Arenaria serpyllifolia    Sandnarv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), sandig torr mark, allmän, (13 lokaler) , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

Högsbergets topp v.masten (12G 2e , [66649, 15234] ), grusplan, t.riklig , 1988 (DABS)
Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Pellbo, vid ån från Lissjön (12G 4g , [66744, 15305] ), torr åslänt, rikligt , 1987 (LBr)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677030, 1506830] ), gräsbevuxen parkeringsplats, 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
HUSBY

Stjärnsund (13G 0e , [6701330, 1522370] ), lövskog, 2013 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
SÄTER

Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Säterdalen v.fril.teatern (12F 8j , [66922, 14977] ), mjäla-blottor i S-vänd ravinslänt (m.sanddraba ,backtrav), 1988 (JEd)
SILVBERG

Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ), jv-område, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (artp.), (12F 8c , [6694519, 1464729] ), 2015 (Berit RagnéClaes Urban Eliasson, Anders Carlberg)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
VIKA

Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ), åstorrslänt, rikligt , 1989 (JEd & TLj)
Hosjö vid Hosjöstrand 170 (13F 3j , [6719840, 1496950] ), villatomt med odling, riklig och spontan , 2017 (LBr)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ), ängsmark, jvgområde, 2016 (IPt)
Gruvriset (13F 3h , [67190, 14891] ), hällmark i ängsmark, m.grönknavel,gul fetknopp etc., 1988 (JEd)
Falu vårdcentral, stenmur (artp.), (13F 4h , [6721728, 1489896] ), stadsmiljö, 2015 (Per Johansson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
SUNDBORN

Backa 200 m NNO reningsverket ned.g:la lv. (13F 4j , [67222, 14988] ), åsslänt mot S nedan lv,torrbacke m smultron,femf.ört,bergsyra,etc., 1988 (JEd)
Laktjärnens SV-sida (13F 5i , [67281, 14949] ), på kalkrika block, m.klippbräcka etc., enst. , 1988 (JEd)
Korså , fl. (13G 4d , [6724, 1518] ), torrbacke o sandslänter, 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ), murkrön o sandiga gräsmattor, riklig , 1992 (JEd)
Kyrkogården (13G 7b , [6737200, 1506370] ), 2008 (JWk)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ), slänter, 2017 (IPt & SNy)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, spridd , 2006 (HWk)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ), ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla", ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Nyhammar (12F 7a , [6685, 1453] ), torra sandmarker ovägkanter etc., riklig , 1989 (JEd & LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, rikligt , 2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712756, 1467576] ), järnvägsbank, 2014 (IPt)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716490, 1462950] ), järnvägsområde, 2011 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720430, 1460280] ), spårområde, rikligt , 2003 (IPt)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vägkant, 2015 (JJa)
Bjursås kyrka (13F 7g , [6735670, 1480620] ), grusgång, 2015 (JJa)
Lisstjärn, vid sommarstugetomt (13F 7g , [67369, 14817] ), trädgårdsland, några , 2000 (JJa)
Vägskäl mot Hästnäs (13F 7g , [6736920, 1482050] ), grusmark, upplagsplats, 2014 (JJa)
LEKSAND

Sommarland sydvästra delen (artp.), (13F 7a , [6737886, 1454379] ), grusytor, 2012 (Pär Dahlström)
S. Bergsäng (13F 8c , [67427, 14612] ), sandig vägkant, 1 ex , 1987 (MKp)
Norr Lindberg, Bystugan (13F 8c , [6743105, 1462346] ), 2015 (IPt)
Tällberg ,v. byvägen N Slalomvägen (13F 9b , [67455, 14565] ), kalkgrusslänt mot vägen, 1987 (JEd)
RÄTTVIK

Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), sandig strandbrink, noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Atlasruta (14F 1d ), blottad sandmark o i byarna flerst.på trädor, frekvens:allmän , 1986 (TLj)
ORSA

Sundbäck, Gubbgården (artp.), (14E 4h , [6774, 1437] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde nedom Skeer v.Geo-minnet (14E 4h , [67747, 14365] ), kalkklippor, delvis frilagda för Geo-minnet, enst. , 1988 (JEd)
Lisselhed (artp.), (14E 5h , [6775312, 1435789] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776756, 1437708] ), 2006 (Bengt Oldhammer)
Orsa järnvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778691, 1436219] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Bengt Oldhammer)
V Stackmora ,endast sedd på denna lokal! (14E 6h , [67800, 14387] ), torr åkermark mot odl.röse,på kalkgrus, 1987 (JEd)
Ämåns N-sida SO Ljothed (14E 7j , [67887, 14453] ), S-exp.skifferklippa, örtrikt m.sandviol,låsbräken,etc. klart inhemsk!, enst. , 1988 (JEd)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark ,Slagghögen och masugnen (14E 0e , [6753420, 1422350] ), torr ängsmark, 1982 (Göran Thor)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ), bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

"Säfsbanan", fd. järnväg (12E 1h , [66578, 14373] ), vägkant, fd jv-bank, 1990 (GEn)
Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ), vägkant, fd jv-bank, 1997 (GEn)
MALUNG

Järnvägsstationen (13D 6h , [67314, 13854] ), spårområde, rikligt , 2011 (MNo)
Två km NO om Tyngeberget (13D 6i , [67341, 13949] ), vändplan vid skogsbilväg, 6 ex , 2000 (MNo)

Dalarnes Flora