Arabidopsis thaliana    Backtrav


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), spridd, 9 lokaler , 1987 (PDm)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.), (12G 5h , [6677802, 1535931] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby "Trollgärdet" (12G 6g , [6682, 1534] ), på flyttblock i betesmark, enst. , 1989 (TLj & LBr)
FOLKÄRNA

Svensbo i beeshage (12G 2e , [66640, 15223] ), klippängar, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Konvalesenthemmet v.Högsberget (12G 2e , [66648, 15228] ), sandigt trädgårdsland, ett fåtal , 1988 (DABS)
GARPENBERG

Skogshögskolan S-sidan (12G 6e , [66849, 15218] ), torr gräsmatta mot vägg, 1989 (JEd)
HEDEMORA

Tallgatan, Vikmanshyttan (12G 7a , [66861, 15010] ), torr gräsmark, ca 50 ex , 1989 (HPe)
SÄTER

Säter.friluftsteatern (12F 8j , [66922, 14977] ), S-vänd ravinbrant,på slitna stigar, enst. , 1987 (TLj)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ), rasbrant, enst. , 1987 (SNy)
GUSTAFS

Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), (felbestämning ?? efter samtal med Ralf Lundmark kom.IPt) , 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Svavelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708448, 1481302] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [67123, 14846] ), bar lättjord i barrväxtodling, ~50 ex. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Centrum för klinisk forskning (artp.), (13F 4i , [6721358, 1490996] ), trädgård grusgång uteplats, 200 plantor/tuvor , 2018 (Per Johansson)
Grycksbo,vägslänt vid "Fyrkanten" (13F 5g , [67293, 14836] ), torr, solexponerad äldre vägslänt, några 10-tal , 1987 (LBr)
SUNDBORN

Backa (Bioblitz) (artp.), (13F 4j , [6722585, 1498666] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
SVÄRDSJÖ

Boda, Seckans SV-ände (13G 6a , [67340, 15038] ), åskulle, flera små grupper , 1986 (JEd)
Borgärdet,eft.ån nedom kraftstn (13G 7b , [67351, 15053] ), mur o.blottad jord intill ån, enst. , 1987 (TLj)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Malingbo (artp.), (11F 9f , [6645412, 1479400] ), noterad , 2018 (Ulf Gärdenfors)
SÖDERBÄRKE

St.Busjön (12F 0h , [6653, 1487] ), torrbackar v.hällar, 1989 (TLj & LBr)
Kronmoren,ca 50 m V om torpet (12F 3i , [66675, 14926] ), torrbacke, sparsam , 1987 (LNo)
NORRBÄRKE

500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), fuktig kalkrik betesmark, flertal ex , 1987 (HWk)
Flogbergets gruva (12F 4e , [6670130, 1472070] ), hällmark, t.rikligt , 2011 (IPt & RNy)
LUDVIKA

Limberget (artp.), (12F 4c , [6674393, 1464628] ), noterad , 1996 (Magnus Stenmark)
Norrvik vid jvg NO Storgårdsnäset (12F 5c , [66766, 14618] ), jvg-slänt, rikligt , 1989 (JEd & LBr)
GRANGÄRDE

Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), på stenvaret i tjärnen, 1990 (GEn)
Österdalarna

GAGNEF

Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
ÅL

Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2017 (Johan Niss)
BJURSÅS

Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Vägkant ovanför gamla Koopen (13F 7g , [6736100, 1481150] ), gräsbevuxen vägkant, 2000 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [67365, 14816] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
LEKSAND

Tällberg, v.stranden (13F 9b , [67461, 14550] ), sandig stigkant, enst. , 1988 (TLj)
RÄTTVIK

Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.), (14F 0d , [6754599, 1465212] ), 2014 (Henrik Weibull)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.), (14F 0e , [6751843, 1472341] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Blecket-Övre Gärdsjö, väg W898 (artp.), (14F 1e , [6756367, 1470219] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
ORE

Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Grönklitt, Rädsjön (artp.), (14E 7g , [6788890, 1431330] ), myr och vägkant, noterad , 2020 (Monica Andersson)
ÄLVDALEN

Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
HAMRA

Pilkalampinoppis topp (artp.), (15E 6i , [6831187, 1443445] ), vid vändplan på högsta toppen av berg, 1993 (MBm)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfsnäs k.a (artp.), (12E 3e , [6669820, 1423360] ), kyrkogård, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
JÄRNA

Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713369, 1423823] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Ö Hulåns idrottsplats,jvg (13E 3d , [67154, 14187] ), banvall, 1 ex , 1989 (HLe & UGn)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846444, 1358268] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)

Dalarnes Flora