Arctium minus    Liten kardborre


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Fullsta (12G 5h , [66750, 15391] ), vid ekonomibyggnader, enstaka ex , 1985 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), ruderatmark och väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Kyrkbyn (12G 5h , [66765, 15371] ), odlad mark, enstaka ex , 1986 (PDm)
Rossberga (12G 6g , [66830, 15335] ), gårdsplan, enstaka ex , 1985 (PDm)
Fornby (12G 6h , [66832, 15354] ), beteshage, ett stort snår , 1985 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683360, 1535010] ), vägkant, 2019 (IPt)
Horndal (12G 7g , [66864, 15338] ), bruksområde, flerstädes , 1985 (PDm)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Valla (12G 8g , [66943, 15323] ), odlad mark, flerstädes , 1980 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo bangård (artp.), (12G 3e , [6667986, 1522849] ), markslag grus och sand på bangård., 2015 (Owe AnderssonMaud Andersson)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Vikbyn (12G 7d , [66851, 15187] ), hästhage,torr o stenig med buskar o träd, 1 ex , 1988 (BBr)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

Norn, mln väg o.ån (12F 5j , [66778, 14985] ), gräsmark, mindre best. , 1987 (EDn)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ), ladubacke, 2011 (DABS)
Prästhyttegård (12G 6b , [66812, 15062] ), intill ladugård, ca 25 ex. , 1988 (TLj & LBr)
Viggesnäs (12G 7b , [66896, 15067] ), beteshage, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Trollbo gård (12G 7d , [66879, 15161] ), vägkant, enst. , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Smedby,älvbrons norra fäste (12G 9c , [66967, 15107] ), älvbrink, 3 ex , 1988 (SJa)
Kloster (12G 9d , [66959, 15197] ), vid ladugård, några , 1989 (MDv)
Långsbro skola (13G 0c , [67043, 15137] ), strandsnår, 4 ex , 1989 (SJa)
Långshyttan, Backliden (artp.), (13G 0c , [6704511, 1512606] ), noterad , 2016 (Louise Billqvist, Dennis Nyström)
Västerby (13G 0d , [67031, 15182] ), beteshage, flera bestånd , 1988 (TLj & LBr)
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ), vägkant, 2013 (DABS)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6696694, 1505756] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäck, 2014 (DABS)
SÄTER

Bispberg (12F 8j , [6693, 1498] ), gårdsplan, 1989 (JEd)
STORA TUNA

Västansjö by (12F 9g , [6699186, 1484216] ), vägkant, 2020 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704020, 1465160] ), vägkant, 1 ex , 2006 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703470, 1481870] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), 4 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), stadens snötipp, 3 plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Domnarvets järnverk v.raketen (13F 1g , [67082, 14806] ), några m2 , 1987 (SNy)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ), banvall, 2015 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713693, 1477237] ), kulturmarker, 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
Bergeby, längs väg N om (artp.), (13F 2g , [6710571, 1481766] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ), högar av schaktmassor vid skogsväg, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Dalviksberg, västligaste gården (13F 1i , [67050, 14917] ), vid liten lagårdsbyggnad, 3 ex , 1999 (SBm)
Tomnäs (13F 2h , [67100, 14871] ), gödseltipp i lövdunge, 2 ex. , 1987 (TLj)
Tomnäs (13F 2h , [67100, 14873] ), dyngstack, 3 ex. , 1988 (TLj)
VIKA

Rensbyn. sydligaste gården (13F 1i , [67083, 14939] ), tipplats för jord, 1 ex , 1998 (SBm)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714520, 1487718] ), vägkant, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Ingarvets fd soptipp (13F 4h , [67208, 14892] ), schaktade tippmassor, enstaka , 1989 (JEd)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ), rikligt , 1997 (TLj)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Falun, Engelbrektsg.bakom polishuset (13F 4i , [67211, 14901] ), utgrävningstomt, ~10 ex. , 1987 (TLj)
Skogskyrkogården (artp.), (13F 4i , [6722200, 1491320] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Kalle Bergström)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730163, 1481957] ), gräsmark, 2015 (JJa)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Nedre Oppsveten (12F 1g , [66560, 14809] ), gårdsplanen, 1989 (TLj & LBr)
Västerbyhytta (12F 1h , [66585, 14873] ), slaggvarp, några få ex. , 1982 (RNo)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ), strand, sjö, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ), vägkant/dike mot åker, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Roths äng (12F 4d , [6670610, 1465420] ), ängsmark med lövinslag, 2010 (IPt & HWk)
GRANGÄRDE

Täppan (12F 6a , [66831, 14528] ), 2004 (GWm)
Österdalarna

GAGNEF

Hovänge, gamla färjeläget (13F 2b , [6713175, 1459085] ), 2017 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713960, 1462613] ), tomtmark, 1 ex. , 2012 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715882, 1462175] ), vägkant mot ängsmark, ca 10 ex. , 2011 (IPt)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716319, 1463275] ), tomtmark, 2011 (IPt)
Gatugårdarna (13F 4c , [6720000, 1460900] ), tomtmark, 1 ex , 2010 (RNy)
BJURSÅS

Tidstrandsfabrikens östra ände (13F 6e , [67328, 14722] ), ~refl~ ,solig sandig mark, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Sågmyra, Tidstrands f.d. fabriksområde (artp.), (13F 6e , [6732820, 1472170] ), grusplan delvis beväxt, noterad , 2016 (Janet Jandér)
Sågmyra, Tidstrands f.d. fabrik (13F 6e , [6732820, 1472170] ), grusplan delvis beväxt, 2016 (JJa)
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ), strand, 2018 (JJa)
Bjursås Kvarntäkt (13F 7g , [6736060, 1481510] ), vägkant, 2015 (JJa)
LEKSAND

Källberget (13F 6b , [67334, 14569] ), vägkanter, ca 15 ex , 1986 (MKp)
Västerdalarna

NÅS

Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ), ängsmark / gräsmatta, 2016 (IPt)

Dalarnes Flora