Arabis alpina    Fjälltrav


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ÄLVDALEN

Rotnen, källflöde (artp.), (15D 7i , [6835225, 1391831] ), , noterad , 2004 (Bo Norell)

Dalarnes Flora