Arctium tomentosum    Ullig kardborre


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), kulturmark,vägkanter, spridd. (12 lokaler) , 1987 (PDm)
Nedre Hede (12G 5h , [6679391, 1535140] ), torr ängsmark nära bruksväg, ca 15 ex. , 2010 (IPt & JEd)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
spårområdet i Fors, Avesta (artp.), (12G 5f , [6676700, 1528200] ), ett blommande bestånd, noterad , 2020 (Jörgen Grahn)
GARPENBERG

Fänsjö (12G 6e , [66805, 15212] ), vid gård, enst. , 1988 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Norns bruk (DFl), (12F 5j , [6677, 1498] ), vägkanter o gräsmark, spridd , 1988 (HPe,TLj,LBr)
Norns bruk (12F 5j , [6677910, 1498490] ), ängsmark, rikligt , 2007 (IPt)
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Norn (12G 6a , ), ,frekvens m.allm. 1989 (CGr)
Bergbacken v.gård (12G 7c , [66878, 15110] ), igenväxt tomtmark, enst. ~10 ex. , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Rävbo 3 km NO Husby k:a (12G 9c , [66977, 15128] ), kant av beteshage mot gård, ~20 ex. , 1988 (TLj & LBr)
STORA SKEDVI

Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.), (12F 9j , [6697695, 1498081] ), ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
SÄTER

Nisshyttan (artp.), (12F 6j , [6684287, 1495612] ), vägkant vägkanter med omgivande kulturmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö och intilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
STORA TUNA

Folkets Park, Borlänge (artp.), (13F 1f , [6707940, 1479350] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bomsarvet (13F 2f , [6713856, 1479174] ), vägkant, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Ornäs v. kvarnen (13F 2h , [67103, 14857] ), schakthögar, (hushållstipp), 1 stort ex. , 1988 (TLj)
VIKA

Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Kornäs n.ån (13F 3j , [6719, 1495] ), vägkanter,etc., 1988 (JEd)
Stationsvägen (artp.), (13F 3j , [6719148, 1495555] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Pumpen (artp.), (13F 3j , [6719619, 1497745] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
STORA KOPPARBERG

Slussen (13F 3i , [6719, 1491] ), kulturmark bl.bebyggelse, t.rikl. , 1988 (JEd)
Grönytan bredvid Gravyvägen och cykelbanan (artp.), (13F 3i , [6719214, 1494672] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Varggårdstippen, norra delen (artp.), (13F 4h , [6721907, 1487486] ), soptipp, noterad , 2016 (Per Johansson)
Vallavägen (artp.), (13F 4i , [6720043, 1492227] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
St.Främsbacka (13F 4j , [67204, 14957] ), ladugårdsbacke, enst. , 1988 (JEd)
Bruksväg mot Lindsberg (13F 5h , [6728053, 1486972] ), skogstipp, t.rikligt , 2013 (IPt)
SUNDBORN

Holvrets sandtäkt öster om (artp.), (13G 5a , [6728952, 1502614] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Sveden (=Boränget) v.lv. (13G 7a , [67355, 15042] ), vägslänt, 1988 (JEd & o.a)
Borgärdet (13G 7b , [6735780, 1505710] ), gödselhög, ovanlig i trakten, endast på ett annat ställe , 2008 (JWk)
Borgärdet (13G 7b , [6736160, 1505300] ), ruderat ,skräpmark intill gammal byggnad, ovanlig i trakten, endast på ett annat ställe , 2008 (JWk)
Linghed, vid bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742552, 1504904] ), ruderatmark och strandmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ), ladugårdsbacke, 1982 (RNo)
LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [6673950, 1463740] ), vägkant i hyttslagg, ca 10 ex , 2005 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ), ~refl~ ,stallbacke och betesäng, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
Österdalarna

GAGNEF

Larssveden (13F 4c , [6721756, 1460751] ), tomtmark, 1 stort ex , 2010 (RNy)
BJURSÅS

