Asplenium ruta-muraria    Murruta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SILVBERG

Ulvshyttan på Limön, 1870-tal (Hm:IND.1879, Ads) * 1972 (NYSTR.1974) * SV-sidan av Limön (12F 7f , [66888, 14770] ), på kalkklippor vid stranden, t. riklig , 1989 (SNy&TLj o a)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671546, 1471599] ), gruva kalkbrott, 1 plantor/tuvor , 2020 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden i sjön Plogen, på väggar i kalkbrott, 1973 (NYSTR.1974) (12F 4e , [66716, 14716] ), i stora brottet ,västvänd klippvägg, 4-5 ex 1986 (JHn) * , 1989 (LNo & ALu)
Spräckla kalkbrott, ca 1900 (Dhn) = Limberget, ca 1920 (CED.1925) = Plogsbo kalkbrott, ca 1948 (Bj) * Hyttberget nära Jan-Ers, t. riklig 1973 (NYSTR.1974) * 1978 (RYN.1980) (12F 4e , [66724, 14720] ), östvänd hög kalkklippvägg, riklig 1985 (JHn) * riklig , 1989 (LNo & ALu)
Jätturn (12F 6e , [6683, 1470] ), kalkklippor, 1987 (JEd)
Jätturn (12F 6e , [6683490, 1470710] ), kalkklippa, 2009 (IPt)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ), klippbrant, enstaka , 2009 (JJa)
Jätturn, ca 1830 (Lsm: KRÖN.1843, CED.1925 o a) * 1978 (RYN.1980) * Jättkyrkan (12F 6e , [66835, 14707] ), nord-vänd kalkklippvägg med bl a grönbräken och fjällhällebräken, ca 10 ex , 1989 (JHn o a)
LUDVIKA

Norsberget, 1950-t (Bj, HEn&GEn) * kalkpåverkat berg 1975 (RYN.1976) (12F 3c , [66668, 14603] ), i sprickor på kalkbergvägg, enstaka ex 1987 (JHn&HWk) * 21 ex , 1989 (LNo & ALu)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), kalkväggar i kalkbrott, enstaka , 1987 (HWk)
Norsberget (artp.), (12F 3c , [6666840, 1460350] ), kalkklippor i och utanför kalkbrottet, 2005 (Janolof Hermansson)
Kalkbrottet vid Norsen (DFl-60), (12F 3c , [66670, 14610] ), 5 små tuvor i övre kanten , 1990 (GEn)
Österdalarna

RÄTTVIK

Kungshol, på två revkalkkullar 1979 (RYN.1982) ,(1143 och 1146), (14F 1c , [67561, 14646] ), totalt ca 30 ex , 1985 (TLj)
Östbjörka kalkbrott, 1897 (Arn, WISTR.1905, Sam o a),( 2438 och 2537), (14F 2c , [67624, 14638] ), ca 80 ex , 1985 (TLj & JEd)
Östbjörka (artp.), (14F 2c , [67626, 14637] ), 2.ex , 1985 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora