Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsbeklädda åsar,hedmark, allmän , 1995 (PDm)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ), skogsmark, 2016 (DABS)
SÄTER

Jätteklacken (12G 8a , [66920, 15000] ), klipphällar, t.rikligt , 1987 (SJa)
GUSTAFS

Mossbysjön 100 m Ö (artp.), (12F 9i , [6695860, 1490670] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
SILVBERG

Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ), vägkant och myr, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Sörbo (12F 9h , [6697410, 1486480] ), vägkant mot blandskog, 2011 (DABS)
Faluvägen öst Borlänge (artp.), (13F 1g , [6709716, 1482999] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ), grustaget, 2014 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716484, 1470088] ), torr ängsmark mot beteshage, 2012 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ), järnvägsområde, 2014 (JJa)
SUNDBORN

Kviddgropen (artp.), (13G 4a , [6724417, 1503318] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk)
Finngärdet (13G 4a , [6724830, 1502348] ), torrbacke, 2019 (IPt)
Rupstjärn (artp.), (13G 5a , [6728341, 1502509] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Myrbackan Rupstjärn (artp.), (13G 5a , [6728415, 1501931] ), torr sandmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Holvrets sandtäkt (artp.), (13G 5a , [6729162, 1502529] ), sandtäkt, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Borgärdet , Vasastugan och brandstationen (13G 7b , [6735820, 1505120] ), torr sandig mark, rel. rikligt på platsen, annars rätt ovanlig på rutan , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ), vägkant/torr slänt på sandmark, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ), slänt/buskage vid litet kraftverk, rikligt , 2014 (GHa)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lilla Djurlången norra sidan (artp.), (11F 8e , [6642784, 1474413] ), vägkant, noterad , 2020 (Kerstin Frostberg)
SV om kyrkan (11F 9f , [6647660, 1479300] ), vägslänt, rikligt , 2010 (DABS)
NORRBÄRKE

Storsand (artp.), (12F 3g , [6668936, 1483725] ), sandmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ), sandig sluttning nedlagd järnväg, enst.mattor,några m2 , 1988 (HWk)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ), ~refl~ ,grusig f.d. banvall, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ), ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
1 km NV om Malingen (12E 8j , [6694320, 1446062] ), vägslänt, rikligt , 2012 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Knivsjöheden (artp.), (12F 8a , [6693468, 1451338] ), sluttning av gammal schaktkant av litet grustag, 10 m2 , 2014 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ), ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Mellan grustag och järnväg (13F 4c , [67233, 14602] ), vägslänter ,skogsbilväg, rikligt , 2003 (IPt)
LEKSAND

Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
RÄTTVIK

Stora industriområdet (14F 0c , [67535, 14642] ), torr tallskog, rätt stora mattor , 2010 (GHa)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.), (14F 0c , [6753614, 1463863] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Vägen mot Kalkbruket (14F 0d , [67540, 14651] ), gles tallskog, enstaka , 2011 (GHa)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.), (14F 0d , [6754507, 1465157] ), 2014 (Henrik Weibull)
Ingels längs väg 301 (14F 1d , [67591, 14689] ), sandig vägskärning, rikligt, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
BODA

