Aronia x prunifolia    Slånaronia


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Nybrovägen, Segelflygfältet (artp.), (13F 0g , [6700937, 1482762] ), dikeskant / åkerkant intill granbestånd, noterad , 2019 (Yngve Johansson)

Dalarnes Flora