Arabidopsis suecica    Grustrav


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fornbyklint (12G 7g , [66855, 15346] ), grusmark vid skidlift, rikligt , 1986 (PDm)
Rosslandet (12G 7h , [66865, 15355] ), vägkant (skogsväg), rikl. (kont.Th.Karlsson) , 1988 (PDm)
Grönsinka (12G 7i , [66889, 15417] ), slaggsten, rikligt , 1986 (PDm)
Valla (12G 8g , [66938, 15328] ), vägkant, rikligt , 1986 (PDm)
VIKA

Kråknäsgruvan (13F 1i , [67093, 14926] ), gruvplan vid varphög, 2 ex , 1998 (SBm)
SUNDBORN

Laktjärnens S-sida ca 150 m SO bäcktilloppet (13F 5j , [67280, 14950] ), pål 2 kalkrika flyttblock, riklig , 1989 (JEd)
Rostbergs kalkbrott (13F 6i , [6730, 1493] ), kalkhällar, enstaka , 1986 (JEd)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lexsjöbo, vid bäcken (12F 0h , [6652, 1488] ), bland slaggsten, 1981 (RNo)
Österdalarna

ÅL

Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
BJURSÅS

Kullgärdet, väg W929 (artp.), (13F 6f , [6734700, 1479903] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
RÄTTVIK

Stiftsgården v. jvg-övergång (14F 0c , [67532, 14615] ), torr gräsplan, 1 bestånd , 1985 (TLj)
BODA

Jälltjärnen (artp.), (14F 4c , [67731, 14648] ), vägkant, 1 ex , 1989 (Bengt Oldhammer)
ORE

Dalbyn Lindorna (artp.), (14F 5c , [6778466, 1464692] ), åker, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Mickelvål (i byn) (14E 6i , [6781, 1442] ), i buskrabatt v.gåtd, enst , 1985 (JEd)
NV-om Mickelvål (14E 6i , [67823, 14417] ), i åkerträda på moränjord, t.rikl! , 1987 (JEd)
Kallmora mot SV (14E 6i , [67840, 14440] ), på nyblottad grus i vägbreddning (m.sandtrav), enst! , 1986 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 6j , [67849, 14450] ), i oplöjd stubbåker (rel.fuktigt), enst! , 1986 (JEd)
Helvetesfallet v.jv. intill stigen från Ö (14E 9i , [67952, 14434] ), hällmark n.jv. solexponerat!, t.rikl! (Belägg!) , 1987 (JEd)
ÄLVDALEN

Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.), (14D 5i , [6775444, 1390585] ), potatisland, träda, noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
HAMRA

S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.), (15E 9h , [6848688, 1439792] ), vägkant, 2012 (Bo Eriksson)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.), (15E 9h , [6848688, 1439792] ), skog, 2012 (Bo Eriksson)
Fågelsjön (artp.), (16E 0h , [6854189, 1438330] ), noterad plantor/tuvor , 2019 (Hans Elleby)
Fågelsjö (artp.), (16E 0h , [6854286, 1438751] ), noterad , 2019 (Anders Helander)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Tyfors vid herrgård (artp.), (12E 4c , [6671335, 1411773] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd ruderatmark väst om herrgård, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

IDRE

Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)

Dalarnes Flora