Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens    Kalksvartbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA SKEDVI

Nyberget, Kalkberget (13G 1a , [6707, 1504] ), kalkberg, 1992 (JEd)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [670718, 150483] ), bergkant, 2011 (DABS)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
LUDVIKA

Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), på väggar i kalkbrott, enstaka , 1987 (HWk)
Österdalarna

BJURSÅS

Smälingsbergert, ("Kalkberget") (13F 6g , [6734327, 1481494] ), skreva i kalkblock, flera tuvor , 2011 (IPt & Ingvar Noren)

Dalarnes Flora