Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Lillklinten (12G 3h , [66699, 15356] ), bergstup, rikligt , 1985 (PDm)
Fullsta efter Leknäsvägen (12G 5h , [66759, 15393] ), klippbrant, 1 stort ex , 1987 (PDm)
Backa-Sisselbo (12G 5i , [66780, 15430] ), bergstup, fåtalig , 1988 (PDm)
Drakberget (12G 6g , [66824, 15347] ), diabaskulle, rikligt , 1985 (PDm)
Högberget (Bodarne) (DFl-49), (12G 6h , [66815, 15370] ), bergstup, rikligt flerstädes , 1987 (PDm)
Fornby vid Östersjön (12G 6h , [66825, 15364] ), bergsstup, 10-tal , 1990 (PDm)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ), skogsmark längs promenadväg, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), klippor vid kalkbrott, 20-tal ex , 1989 (JEd)
HUSBY

Mörttjärnsberget S-sida (13G 1c , [67066, 15148] ), S.exp bergssluttning, ca 10 ex , 1990 (JEd)
Skällingsberget (13G 1e , [6707130, 1524530] ), ~refl~ ,bergbrant, skogsklädd, 2004 (NGu)
Åsbotten (DFl), (13G 3d , [67173, 15197] ), sydbrant o block (kalhugget!), 2 tuvor , 1989 (JEd & LBr)
STORA SKEDVI

Griggers klack (12G 8a , [66927, 15008] ), "sydberg; klipphällar etc.", >10 tuvor , 1991 (SJa)
Nyberget, Limberget (13G 1a , [67071, 15047] ), kalkklippspringor, rikl. , 1987 (TLj)
Nyberget (DFL), (13G 1a , [67071, 15047] ), klippblock, t.rkligt , 1987 (SJa)
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ), sydbrant, enstaka , 1986 (LBr)
SÄTER

Jätteklacken (12F 8j , [66919, 14999] ), blockrik sydbrant, 5 ex , 1986 (SJa)
GUSTAFS

Stabberget (12F 9h , [66970, 14884] ), SV-brant, ~10 ex , 1989 (SJa)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ), sydvänd bergbrant, 23 tuvor , 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Lunkhällen (artp.), (12F 7f , [6687986, 1476339] ), noterad , 2016 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Skenshyttan Sälgdalen (12F 8f , [66924, 14790] ), i bergvägg, en tuva,sälls. , 1989 (THe)
1300 m V Laggarbo ("Björnhålet") (12F 8f , [66931, 14791] ), sprickor i lodrätt bergvägg,kalkpåverkad, ca 30 ex , 1988 (THe)
STORA TUNA

Knippberget, O- branten (12F 8d , [66921, 14667] ), brant häll, 5 grupper , 1987 (AJs)
Ormpussen SV. om (artp.), (12F 8f , [6694027, 1479019] ), i basen på ca)15 m stup som vetter mot öster., noterad , 2016 (Bo karlstens)
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14796] ), bergbranter, rikl. , 1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Dalsjöbergets NO-brant, Stora Tuna (13F 1g , [67076, 14849] ), klippskrevor, tämligen rikligt , 1986 (LNi)
Dalsjöberget (13F 1h , [67074, 14850] ), Ö-brant m.Woddsia ilvensis, ~10 tuvor , 1988 (TLj)
Dalsjön (artp.), (13F 1h , [6707506, 1485032] ), klippbrant, 50 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Dalsjöbergets östbrant (artp.), (13F 1h , [6707526, 1485001] ), ett 20-tal tuvor på två ställen i branten , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Pinnberget (artp.), (13F 2g , [6711512, 1484735] ), minst ett 25-tal tuvor i brant. , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Pinnberget, Vassbo (artp.), (13F 2g , [6711512, 1484735] ), 2013 (Lars-Erik Nilsson)
100 m SV Ötjärnen (13F 2g , [67128, 14818] ), NO-vänd klippbrant gränsande mot myrkant, 1 ex. , 1987 (LNi)
Brant SV Ötjärn 1 (artp.), (13F 2g , [6712808, 1481847] ), i liten klippbrant. , 2015 (Lars-Erik Nilsson)
VIKA

Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), klippsprång i sydberget, ett fåtal , 1988 (LBr)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67084, 15018] ), spricka i klippblock, 2 ex. , 1987 (BCa)
SUNDBORN

