Asplenium septentrionale    Gaffelbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Strandmora Lillklinten (DFl-49), (12G 4h , [66700, 15355] ), bergstup, ett fåtal , 1980 (PDm)
Kolningberget (artp.), (12G 5i , [6678802, 1544534] ), klippvägg i barrskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Högberget (vid Bärreksvägen) (DFl-49), (12G 5j , [66791, 15456] ), bergstup, rikligt flerstädes , 1987 (PDm)
Högberget (Bodarne) (DFl-49), (12G 6h , [66815, 15369] ), bergstup, ett 10-tal , 1987 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66823, 15353] ), bergstup, 1 ex , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Hällbergsklack (artp.), (12G 5e , [6679845, 1523080] ), tallskog, 2 tuvor , 2012 (Janolof Hermansson)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669691, 1521742] ), skogsmark längs promenadväg, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Lilla Älgberget NR (artp.), (12G 4b , [6673242, 1507037] ), hällmarksmosaik med tall, 4 plantor/tuvor , 2020 (Janolof Hermansson)
Österby,Lumkullsberget,nedre partierna (12G 7b , [66893, 15083] ), SV-vända klippavsatser, rikl. , 1987 (TLj)
STORA SKEDVI

Markusbo (artp.), (13G 0a , [6703250, 1501970] ), bergbrant, 3 plantor , 2008 (SSv)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704511, 1502910] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Nyberget ,Mörtaberget (13G 1b , [67080, 15054] ), klippor, enst.tuvor , 1987 (TLj)
Mörtaberget (DFl-49), (13G 1b , [67081, 15053] ), berghällar i sydberg, "2 ""nya""+1 tidigare känt ex" , 1991 (SJa)
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ), sydbrant, enstaka , 1986 (LBr)
Uvberget sydbrant (artp.), (13G 3c , [6718665, 1510387] ), klippvägg, 3 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Uvberget sydbrant (artp.), (13G 3c , [6718680, 1510553] ), klippvägg, 2 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
SÄTER

Jätteklacken (DFL), (12G 8a , [66920, 15000] ), berghäll, 1 tuva , 1987 (SJa)
GUSTAFS

Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ), sydvänd bergbrant, 27 ex. , 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14762] ), lundartad veg med lövskog på urkalk, 1988 (SNy)
STORA TUNA

Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14797] ), bergbranter, rikl. , 1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
VIKA

Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), sydstup med torr vittringsjord nedanför, 1 tuva , 1988 (LBr)
Ca 800 m N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), bergbrant, fåtalig , 1988 (RFr)
Svartbergsklacks SÖ-del (13F 1j , [67081, 14970] ), bergbrant. klippskreva., enstaka , 1995 (Granér Gunnar)
Lunabergets sydsida (13G 1a , [67084, 15018] ), spricka i klippblock, 1 ex. , 1987 (BCa)
SVÄRDSJÖ

Uvberget branten (artp.), (13G 6f , [6732734, 1526118] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Garsjöns Ö vik v.berghäll (12F 1i , [66597, 14925] ), berghäll vid vattnet, 9 fina plantor , 1990 (ALu & o.a.)
Killingholmarna, d v s va 200m SO om... (12F 3h , [66651, 14855] ), i klippspricka vid stranden, 1 ex , 1982 (RNo)
Issberget (12F 4h , [66706, 14854] ), rasbrant SV-läge, rikligt , 1986 (TPe)
LUDVIKA

Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), kalkväggar i kalkbrott, enstaka , 1987 (HWk)
Norsberget (artp.), (12F 3c , [6666840, 1460350] ), kalkklippor i och utanför kalkbrottet, 2005 (Janolof Hermansson)
Iviken (artp.), (12F 4c , [6671910, 1464350] ), 13 plantor/tuvor , 2019 (Thorild Jonsson)
Iviken (artp.), (12F 4c , [6671910, 1464350] ), 31 plantor/tuvor , 2017 (Thorild Jonsson)
Iviken (artp.), (12F 4c , [6671910, 1464350] ), 12 plantor/tuvor , 2018 (Thorild Jonsson)
Iviken (artp.), (12F 4c , [6671910, 1464350] ), 6 plantor/tuvor , 2016 (Thorild Jonsson)
Österdalarna

ORSA

Barkbergsknopparna, Ö Kvarnberg (15F 3a , [68158, 14523] ), sydbranter,klippavsatser, sparsamt , 1988 (LBr)
MORA

Siljansfors försökspark ,Leksbergets sydbrant 250 SO Leksbergets S topp ,15 m SV rågången (14E 1e , [67551, 14233] ), bergspringor, 1982 (Göran Thor)
VÅMHUS

Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785428, 1421048] ), bergbrant, flera tuvor , 2009 (BOr)
ÄLVDALEN

Galenskär i Garberget (14E 5d , [67780, 14180] ), sydberg, lodväggar, enstaka , 1985 (LBr)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ), nedom branterna , 1999 (TLj)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ), sydväxtberg, i bergsroten, spridd , 2017 (LBr)
Väst-Trollgrav (15D 5g , [6828700, 1382991] ), klippvägg trol. kalkhaltig, 20-tal tuvor , 2008 (JHn)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Kalvtjärnsberget (artp.), (12E 4d , [6672469, 1416881] ), nedanför hällmark och med gamla tallar, 2014 (Janolof Hermansson)
JÄRNA

Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ), bergbrant, 1996 (HLe)
MALUNG

Öjsberget (13D 7i , [67397, 13912] ), diabasbrant, några tuvor , 2013 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740086, 1391435] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (13D 8i , [6740090, 1391450] ), rasbrant, 5 tuvor , 2008 (MNo)
TRANSTRAND

S.Holmen i bergbrant (14D 9b , [6796, 1359] ), i rasmark o snår nedom bergbrant, 1989 (TLj & LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Södra Trollegrav 300 m NO Granån, sydvänd klippvägg (artp.), (15D 5g , [6828752, 1383069] ), öppen klippa klippvägg i bäckravin, 10 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Väster-Trollgrav, Södra Trollgrav naturreservat (artp.), (15D 5g , [6828771, 1383058] ), lågörtgranskog djup bäckklyfta, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)

Dalarnes Flora