Arctium lappa    Stor kardborre


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694, 1519] ), intill laduvägg, 1 ex (kontr. Per Lessen LD) , 1989 (MDv)
Kloster (12G 8d , [6694940, 1519750] ), herrgården vid ladugården, ett par stora ex , 2000 (TLj)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), bäckstrand, 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695050, 1519530] ), igenväxt gräsmark och bäcksluttning, 2017 (JJa)
STORA TUNA

Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), vägkant, 2019 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2020 (Anders Helander)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), 4 plantor/tuvor , 2020 (Anders Helander)
Lerdal (14F 0c , [6751203, 1462918] ), tomtmark, 1 ex. , 2010 (BOr)
BODA

Klitten (14F 3d , [6766670, 1468450] ), fågelmatningsplats, ett stort exemplar , 2012 (GHa)
ORE

Arvet (14F 6c , [6781550, 1463740] ), lövhög, ett kraftigt exemplar , 2010 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 1 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (14E 5h , [6775897, 1438097] ), intill kompost, 1 ex. (kontr. Erik Ljungstrand ) , 2010 (BOr)
ÄLVDALEN

Gåsvarv vid avtaget mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ), vid gård med hästar, i slänt med utkastmaterial, två stora ex , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Västerdalarna

MALUNG

Hallosbacken Malung (13D 6g , [6732110, 1384980] ), trädgård kvarstående sedan 10 år, 2014 (MNo)

Dalarnes Flora