Armoracia rusticana    Pepparrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674830, 1513870] ), järnvägsbank, 2011 (IPt & SJa)
Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ), gårdstun - åkerkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
HEDEMORA

Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
HUSBY

Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ), ängsmark, kvarstående, 2014 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ), gammalt utkast i skogsmark, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
STORA TUNA

Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ), skogbeväxt fäbodmark, 2011 (JOs)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ), vägkant, 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ), högar av schaktmassor vid skogsväg, 2018 (SNy)
Styggmyren, schacktområde (artp.), (13F 2g , [6711148, 1483046] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Styggmyran, schacktområde (artp.), (13F 2g , [6711163, 1483043] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
TORSÅNG

Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
VIKA

Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ), vägkant gränsande mot tomtmark, 2017 (JJa & SJa)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ), åkerkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6708915, 1453385] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67098, 14568] ), gräsmark, sällsynt , 2004 (AÖg)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706171, 1465512] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
By (13F 2b , [67126, 14588] ), vägkanter o betesmark, flerst. , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [6713410, 1459420] ), vägslänt, enstaka , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67131, 14622] ), jordhög i nedlagt grustag, enst. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67138, 14625] ), vägkant, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1463190] ), åkervägkant , trädgårdsavfall ?, några ex. , 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714166, 1466686] ), vägkant, 2011 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägdike/slänt, 2017 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ), åkervägskant, 2011 (IPt)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Moje (13F 4c , [6720440, 1460770] ), ängsmark nära sjö, enstaka , 2003 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720455, 1460757] ), sjöstrand / ängsmark, 2020 (IPt)
Dicksveden-Mycelmyran (13F 4c , [6721070, 1462300] ), skogsbilväg,djup slänt med trädgårdsavfall, enstaka , 2003 (IPt)
Moje (13F 4c , [6721260, 1460540] ), vägkant, enstaka , 2003 (IPt)
BJURSÅS

Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Bjursen, längs vägen (13F 7g , [6737800, 1481700] ), igenväxande gräsmark, gammal tipplats, talrik , 1999 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ), matjordshög med gödsel, 2008 (DABS)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739518, 1451121] ), gammal vägkant ner mot sjön, 2019 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Råberget Tippen (artp.), (14F 0d , [6752059, 1467775] ), kvadratmeterstor yta bakom skjul vid tipp, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
1,5 km S Övre Gärdsjö,eft.vägen mot Bjursås (14F 1d , [67558, 14697] ), gammal schaktplats i skogen m.enst.matjordshögar, flera ex. , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö,vid båthusbryggan i Gärdsjön (14F 1d , [67576, 14681] ), strandäng, enstaka , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, Kyrkvägen (14F 1d , [67578, 14684] ), åker, enstaka , 2011 (GHa)
BODA

100 m O transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ), trädgårdsavfall, 1 ex. , 1999 (GHa)
ORE

Arvet (14F 7e , [6786080, 1473260] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
ORSA

Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775588, 1437039] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.), (14E 5h , [6778033, 1438164] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.), (14E 5h , [6778033, 1438164] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Saxviken (artp.), (14E 3g , [6765700, 1431617] ), strandkant, 1996 (Bengt Oldhammer)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), mycket pepparrot här tidigare , 1996 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Fljoten (artp.), (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
FLODA

Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696542, 1438819] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
JÄRNA

Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Dalasågen virkesterminal (13E 2c , [6713340, 1412570] ), ~refl~ ,ruderatmark, 1 ex. , 2002 (HLe)
MALUNG

Mellanmon (13D 6g , [67330, 13844] ), linda, 10 ex , 1997 (MNo)
Malungs stationsområde (13D 6h , [6731340, 1385600] ), ruderatmark, c:a 30 ex , 2006 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [67315, 13860] ), ruderatmark, c:a 10 ex. , 2008 (MNo)

Dalarnes Flora