Arctostaphylos alpinus    Ripbär


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

MORA

Bösjövarden (15E 0e , [68009, 14210] ), vard, kalfjällshed, rikligt , 1986 (BOr)
Bösjövarden (artp.), (15E 0e , [6800965, 1421006] ), rikligt på toppen, 1986 (Bengt Oldhammer)
Ansjovarden (15E 2d , [6810, 1418] ), vard, kalfjällshed, rikligt , 1986 (BOr)
Fisklösvarden (15E 2d , [68131, 14198] ), vard, kalfjällshed, rikligt , 1986 (BOr)
Anjosvarden (15E 2d , [68134, 14184] ), rikligt vid toppen , 2005 (BOr)
Anjosvarden (artp.), (15E 2d , [6813536, 1418412] ), rikligt på toppen med flera ställen, 2005 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (artp.), (15E 2d , [6813536, 1418412] ), massor, marktäckande över flera kvadratmeter , 1986 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (15E 2d , [6813540, 1418380] ), kring topphällarna, 1999 (TLj)
VÅMHUS

Näcksjövarden (15E 1d , [68051, 14188] ), vard, kalfjällshed, rikligt , 1986 (BOr)
ÄLVDALEN

Krokfljotblik (15D 3g , [6815620, 1381460] ), hällar på toppen, 1999 (TLj)
Rensjöbliks topp (15D 3g , [6818920, 1384900] ), kal topplatå, spridd , 2016 (LBr)
Långsjöbliks topp (15D 3j , [68191, 13953] ), gles tallhed, 2003 (LBr)
Drittrännhäden (15E 6a , [68336, 14037] ), vard, kalfjällshed, 1986 (BOr)
Västerdalarna

LIMA

Tandövarden (13D 9b , [67495, 13569] ), glest beskogad vard, 2020 (MNo)
Hundfjället, Joänget (artp.), (14C 7j , [6787760, 1346770] ), skidbacke, vid bäck, 2008 (Håkan Gustafsson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789000, 1347100] ), vägkant, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.), (14C 8j , [6791020, 1346210] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.), (14C 8j , [6791440, 1345890] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6791530, 1345360] ), kalfjäll, stenbunden mark, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.), (14C 8j , [6791600, 1345770] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven (artp.), (14D 7a , [6786180, 1350680] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
TRANSTRAND

