Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsbeklädda åsar,hedmark, allmän , 1995 (PDm)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ), skogsmark, 2016 (DABS)
SÄTER

Jätteklacken (12G 8a , [66920, 15000] ), klipphällar, t.rikligt , 1987 (SJa)
GUSTAFS

Mossbysjön 100 m Ö (artp.), (12F 9i , [6695860, 1490670] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
SILVBERG

Norr om gruvomr Ö Silvberg (12F 8h , [6693606, 1488534] ), vägkant och myr, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Sörbo (12F 9h , [6697410, 1486480] ), vägkant mot blandskog, 2011 (DABS)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ), grustaget, 2014 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716484, 1470088] ), torr ängsmark mot beteshage, 2012 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Bergsgården (13F 5h , [6727660, 1485690] ), järnvägsområde, 2014 (JJa)
SUNDBORN

Myrbackan Rupstjärn (artp.), (13G 5a , [6728415, 1501931] ), torr sandmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Holvrets sandtäkt (artp.), (13G 5a , [6729162, 1502529] ), sandtäkt, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Borgärdet , Vasastugan och brandstationen (13G 7b , [6735820, 1505120] ), torr sandig mark, rel. rikligt på platsen, annars rätt ovanlig på rutan , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ), vägkant/torr slänt på sandmark, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Lamborn (14F 2i , [67633, 14948] ), slänt/buskage vid litet kraftverk, rikligt , 2014 (GHa)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SV om kyrkan (11F 9f , [6647660, 1479300] ), vägslänt, rikligt , 2010 (DABS)
LUDVIKA

Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ), sandig sluttning nedlagd järnväg, enst.mattor,några m2 , 1988 (HWk)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ), ~refl~ ,grusig f.d. banvall, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ), ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
1 km NV om Malingen (12E 8j , [6694320, 1446062] ), vägslänt, rikligt , 2012 (IPt)
Knivsjöheden (artp.), (12F 8a , [6693468, 1451338] ), sluttning av gammal schaktkant av litet grustag, 10 m2 , 2014 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ), ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Mellan grustag och järnväg (13F 4c , [67233, 14602] ), vägslänter ,skogsbilväg, rikligt , 2003 (IPt)
LEKSAND

Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
RÄTTVIK

Stora industriområdet (14F 0c , [67535, 14642] ), torr tallskog, rätt stora mattor , 2010 (GHa)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.), (14F 0c , [6753614, 1463863] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Vägen mot Kalkbruket (14F 0d , [67540, 14651] ), gles tallskog, enstaka , 2011 (GHa)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.), (14F 0d , [6754507, 1465157] ), 2014 (Henrik Weibull)
Ingels längs väg 301 (14F 1d , [67591, 14689] ), sandig vägskärning, rikligt, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
BODA

300 m s Skedtjärn (14F 2d , [6760780, 1468840] ), tallhed, väl spridd , 2011 (GHa)
Vägskälet väg 301/ Östbjörkavägen (14F 2d , [67611, 14683] ), sandig slänt, spridd , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763144, 1468133] ), kalkgrusmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Tacksvedsberget (14F 2e , [67647, 14709] ), extremt brant sluttning i barrskog, rikligt , 2007 (GHa)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [6767890, 1470760] ), ~refl~ ,plöjd moränslänt, enstaka , 2008 (GHa)
Goliats (14F 3g , [67680, 14828] ), ~refl~ ,torr tallskog, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
100 m V Ockerån (14F 4d , [67734, 14698] ), ~refl~ ,tallhed, vägskärning, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Skorverhällen (14F 5d , [6776230, 1467220] ), kalkblock i myr, enstaka , 2013 (GHa)
Lintjärnen i Sörboda (14F 5d , [6776530, 1469520] ), torr vägslänt, fåtal , 2011 (GHa)
Skjutbanan i Arvheden (14F 6c , [67830, 14631] ), sandig slänt, flertal kvadratmeter , 2010 (GHa)
Furudals östra infart (14F 6c , [67841, 14647] ), banvall i barrskog, enstaka , 2010 (GHa)
Stortjärn (14F 6d , [67801, 14678] ), tallskog, spridd , 2013 (GHa)
Oresjön (artp.), (14F 6d , [67841, 14664] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Säsvik (14F 6d , [67841, 14665] ), torr tallskog, väl spridd , 2009 (GHa)
Tillhed (14F 7c , [67856, 14648] ), vägslänt/torrt hygge, väl spridd , 2009 (GHa)
1 km SV Furudals bruk (14F 7d , [67857, 14651] ), vägslänt/torrt hygge, spridd , 2009 (GHa)
1 km S Sarostjärn (14F 7d , [67889, 14664] ), vägren, rikligt , 2018 (GHa)
I km N Torraksmyren (14F 7d , [67896, 14655] ), sandtag, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Källbäcken (14F 7e , [67850, 14720] ), banvall, flertal , 2014 (GHa)
Gamla vägen, N Dupptjärn (14F 7e , [67858, 14713] ), torr moränsluttning, flertal , 2010 (GHa)
Oreälven i höjd med Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ), torr barrskog, spridd , 2012 (GHa)
300 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67906, 14654] ), torr vägslänt, flertal , 2017 (GHa)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ), gammalt avlägg för flottningstimmer, enstaka , 2012 (GHa)
Hermansborg (14F 9c , [67965, 14633] ), torr vägslänt, spridd , 2013 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67988, 14621] ), torr vägslänt, spridd , 2013 (GHa)
Åssjöbo hållplats (14F 9g , [67951, 14810] ), banvall, spridd , 2013 (GHa)
Grav Jugastjärnen (15F 0c , [68046, 14607] ), torr vägslänt, spridd , 2013 (GHa)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ), sandig slänt, enstaka , 2015 (GHa)
Stråsjöfjärden (15F 1c , [68051, 14605] ), torr vägslänt, spridd , 2013 (GHa)
Stråån (15F 1c , [68053, 14611] ), sandig slänt, flertal , 2015 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.), (14E 7i , [6789883, 1444353] ), ängens magraste fläckar., noterad , 2017 (Claes Möre)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
SOLLERÖ

