Armeria maritima ssp. elongata    Backtrift


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Österby (12G 7b , [66887, 15085] ), vägkant, 1 ex. , 1985 (KJo)
Österdalarna

BODA

Väg 301 söder om Solberga (14F 2d , [67619, 14684] ), vägren, ca tio , 2013 (GHa)
ORSA

2 km S Noppikoski,längs en sträcka av 25 m (15F 3a , [68185, 14500] ), vägkant, 9 tuvor,en av tuv.med fler än 20 blommor , 1987 (BOr)

Dalarnes Flora