300 m s Skedtjärn (14F 2d , [6760780, 1468840] ), tallhed, väl spridd , 2011 (GHa)
Vägskälet väg 301/ Östbjörkavägen (14F 2d , [67611, 14683] ), sandig slänt, spridd , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763144, 1468133] ), kalkgrusmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Tacksvedsberget (14F 2e , [67647, 14709] ), extremt brant sluttning i barrskog, rikligt , 2007 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [6767890, 1470760] ), ~refl~ ,plöjd moränslänt, enstaka , 2008 (GHa)
Goliats (14F 3g , [67680, 14828] ), ~refl~ ,torr tallskog, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
100 m V Ockerån (14F 4d , [67734, 14698] ), ~refl~ ,tallhed, vägskärning, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Skorverhällen (14F 5d , [6776230, 1467220] ), kalkblock i myr, enstaka , 2013 (GHa)
Lintjärnen i Sörboda (14F 5d , [6776530, 1469520] ), torr vägslänt, fåtal , 2011 (GHa)
Skjutbanan i Arvheden (14F 6c , [67830, 14631] ), sandig slänt, flertal kvadratmeter , 2010 (GHa)
Furudals östra infart (14F 6c , [67841, 14647] ), banvall i barrskog, enstaka , 2010 (GHa)
Furudal, Sahara (artp.), (14F 6c , [6784387, 1463937] ), grustag, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Stortjärn (14F 6d , [67801, 14678] ), tallskog, spridd , 2013 (GHa)
Svartviksbadet (artp.), (14F 6d , [6780755, 1467154] ), sandig slänt, 15 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Oresjön (artp.), (14F 6d , [67841, 14664] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14665] ), torr tallskog, väl spridd , 2009 (GHa)
Tillhed (14F 7c , [67856, 14648] ), vägslänt/torrt hygge, väl spridd , 2009 (GHa)
1 km SV Furudals bruk (14F 7d , [67857, 14651] ), vägslänt/torrt hygge, spridd , 2009 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14664] ), vägren, rikligt , 2018 (GHa)
1 kim N Kärrplatsen (14F 7d , [67889, 14673] ), tallskog, enstaka , 2019 (GHa)
I km N Torraksmyren (14F 7d , [67896, 14655] ), sandtag, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67850, 14720] ), banvall, flertal , 2014 (GHa)
Gamla vägen, N Dupptjärn (14F 7e , [67858, 14713] ), torr moränsluttning, flertal , 2010 (GHa)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ), torr barrskog, spridd , 2012 (GHa)
300 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67906, 14654] ), torr vägslänt, flertal , 2017 (GHa)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ), gammalt avlägg för flottningstimmer, enstaka , 2012 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67965, 14633] ), torr vägslänt, spridd , 2013 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ), torr vägslänt, spridd , 2013 (GHa)
Åssjöbo hållplats (14F 9g , [67951, 14810] ), banvall, spridd , 2013 (GHa)
Grav Jugastjärnen (15F 0c , [68046, 14607] ), torr vägslänt, spridd , 2013 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ), sandig slänt, enstaka , 2015 (GHa)
Stråsjöfjärden (15F 1c , [68051, 14605] ), torr vägslänt, spridd , 2013 (GHa)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ), sandig slänt, flertal , 2015 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Oreälven-Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786513, 1443511] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.), (14E 7i , [6789883, 1444353] ), ängens magraste fläckar., noterad , 2017 (Claes Möre)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
SOLLERÖ

Lerön (artp.), (14E 0g , [6753985, 1432686] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0d , ), torr öppen skogsmark och sandiga till grusiga vägskärningar, allmän , 1982 (Göran Thor)
Garsås fd station (artp.), (14E 1j , [6755610, 1446516] ), 2014 (Henrik Weibull)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Boggmyren (artp.), (14E 4c , [6773370, 1411950] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770899, 1425610] ), noterad , 2018 (Åke Berg)
Bonäsheden (artp.), (14E 4f , [6770965, 1427784] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Bonäsfältet (artp.), (14E 4f , [6770990, 1427778] ), 5 , 2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Alderängarna, 300 m ONO Salunäv (artp.), (14E 4f , [6771021, 1426511] ), i barrskogsslänt, noterad , 2015 (Nils-Otto Nilsson, Anders Johansson, Mats Karlsson)
Svinvallens IP (artp.), (14E 4f , [6772880, 1428680] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
VÅMHUS

Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Finnbodarna badplats (artp.), (13E 6b , [6732159, 1407585] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
Rimån (artp.), (13E 9b , [6745110, 1409597] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Skinnarback-kvarnen (artp.), (14D 9j , [6799439, 1397705] ), uppströms dammen, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Nabban, 400m VSV (artp.), (14E 8c , [6794481, 1411506] ), vägkant, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ), sydväxtberg, i bergsroten, riklig , 2017 (LBr)
Hållstugan SO om (artp.), (15D 0g , [6802818, 1382122] ), dämme vid kraftverksdamm, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Rensjöblik östbranten (15D 3h , [6818960, 1385880] ), kal topplatå, spridd , 2016 (LBr)
HAMRA

S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.), (15E 9h , [6848688, 1439792] ), vägkant, 2012 (Bo Eriksson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Öster om Kroktjärnen (artp.), (12E 1e , [6658835, 1421105] ), vägkant, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.), (12E 3c , [6665506, 1411840] ), grusväg, vägkant och diken, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.), (12E 3c , [6669206, 1411170] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Skjutbana (artp.), (12E 4c , [6671174, 1412264] ), skogsmark tall, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.), (12E 4d , [6671590, 1418440] ), grutag, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
FLODA

Nybyn V (artp.), (13E 1h , [6706001, 1437536] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
NÅS

Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681150, 1427470] ), vägkant, 2019 (JJa)
JÄRNA

