Artemisia absinthium    Malört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), täml.sällsynt 6 lokaler , 1987 (PDm)
Skogbyn (12G 3h , [66687, 15377] ), ödetomt, 1995 (PDm)
Leknäs (12G 4i , [6674, 1543] ), ladugårdsbacke, 1995 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [6676, 1536] ), vägrenar, 1995 (PDm)
Björk (12G 5i , [66771, 15435] ), vid ladugård, 1995 (PDm)
Djuphällarna (12G 6g , [66804, 15345] ), gräsmark, kvarstående , 1995 (PDm)
Horndal (12G 7g , [6686, 1534] ), bruksområde, 1995 (PDm)
Storby fäbodar (12G 7i , [6685, 1540] ), vid gammal husgrund, 1995 (PDm)
Grönsinka (12G 7i , [6689, 1541] ), f.d.bruksområde, 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), gräsmark, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Vikbyn (12G 7d , [66888, 15150] ), beteshage, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704381, 1512986] ), noterad , 2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Västerby (DBS), (13G 0d , [67031, 15182] ), beteshage, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
GUSTAFS

NO Lintjärnen (12F 9h , [6697, 1487] ), grustag, 1995 (SJa)
STORA TUNA

800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695610, 1473370] ), skogsbilvägkant, 1 liten planta , 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699386, 1473470] ), spridd på gårdstun, 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [66976, 14861] ), kulturmark vid gård, 1989 (JEd)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [67079, 14806] ), älvslänten mjälgasidan, enst. , 1987 (SNy)
TORSÅNG

Ornässtugan (13F 1h , [67099, 14861] ), gräsmark,snår murar etc., rikl. , 1987 (TLj)
VIKA

Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Strand (13F 1j , [6707020, 1497460] ), vägkant, 2 ex , 2004 (IPt)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ), tomtgräns, 1989 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ), åstorrbacke, 1989 (JEd)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Flatenbergs hytta (12F 3f , [6668, 1478] ), betade hyttravner, 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Östanbo (12F 3d , [66665, 14657] ), gräsmark i sandtägt, 1989 (JEd & LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Björka (13F 2b , [6713070, 1459970] ), vägkant, 2 stora ex , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67129, 14604] ), nära järnväg, 2 ex. , 2001 (IPt)
RÄTTVIK

Vikarbyn (DF), (14F 0b , [6754, 1457] ), torra vägkanter,torrbackar, fl.i byn , 1987 (TLj)
Rättvik ,längs campingen (14F 0c , [67527, 14620] ), ca 200 m lång jordvall intill vägen, rikligt , 2008 (BOr)
Vikarbyn (DF), (14F 1b , [6755, 1457] ), torra vägkanter,torrbackar, fl.i byn , 1987 (TLj)
Vikarbyn, eft.väg 70 nedom Hjortgården (14F 1b , [67554, 14581] ), vägkant, flera ex , 1985 (TLj)
BODA

Osmundsberg,intill brottet (14F 4d , [67704, 14673] ), kalkhällar o torrbackar nära brottet, t.riklig , 1986 (TLj)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ), avskalad revkalk, enstaka , 2002 (GHa)
MORA

Garsås (artp.), (14E 1j , [67563, 14468] ), i dike, 1998 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora