Apera spica-venti    Åkerkösa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

GAGNEF

Järnvägen (artp.), (13F 4c , [6720582, 1460105] ), 4 plantor/tuvor , 2020 (Matilda Elgerud)
Mellan Jvgstation o Industriområde (13F 4c , [6720570, 1460090] ), åkerkant nära väg, spridd på en längd av ca 30 m ( funnen av Matilda Elgerud ) , 2020 (IPt)
Västerdalarna

LIMA

Limedsforsen vid länsvägen Bu-Sörbäcken (14D 1d , [6755, 1369] ), flerstädes efter insåning på nya vägbanken, massvis 1975 (PEr) ----- enstaka 1980 (ERIKS. 1987) ------- på väg att helt försvinna,endast enstaka ex , 1988 (PEr)

Dalarnes Flora