (artp.), (14F 2c , [67626, 14637] ), 2 tuvor , 1985 (Bengt Oldhammer)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [6762690, 1463720] ), klippskrevor, 4 ex , 2009 (IPt)
ÄLVDALEN

Vitturn Älvdalen (14E 9b , [67964, 14096] ), klippbrant, 2 ex , 2015 (MNo)
Västerdalarna

MALUNG

Liss-Vålberget (13D 8i , [6742130, 1391000] ), klippspricka i diabasbrant, ett bestånd på 1 * 2 dm , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ), t.riklig , 1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67902, 13674] ), diabasbrant, c:a 30 tuvor spridda utefter branten , 2009 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Brant NO Lilla Skärberget (artp.), (15C 9g , [6846792, 1334191] ), mindre no-stup i fjällnära skog, 13 plantor , 1991 (MBm)
IDRE

Gethammaren (artp.), (16C 0g , [6850000, 1331710] ), sydvänd bergbrant, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Gethammaren (16C 0g , [6850008, 1331699] ), lodytor, 2004 (RLu)
Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ), diabasbrant, något 10-tal ex , 1987 (LBr)
Smörtjärnsåsen ,SO-toppen (16C 1h , [68590, 13387] ), klippspringor, ~25 ex. , 1995 (DABS)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ), ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Smörtjärnåsen (NV Smörtjärnen) (16C 1h , [68593, 13380] ), klippspringor i diabasled, ~40 ex , 1995 (DABS)
Storfjätan ca 500 m nedströms landsvägsbron vid Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13482] ), kalkstensblock / hällar, ca 50 ex på flera block , 1994 (DABS)
Fjätåns O sida, ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13482] ), ~refl~ ,fjällbjörkskog med kalkblock, källdrag, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Slugufjällets Ö-sida ned. '1059'-toppen (DF), (17C 1e , [69051, 13244] ), kalkklippor, riklig , 1987 (JEd)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ), kalkklippor, enstaka , 2013 (MNo)

Dalarnes Flora