Artemisia campestris    Fältmalört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66867, 15337] ), gammalt järnvägsspår, 3 stora ex , 1986 (PDm)
STORA TUNA

Tuna Hästberg,vid gamla dagbrottet (12F 8d , [66916, 14656] ), på gammal kalkhaltig gruvvarp, ca 10 ex. , 1988 (SNy)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnavägen RV70 8 km S om Särn8 (artp.), (15D 7c , [6837057, 1363722] ), vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)

Dalarnes Flora