Asparagus officinalis    Sparris


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
STORA TUNA

Fågelmyra sopstn (13F 2g , [6712, 1483] ), tippmassor i SV-slänt, t.rikl.i blom & m.frukt , 1987 (TLj)

Dalarnes Flora