Bodberget nära toppen (13F 5j , [67268, 14957] ), på kalkrikt stenblock, enst. , 1991 (JEd)
Lövängesbergets topp (13F 5j , [67273, 14962] ), på kalkrikt stenblock, enst. , 1991 (JEd)
Laktjärnen söder om (artp.), (13F 5j , [6728098, 1495065] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Laktjärn (artp.), (13F 5j , [6728158, 1495059] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Laktjärnen söder om (artp.), (13F 5j , [6728176, 1495453] ), stort flyttblock i ungskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Laktjärnens S-sida 250 m VSV (13F 5j , [67282, 14954] ), på kalkrika flyttblock på hygge samt V-ut, sparsam , 1989 (JEd)
V. Holmsjöbergets Ö-sida (13G 4c , [67218, 15130] ), bergsbrant, 2 tuvor , 1992 (JEd)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66473, 14826] ), torr häll, ~5 tuvor , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Kvarnberget, NO om Finntorpet, nära vsk, S om L. Rotsjön, ej långt från Västmanslandsgränsen (11F 9i , [6648, 1493] ), bergbrant, högt uppe, 6 tuvor , 1982 (RNo)
Kvarnberget (11F 9i , [66482, 14936] ), västvänd bergvägg i hög gammal skog, 20-tal , 2000 (BFo)
Kvarnbergets västbranter (11F 9i , [66484, 14930] ), bergbranter, sparsamt , 1989 (LNo)
Håltjärnsberget (12F 1i , [66562, 14940] ), blockrik NO-brant, enstaka plantor , 1986 (ALu)
Mäsbergets N-sluttning (DF), (12F 1i , [66566, 14930] ), N-sluttning, enst. , 1990 (ALu)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ), klippor och blockslänt, några ex , 2013 (LBr)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6662950, 1482150] ), nordostbrant med klippstup, sparsam , 2013 (LBr)
Torraksbergets NO-brant (12F 2i , [66646, 14906] ), blockrik rasbrant, rikligt , 1986 (ALu)
Dammen vid Jörken (12F 3h , [66699, 14897] ), bergvägg i skuggläge, enstaka , 1986 (ALu)
Alviksberget, östra branten, på flera ställen (12F 3i , [6669, 1490] ), bergbranter, rikligt , 1982 (RNo)
Hemmingskullen, bergkullen 300 m SO om Hemmings, ca 3,5 km SO Larsbo (12F 3i , [66698, 14925] ), bergspringa, > 25 ex , 1981 (RNo)
"Issberget, 4 olika lokaler; ca 2 km N om Vibberbe, den nordligaste lokalen helt nära Norrbärke-gränsen" (12F 4h , [6670, 1485] ), bergbranter, 10 ex , 1980 (RNo)
Issberget (12F 4h , [66706, 14854] ), rasbrant SV-läge, rikligt , 1986 (TPe)
Storön i Järken (12F 4i , [6670, 1490] ), bergbrant, 6 tuvor , 1983 (RNo)
Storön i sjön Jörken (12F 4i , [66706, 14904] ), sprickor i bergvägg mot V, enstaka , 1986 (ALu & LNo)
Hyttbergets S-sida (DF), (12F 4i , [66711, 14939] ), bergbrant, enst. , 1990 (ALu)
NORRBÄRKE

Saxån,500 m från utloppet i Saxen (12F 1e , [66591, 14712] ), åstrand, riklig , 1983 (TLj)
Sollen i Barken (artp.), (12F 3g , [6668310, 1481580] ), mossiga lodyta i bergsbrant, 10 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Sollen i Barken (artp.), (12F 3g , [6668448, 1481981] ), lågörtbarrskog med björkinslag i brant, 2 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Flogberget gruvor (artp.), (12F 4e , [6670106, 1472287] ), gruva f d kalkbrott, noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ), kalkbrott, 2013 (DABS)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671546, 1471599] ), gruva kalkbrott, 10 plantor/tuvor , 2020 (Janolof Hermansson)
Plogsbo,Limnäsudden (12F 4e , [66717, 14717] ), igenvuxet kalkbrott, riklig flerst. , 1983 (TLj)
"Torrbo, f d ""stenbrott"" vid Vretgården" (artp.), (12F 4g , [6671105, 1483211] ), kalkmarksskog vid f d kalkbrott, 2014 (Nadja Hermansson KovlerJanolof Hermansson)
Schisshyttan (artp.), (12F 5e , [6677716, 1470703] ), granen är delvis uthuggen, kalkmarksskog vid gruvor, 2014 (Janolof Hermansson)
Jätturn (artp.), (12F 6e , [6683508, 1470566] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
LUDVIKA

Norsberget (12F 3c , [66668, 14603] ), f.d.kalkbrott, t.riklig , 1983 (TLj)
Norsen =Norsberget (12F 3c , [66668, 14603] ), kalkberg, enstaka , 1987 (HWk)
Norsbergets SV-sluttning (12F 3c , [66668, 14605] ), solexp.hällar, 1987 (PHe)
Norsberget (artp.), (12F 3c , [6666840, 1460350] ), kalkklippor i och utanför kalkbrottet, 2005 (Janolof Hermansson)
S-spetsen av Främundstjärn (12F 3c , [66679, 14600] ), vägbang f.d.jvg i stenmursspringor, några tuvor , 1991 (GEn)
Högberget, ravinen vid f d skyddsrummet (artp.), (12F 3d , [6668730, 1466100] ), klippvägg i örtrik lövrik granskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ), sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Norra Uvberget (artp.), (12F 6a , [6680055, 1452863] ), lågörtgranskog blockigt och med en hög ostvänd klippvägg, 2015 (Janolof Hermansson)
Norra Uvberget (artp.), (12F 6a , [6680183, 1452823] ), lågörtbarrskog sydvänd lodyta inne i gammalt kalkbrott, 2015 (Janolof Hermansson)
Limberget,~100 m S om Bockmossen,anrikningsverk (12F 7d , [66897, 14662] ), tvärbrant häll mot Ö ,urkalksten, flera 10-tal grupper , 1987 (AJs)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen (DF), (13F 2c , [67119, 14600] ), sydslänt, sparsamt , 2001 (IPt)
Trolldalen , "Ättestupan" (13F 2c , [6712105, 1460308] ), bergskreva, 2 tuvor , 2008 (IPt)
Grävsboberget (13F 4c , [6723070, 1462120] ), rasbrant ,klippskrevor, ca 10 ex , 2004 (IPt)
ÅL