Sågbyn (artp.), (12E 6b , [6683234, 1407762] ), vägkant, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Ca 250 m V Götvallarna (13E 0c , [6702142, 1413294] ), ~refl~ ,fd grustag, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Järnvägen mellan Klosstjärnen och Klacktjärnen (13E 1c , [6709781, 1411887] ), ~refl~ ,banvall, 1997 (HLe)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Sandåsvägen, Rutåänden. (artp.), (13E 1d , [6709468, 1418073] ), 2 m˛ , 2019 (Anders Lindholm)
Laktjärn 300 m V (13E 2c , [6713850, 1411860] ), ~refl~ ,tallhed, 2000 (HLe)
Storön N (artp.), (13E 2d , [6712154, 1418390] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Mellantjärn O (13E 3c , [6716137, 1411998] ), ~refl~ ,banvall, 2003 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ), ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark, ,frekvens allm. 2004 (HLe)
Stora Klitten (artp.), (13E 4d , [6721349, 1415066] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Tönderbergsviken (artp.), (13E 4d , [6722361, 1417717] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Granan V (artp.), (12D 9j , [6698403, 1399828] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Lämåsens naturreservat (artp.), (13D 2j , [6710092, 1399715] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Haftahedarna (13D 1i , [67075, 13933] ), vägkanter och tallskogsbryn, vanlig överallt på Haftahedarna , 2014 (BGM)
Haftahedarna (13D 2i , [67107, 13921] ), öppen sandig mark, vanlig , 2008 (MNo)
Vid Fimmelsjön (13D 2i , [67113, 13929] ), öppen sandig mark, vanlig , 2008 (BGM)
Vägen mot Hyttådran (13D 6h , [67338, 13897] ), sandig vägkant, 2019 (MNo)
O Håkålokan (13D 7e , [6739780, 1374460] ), ~refl~ ,tallås, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Malungsfors, vägen mot Gravberget (13D 7f , [6736300, 1379320] ), tallskog, rikligt , 2012 (MNo)
Malungsfors, vägen mot Gravberget (13D 7f , [67369, 13789] ), sandmark med småtallar, enstaka , 2009 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ), avslutad grustäkt, 2014 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
LIMA

Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789000, 1347600] ), vägkant, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.), (14C 8j , [6790820, 1346270] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.), (14C 8j , [6791020, 1345820] ), fjällbjörkskog, brant sluttning, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.), (14C 8j , [6791020, 1346210] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.), (14C 8j , [6791440, 1345890] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.), (14C 8j , [6791600, 1345770] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven (artp.), (14D 7a , [6786180, 1350680] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
TRANSTRAND

Stor-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6792310, 1348320] ), kalfjäll, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Storfjället (artp.), (14D 6b , [6781256, 1356561] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67997, 13576] ), skog och hygge, vanlig på hygget , 2008 (MNo)
Lilldalsstugan (artp.), (15C 1i , [6808552, 1344142] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjällets topp (artp.), (15C 1j , [6808408, 1345583] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.), (15C 1j , [6808521, 1345618] ), noterad , 1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6810656, 1345631] ), grusplan i trädgräns, fjällrished, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Eldtjärnarna N om (artp.), (15D 2a , [6811015, 1354095] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens m.allm. 2005 (THe)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Vid vägen O om höjden Ugguåsen (artp.), (15D 7b , [6837582, 1356091] ), grusvägkant, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid väg V om Österdalälven (artp.), (15D 7c , [6839408, 1364856] ), vägslänt, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.), (15D 7d , [6837133, 1366740] ), flarkmyr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.), (15D 7d , [6837133, 1366740] ), vägkant/schaktad mark, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Grustag, Bålmyran (artp.), (15D 8a , [6843113, 1352726] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Gunnilnäset, Särna (artp.), (15D 8c , [6844713, 1361073] ), anläggning på land skog/grusplan vid fiskodling, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Färjan N om (artp.), (15D 9b , [6846159, 1357957] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68562, 13535] ), ~refl~ ,stor, öppen myr, tidigare dammäng, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
IDRE

Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ), ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ), grustag, riklig , 2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ), ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6894255, 1315907] ), noterad , 2012 (Lars Salomon)
Långfjällets naturreservat, Sjöhöjden (artp.), (16C 9d , [6895207, 1315288] ), 2013 (Johan Dahlberg)
stigningen till Sjöhöjdens SV-topp,höjden anges i tre områden .6A:under blockfältet,6B:mellan blockfält o klippa,6C:klippområdet (16C 9d , [68953, 13151] ), ~refl~ ,fjällsluttning, ,frekvens m.allm. 2001 (JPo)

Dalarnes Flora