Stor-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6792510, 1348660] ), kalfjäll, höjdrygg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6792930, 1346470] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, kalfjäll väster om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6b , [6782431, 1359884] ), sluttande kärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.), (14D 6b , [6783009, 1359615] ), snölega, 2015 (Urban Gunnarsson)
Storfjället (14D 6b , [67831, 13570] ), fjällsluttning, rikligt , 2007 (MNo)
Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784300, 1359100] ), 2007 (Håkan Gustafsson)
Västra Kalven, SO om (artp.), (14D 7a , [6786060, 1351020] ), fjällbjörkskog, fjällhed, fjällsluttning, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Västra Kalven (artp.), (14D 7a , [6787050, 1350680] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Köarskalsfjället, sluttning S (artp.), (14D 7b , [6786470, 1355910] ), fjällhed, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar, ,frekvens allm. 2006 (MNo)
Lägerdalsfjället, sydsluttning (artp.), (14D 8a , [6792260, 1350000] ), fjällsluttning, stenbunden, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.), (14D 8a , [6794190, 1351800] ), fjällhed, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället (artp.), (14D 8a , [6794310, 1353830] ), hed, fjällnära skog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.), (14D 8a , [6794950, 1351570] ), kalfjäll, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Lilldalsstugan (artp.), (15C 1i , [6808552, 1344142] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Näsfjället (artp.), (15C 1j , [6808521, 1345618] ), noterad , 1986 (Håkan Lernefalk)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6810471, 1345701] ), fjällris/lavhed, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens allm. 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Östertangens Östra sida (artp.), (15C 3j , [6818692, 1345060] ), risartad fjällbjörkskog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Fulufjället - Brattfjället (15C 6g , ), torra fjällhedar 950 m.ö.h., allm. , 1989 (THe)
Klortjärnen (artp.), (15C 6h , [6833846, 1339126] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839488, 1334744] ), fjällkant på sandsten, 2010 (Magnus Bergström)
Fulufjället NP, Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839724, 1334781] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Grundsillerbäcken mot fjället (15C 7h , [6836270, 1337480] ), fjällhed och myr, spridd , 1996 (LBr)
Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839810, 1335535] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Anders Helander)
Njupeskär N (artp.), (15C 8g , [6840201, 1334510] ), fjäll, noterad , 2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Fonotjärnsfloten (15D 6f , [68300, 13799] ), på vägen, halvmeterstor tuva , 2006 (BOr)
Fonotjärnsfloten (artp.), (15D 6f , [68309, 13785] ), växte på vägen i närheten när vi åkte dit, en halv kvadratmeter, 2006 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjåhogna (DFl-50), (16C 0b , ), rished, a. ,frekvens allm. , 1986 (DABS)
Idrefjäll (artp.), (16C 3i , [6867484, 1343495] ), 1981 (Anders Haglund)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Idrefjäll (artp.), (16C 3j , [6867435, 1345160] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Nipstugan, Nipfjället (artp.), (16C 4i , [6873826, 1343581] ), noterad , 2017 (Johan Jensen, Fia Sundin, Johan Molin)
Nipfjället (öst tjärnen) (artp.), (16C 4i , [6874970, 1344130] ), torr fjällhed, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Städjan-Nipfjällets NR (artp.), (16C 4i , [6874980, 1344100] ), kalfjäll., 2014 (Gillis Aronsson)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Städjan, S toppen (artp.), (16C 4j , [6870450, 1346430] ), västsluttningen, kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
V Nipfjället (artp.), (16C 4j , [6874696, 1345775] ), noterad , 2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.), (16C 4j , [6874900, 1345130] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Sven-Foskdalsvallen, stigen åt väster (16C 4j , [6874930, 1345890] ), fjällhed, spridd , 2018 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället, bäcken från norr (16C 5i , [6875130, 1343830] ), fjällhed och strandmiljöer, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället, Övre parkeringen (artp.), (16C 5i , [6875359, 1344874] ), noterad , 2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875861, 1343685] ), noterad , 1992 (Per Skyllberg)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876770, 1344752] ), fattig fjällhed, 2012 (Janolof Hermansson)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876847, 1344674] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876901, 1344736] ), noterad , 2016 (Rickard Jonsson)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6875632, 1345253] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ), fjällhed, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6876120, 1345261] ), noterad , 2020 (Tomas Björkesten)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6877931, 1346000] ), fattig fjällhed, 2012 (Janolof Hermansson)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ), fjällhed, spridd , 2015 (LBr)
Dyllens topp (16C 7c , [68873, 13149] ), ~refl~ ,kalfjäll, ,frekvens m.allm. 1999 (JPo)
Valdalsbygget 1.6 km mot NNO (NV om Dylten) (16C 7c , [68882, 13139] ), rished med gles tall / björk-skog, 1990 (DABS)
Ollarsliden (artp.), (16C 7d , [6888891, 1317047] ), noterad , 2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Västra barfredhågna (artp.), (16C 7e , [6889101, 1320535] ), noterad , 2016 (Göran Toss)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889570, 1331630] ), rikt bäckdråg med omgivande tallhed, spridd , 2020 (LBr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ), fjällhed, allmän , 1990 (LAr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ), fjällhed, allmän , 1990 (LAr)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891729, 1315122] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Grövelsjön (artp.), (16C 8e , [6894732, 1320452] ), 1988 (Thomas Strid)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Klutsjövålens topp (16C 8j , [6891190, 1348030] ), fjällhed, spridd , 2018 (LBr)
Klusjövålens västsida (16C 8j , [68912, 13478] ), ~refl~ ,fjällhed, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Långfjällets naturreservat, Sjöhöjden (artp.), (16C 9d , [6895207, 1315288] ), 2013 (Johan Dahlberg)
stigningen till Sjöhöjdens SV-topp,höjden anges i tre områden .6A:under blockfältet,6B:mellan blockfält o klippa,6C:klippområdet (16C 9d , [68953, 13151] ), ~refl~ ,fjällsluttning, ,frekvens m.allm. 2001 (JPo)
Sjöhöjden (artp.), (16C 9d , [6895300, 1315100] ), mager fjällhed, 2007 (David Göransson)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Fjätervålen åt SO (16D 4a , [6872140, 1351530] ), fjällhed, riklig , 2017 (LBr)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ), 1987 (HLe & UGn)

Dalarnes Flora