Asarum europaeum    Hasselört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Lugnet (12G 5h , [66756, 15374] ), lövblandskog, rikligt , 1986 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66760, 15373] ), busksnår på åsen, rikligt , 1986 (PDm)
STORA KOPPARBERG

Falun, Lärarhögskolan, V.Järnvägsgatan (13F 4i , [67222, 14902] ), björkdunge bakom redskapsskjulet, ~5 m2 , 1986 (TLj)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653688, 1491756] ), ängsbacke, 6 ex. 2012, 2012 (GJn)
Österdalarna

ORSA

Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776808, 1437223] ), 2007 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora