Asplenium septentrionale x trichomanes    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Issberget (12F 4h , [66706, 14855] ), rasbrant SV-läge, 2 plantor , 1986 (TPe)
NORRBÄRKE

500 m SO Torrbo,nära kalkbrottet (12F 4g , [66710, 14832] ), torrbacke V-SV exponerad (riklig förekomst av föräldraarterna), 1 ex , 1987 (LNo)

Dalarnes Flora