Baggbo Mårtens (13F 7f , [6736900, 1479530] ), utkast, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Tasbäck (13F 8a , [6740288, 1450031] ), utkast, 2020 (Kicki Marcus)
RÄTTVIK

Utby,vid bron över bäcken (13F 9c , [67480, 14618] ), välgödslade vägkanter o stallbacke intill storladugård, t.riklig ,frekvens t.allm. , 1986 (TLj)
Atlasruta (14F 0c ), vägkanter,tipp-platser,byggplatser,travområdet, frekvens:m.a 6 lok , 1985 (TLj)
Rättviks prästgård (14F 0c , [6753000, 1461730] ), vägkant, ett stort ex , 2010 (JJa)
Kalkverket (14F 0d , [67544, 14656] ), jordtipp, t.riklig ,frekvens t.allm. , 1986 (TLj)
BODA

Silverberg, Gammelgården, infarten till serveringen (14F 3d , [6767350, 1467980] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
Lispers gården i södra Gulleråsen (14F 4d , [67715, 14657] ), gårdsplats. antagligen har växten, eller dess frö, kommit med de '08-or' som huserar på tomten på somrarna, 1 ex. , 2002 (GHa)
Sunnanåkern "Tors Annas"/väg 301 (14F 4d , [67718, 14662] ), gårdsplats, ett "buskage" , 2005 (GHa)
ORSA

Torrvål (14E 4h , [6774, 1437] ), vägkant, enst! , 1986 (JEd)
Digerberget (artp.), (14E 4h , [6774989, 1437196] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Holen n.jvg. (14E 5h , [6775, 1435] ), gårdsplan, enst! , 1986 (JEd)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776756, 1437708] ), 1994 (Bengt Oldhammer)
Trunna (14E 5h , [67778, 14367] ), vägkant, enst! , 1987 (JEd)
V Stackmora ,fl! (DF), (14E 5h , [6779, 1438] ), vägkanter, 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallholen (14E 6i , [6784, 1440] ), gräsmark v.gårdsplan, 1986 (JEd)
Kallmora ,fl! (14E 6i , [6784, 1444] ), gårdsplaner, vägkanter,äldre åkervallar,etc., rikl! , 1986 (JEd)
Nederberga (artp.), (14E 6i , [6784769, 1441446] ), 1 , 1981 (Bengt Oldhammer)
Näverbrunnsmyren (14E 6j , [6782, 1447] ), gml gårsplan mot väg (=myrodling), enst , 1988 (JEd)
Hornberga fl! (DF), (14E 7h , [6787, 1435] ), vägkanter, 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Fredshammar N om älven (14E 7i , [6786, 1444] ), vägkant, rikl! , 1986 (JEd)
Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786304, 1444460] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn, fl! (DF), (14E 7j , [6786, 1448] ), väg o åkerkanter, t.rikl! , 1985 (JEd)
Skattungbyns västra del längs riksvägen (14E 7j , [67860, 14476] ), husgrund, enstaka , 2010 (GHa)
MORA

Siljansfors försökspark ,150 m V herrgården 30 m V Jugån (14E 0e , [6752740, 1422220] ), ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Saxviken (artp.), (14E 3g , [6765700, 1431617] ), 10-20 ex , 1982 (Bengt Oldhammer)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2 ex , 1988 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gällingens kraftverk (artp.), (12E 2g , [6661636, 1430866] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FLODA

Dala-Floda, Syrholen (DF), (13E 2j , [67108, 14452] ), gammal vägkant, enst. , 1989 (TLj & LBr)
MALUNG

Västra Utsjö Malung (artp.), (13D 5h , [6726104, 1386441] ), 3 plantor/tuvor , 2020 (Agneta Olsson)
Myckelbyn söder om Kyrkskolan (13D 5h , [6729880, 1386130] ), strandkant vid Västerdalälven, stort bestånd , 2005 (AOl)
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ), soptipp, 5 , 2012 (MNo)

Dalarnes Flora