Fiskdammarna, 250m öster om (artp.), (13F 5d , [6729489, 1466887] ), brantmiljö och bäckravin, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
BJURSÅS

Råtallbergets NV-sida (13F 6g , [67340, 14818] ), småklippor, 1 tuva! , 1988 (JEd & o.a)
Smälingsbergert (13F 6g , [6734301, 1481442] ), stenblock, några tuvor på 2 sklilda lokaler , 2011 (IPt)
LEKSAND

Domdalsberget (13F 5b , [67279, 14585] ), Ö-brant, 1 tuva , 1988 (TLj)
Skorsberget, 1 km S Västanor (13F 5b , [67289, 14585] ), klipphyllor åt Ö, fl. , 1987 (TLj)
BODA

Styggforsen, Rättvik (artp.), (14F 3d , [6765826, 1466798] ), noterad , 2016 (Niklas Aronsson)
SOLLERÖ

Säxberg, Trollkyrkan (artp.), (13E 8d , [6742698, 1418102] ), djup ravin med klippor, rasmark och block, 10 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Säxberg, Trollkyrkan (artp.), (13E 8d , [6742759, 1418057] ), djup ravin/klyfta med klippor och blockmark, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Trollkyrka södra (artp.), (13E 8d , [6742792, 1418038] ), 2 ställen i ravinen, 1983 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785366, 1421036] ), bergbrant, flera tuvor , 2009 (BOr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
VENJAN

V om Ängsgrav ,klippbrant (14D 3i , [6769, 1391] ), rikligt , 1989 (BOr)
Ängsgrav (artp.), (14D 3i , [67698, 13913] ), i branten ovan Ängsgrav, (nogr. 300 m) , 1989 (Bengt Oldhammer)
Hartjärnsberget (artp.), (14D 4i , [6771113, 1391577] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Galenskär i Garberget (14E 5d , [67780, 14180] ), sydberg, lodväggar, enstaka , 1985 (LBr)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ), sydväxtberg, i bergsroten, spridd , 2017 (LBr)
Västerdalarna

FLODA

Luxberget Söder Lövsjön (12E 7h , [6687420, 1436513] ), SO vänd klippbrant, 6-8 tuvor , 2012 (Lars-Erik Nilsson)
JÄRNA

Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ), ~refl~ ,bergbrant, ,frekvens m.allm. 1989 (HLe)
~600 m V Ormittjärn (13E 5e , [67271, 14214] ), bergbrant, enstaka , 1991 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Högarna (13D 3j , [67183, 13980] ), ravin, rasbrant, enstaka , 2007 (BGM)
MALUNG

Öjsberget (13D 7i , [6739810, 1391310] ), diabaspåverkad rasbrant, rikligt , 2009 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740086, 1391435] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (13D 8i , [67401, 13914] ), övre delen av rasbrant mot SO,örtrik markvegetation, 1995 (LFn)
Öjsberget (13D 8i , [6740120, 1391470] ), rasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740143, 1391487] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, 30 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740230, 1391790] ), gammal granskog, 2008 (HLe)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ), rasbrant, rikligt , 2008 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Gravdalen (13D 9f , [6745340, 1378790] ), rasbrant, 2 ex , 2008 (MNo)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ), klippbrant, c:a 5 ex. , 2009 (MNo)
LIMA

Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, några tuvor , 2010 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ), klippor i branten, minst 20 ex. spridda , 1989 (DABS)
IDRE

Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ), ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Smörtjärnåsen (NV Smörtjärnen) (16C 1h , [68593, 13380] ), klippspringor i diabasled, sparsamt , 1995 (DABS)
500 m N Galttjärnen (16C 1h , [68599, 13389] ), klippskreva i bergklack, några ex. , 1995 (DABS)
Häggesundet (artp.), (16C 2i , [6862161, 1342539] ), 4 , 2017 (Andreas Öster)
Vålåbergets sydbrant (DF), (16C 2i , [68623, 13430] ), klippspringor, sparsamt , 1995 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ), S-exp. klippstup med kalkinslag, ca.10 ex! , 1988 (DABS)

Dalarnes Flora