Arabis hirsuta var. hirsuta    Lundtrav


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Gerossbo (12G 6h , [66812, 15384] ), torrbacke, 25 ex. , 1987 (PDm)
Valla (12G 8g , [66943, 15324] ), torrbacke, fåtalig , 1996 (PDm)
GARPENBERG

Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ), kalkgrusvägkanter samt i gruvhål på klippväggar, t.rikligt , 1989 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), kalkbrott på klippor, riklig , 1989 (JEd)
SÄTER

Nisshyttan, "Kungens kulle" (höjden NO vägen mot Norn) (12F 6j , [66842, 14957] ), >30 ex , 1991 (SJa)
Kungens kulle (artp.), (12F 6j , [6684307, 1495750] ), torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Säterdalen i Folkparken (12F 8j , [66922, 14977] ), ravinslänt, 1992 (JEd)
Säterdalen v.Folkparken (12F 8j , [66924, 14975] ), i SV-exp. slänten,halvskuggiga ravinslänter,t.örtrika, 1988 (JEd)
STORA TUNA

Tuna Hästberg,vid gamla dagbrottet (12F 8d , [66916, 14656] ), på gammal kalkhaltig gruvvarp, 50-100 ex , 1988 (SNy)
SUNDBORN

Rostbergs kalkbrott (13F 6i , [6730, 1493] ), kalkhällar, 20 st. , 1986 (JEd)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Jätturn (12F 6e , [6683, 1470] ), torräng, enstaka , 1987 (JEd)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683450, 1470740] ), ängsmark med block, 2009 (IPt)
LUDVIKA

Norrvik vid jvg NO Storgårdsnäset (12F 5c , [66766, 14618] ), jvg-slänt, 22 ex , 1989 (JEd & LBr)

Dalarnes Flora