Aruncus dioicus    Plymspiréa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), vägkant, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Eft.skogsvåg NV Stubersbo (12G 5b , [66766, 15094] ), vägkant, ~20 ex. , 1988 (TLj & LBr)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ), ladubacke, 2011 (DABS)
STORA SKEDVI

Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696408, 1492200] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
VIKA

Staberg (artp.), (13F 3j , [6716057, 1498707] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ), vägkant, rikligt spridd , 2016 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ), upplagsplats vid gammalt stall, 2014 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Nära Österkvarn (13G 7b , [6736440, 1508740] ), Vägkant (ej nära tomt), förvildad på flera ställen längs vägkanter kring samhället , 2009 (JWk)
Gammelfäboden, östra delen (artp.), (13G 7c , [6739832, 1513701] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ), dammkant, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Smedjebacken station (artp.), (12F 3f , [6668741, 1477750] ), noterad , 2018 (Gesa von Hirschheydt)
Skisshyttan (12F 5e , [6677880, 1470750] ), skogsmark, gamla gruvområden, några stora ex. , 2009 (IPt)
Kolares (12F 5f , [6678022, 1478583] ), upplagsplan, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [6674580, 1463430] ), lövskog , nedom gång o cykelväg, några stora ex. , 2009 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & JJa)
Myrheden (13F 2c , [6713320, 1462740] ), blandskog, 2 plantor , 2012 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714593, 1466195] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
Älvgården (13F 3c , [6715214, 1462754] ), slänt mot älven, rikligt , 2011 (IPt)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716300, 1463470] ), skogsmark, längs skogsbilväg, stort snår, > 50 m2 , 2011 (IPt)
Minnesstugan (13F 3c , [6719230, 1460180] ), ~refl~ ,skogbeväxt sandås, 1996 (JMa)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [6733260, 1471750] ), upplagsplats, 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), grusplan, 2015 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ), hästhage, 2014 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ), vägkant , 2016 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ), vägkant, 2018 (IPt)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.), (13E 5j , [6729773, 1449782] ), vägkant, 2014 (Pär Dahlström)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726090, 1454770] ), ängsmark, strand av å, 2015 (IPt)
Norr Åkersbodarna (artp.), (13F 6a , [6731080, 1454175] ), vägdike, 2011 (Pär Dahlström)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), förvildad från tomt, 2014 (Bengt Oldhammer)
MORA

Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6767030, 1434360] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ), 2018 (IPt & SNy)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)
JÄRNA

Folkets Husvägen (13E 2c , [6711060, 1412650] ), ~refl~ ,vägkant, 2009 (HLe)
MALUNG

Soptippen (13D 6h , [6732090, 1387680] ), soptipp, 1 , 2012 (MNo)

Dalarnes Flora