Apera spica-venti    Åkerkösa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

LIMA

Limedsforsen vid länsvägen Bu-Sörbäcken (14D 1d , [6755, 1369] ), flerstädes efter insåning på nya vägbanken, massvis 1975 (PEr) ----- enstaka 1980 (ERIKS. 1987) ------- på väg att helt försvinna,endast enstaka ex , 1988 (PEr)

Dalarnes Flora