Lerön (artp.), (14E 0g , [6753985, 1432686] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0d , ), torr öppen skogsmark och sandiga till grusiga vägskärningar, allmän , 1982 (Göran Thor)
Garsås fd station (artp.), (14E 1j , [6755610, 1446516] ), 2014 (Henrik Weibull)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Boggmyren (artp.), (14E 4c , [6773370, 1411950] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770899, 1425610] ), noterad , 2018 (Åke Berg)
Bonäsheden (artp.), (14E 4f , [6770965, 1427784] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Bonäsfältet (artp.), (14E 4f , [6770990, 1427778] ), 5 , 2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Alderängarna, 300 m ONO Salunäv (artp.), (14E 4f , [6771021, 1426511] ), i barrskogsslänt, noterad , 2015 (Nils-Otto Nilsson, Anders Johansson, Mats Karlsson)
Svinvallens IP (artp.), (14E 4f , [6772880, 1428680] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
VÅMHUS

Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Skinnarback-kvarnen (artp.), (14D 9j , [6799439, 1397705] ), uppströms dammen, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Nabban, 400m VSV (artp.), (14E 8c , [6794481, 1411506] ), vägkant, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ), sydväxtberg, i bergsroten, riklig , 2017 (LBr)
Hållstugan SO om (artp.), (15D 0g , [6802818, 1382122] ), dämme vid kraftverksdamm, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Rensjöblik östbranten (15D 3h , [6818960, 1385880] ), kal topplatå, spridd , 2016 (LBr)
HAMRA

S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.), (15E 9h , [6848688, 1439792] ), vägkant, 2012 (Bo Eriksson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Kattsundet (artp.), (12E 3c , [6669206, 1411170] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Ca 250 m V Götvallarna (13E 0c , [6702142, 1413294] ), ~refl~ ,fd grustag, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Järnvägen mellan Klosstjärnen och Klacktjärnen (13E 1c , [6709781, 1411887] ), ~refl~ ,banvall, 1997 (HLe)
Laktjärn 300 m V (13E 2c , [6713850, 1411860] ), ~refl~ ,tallhed, 2000 (HLe)
Mellantjärn O (13E 3c , [6716137, 1411998] ), ~refl~ ,banvall, 2003 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ), ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark, ,frekvens allm. 2004 (HLe)
ÄPPELBO

Lämåsens naturreservat (artp.), (13D 2j , [6710092, 1399715] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Haftahedarna (13D 1i , [67075, 13933] ), vägkanter och tallskogsbryn, vanlig överallt på Haftahedarna , 2014 (BGM)
Haftahedarna (13D 2i , [67107, 13921] ), öppen sandig mark, vanlig , 2008 (MNo)
Vid Fimmelsjön (13D 2i , [67113, 13929] ), öppen sandig mark, vanlig , 2008 (BGM)
O Håkålokan (13D 7e , [6739780, 1374460] ), ~refl~ ,tallås, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Malungsfors, vägen mot Gravberget (13D 7f , [6736300, 1379320] ), tallskog, rikligt , 2012 (MNo)
Malungsfors, vägen mot Gravberget (13D 7f , [67369, 13789] ), sandmark med småtallar, enstaka , 2009 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ), avslutad grustäkt, 2014 (MNo)
LIMA

Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.), (14C 8j , [6790820, 1346270] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.), (14C 8j , [6791020, 1345820] ), fjällbjörkskog, brant sluttning, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.), (14C 8j , [6791020, 1346210] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.), (14C 8j , [6791440, 1345890] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.), (14C 8j , [6791600, 1345770] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven (artp.), (14D 7a , [6786180, 1350680] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
TRANSTRAND

Stor-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6792310, 1348320] ), kalfjäll, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Storfjället (artp.), (14D 6b , [6781256, 1356561] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67997, 13576] ), skog och hygge, vanlig på hygget , 2008 (MNo)
Lilldalsstugan (artp.), (15C 1i , [6808552, 1344142] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjällets topp (artp.), (15C 1j , [6808408, 1345583] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6810656, 1345631] ), grusplan i trädgräns, fjällrished, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Eldtjärnarna N om (artp.), (15D 2a , [6811015, 1354095] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens m.allm. 2005 (THe)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Vid vägen O om höjden Ugguåsen (artp.), (15D 7b , [6837582, 1356091] ), grusvägkant, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid väg V om Österdalälven (artp.), (15D 7c , [6839408, 1364856] ), vägslänt, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.), (15D 7d , [6837133, 1366740] ), vägkant/schaktad mark, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.), (15D 7d , [6837133, 1366740] ), flarkmyr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Färjan N om (artp.), (15D 9b , [6846159, 1357957] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68562, 13535] ), ~refl~ ,stor, öppen myr, tidigare dammäng, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
IDRE

Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ), ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ), grustag, riklig , 2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ), ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6894255, 1315907] ), noterad , 2012 (Lars Salomon)
Långfjällets naturreservat, Sjöhöjden (artp.), (16C 9d , [6895207, 1315288] ), 2013 (Johan Dahlberg)
stigningen till Sjöhöjdens SV-topp,höjden anges i tre områden .6A:under blockfältet,6B:mellan blockfält o klippa,6C:klippområdet (16C 9d , [68953, 13151] ), ~refl~ ,fjällsluttning, ,frekvens m.allm. 2001 (JPo)

Dalarnes Flora