Armeria maritima ssp. maritima    Strandtrift


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Rv 70, avfarten mot Avesta, vid Dalahästen (12G 4e , [667048, 152220] ), vägren, rikligt , 2010 (GHa)
Dalahästen (12G 4e , [667050, 152201] ), vägkant,grusmark, 2015 (DABS)
AVESTA

Rv 68 vid Bilmetro (artp.), (12G 3e , [6669130, 1521370] ), vägkant, 1 plantor , 2008 (ADv)
STORA TUNA

Nära Murbo (13F 0e , [6700203, 1473321] ), vägkant längs riksvägen, 2014 (SNy)
Österdalarna

BJURSÅS

Rv 69 mellan Limbovägen och Rällsjön (13F 7f , [67372, 14751] ), vägslänt, något tiotal , 2014 (GHa)
LEKSAND

Åkersbodarna (artp.), (13F 6a , [6730651, 1453936] ), 2015 (Per Gustafsson)
MORA

Längs Riksväg 45 ( , ), 1989 (BOr)
Garsås (artp.), (14E 1j , [6756733, 1446583] ), vägkant norr garsås, 2011 (Bengt Oldhammer)
S om Vattnäs längs riksvägen vid Vasslarängsbäcken (14E 3g , [67695, 14346] ), vägkant ,1-2 m från asfaltkant, 1 planta med 10-20 blommor , 1989 (BOr)
Vattnäsrakan (artp.), (14E 3g , [6769757, 1434710] ), vägkant, en planta med 10-20 blommor. , 1989 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora