Anthyllius vulneraria    Getväppling


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora

STOA KOPPARBERG Gräsytorna, Vallavägen (artp.), (13F 3i , [6719779, 1492441] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (12G 6g , [66827, 15316] ), banvall, rikligt , 1985 (PDm)
Tyskbo (12G 6g , [66838, 15331] ), banvall och vägren, rikligt , 1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66863, 15337] ), bruksområde, rikligt , 1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66872, 15336] ), bangård, rikligt , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Avesta-Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667442, 1523093] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Krylbo V bangården (artp.), (12G 3e , [6668311, 1522680] ), 1 plantor/tuvor , 2015 (Maud Andersson)
GRYTNÄS

Högbo,nedanför parkeringsplats för Gränges Aluminium (12G 4e , [66702, 15206] ), sydvänd gräsbeväxt nipa i moigt material, allmän , 1987 (CWa)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
Avesta Jnv.s-station-Ö. (artp.), (12G 3e , [6669863, 1520183] ), riklig på banvallar , 2016 (Henry Gudmundson)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ), gräsplan, 2017 (DABS)
SÄTER

Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Bispbergsvägen mellan Rv70 och järnvägen (12F 8j , [66910, 14980] ), vägkanter, tämligen rikligt , 1986 (SJa)
Säters järnvägsstation (12F 8j , [66920, 14973] ), ruderatmark, 1991 (SJa)
Säter (artp.), (12F 8j , [6692064, 1497342] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Säter jnv.s-station (artp.), (12F 8j , [6692213, 1497020] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Bispberg V om brottet (12F 8j , [66937, 14990] ), gamla gruvvarphögar, rikligt , 1989 (JEd)
GUSTAFS

Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
Gustafs (artp.), (12F 9h , [6698177, 1488403] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ), vägslänt, rikligt , 2011 (DABS)
SILVBERG

Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
Ulfshyttan n.Trollsjön (12F 7f , ), vägrenar längs landsvägen, ymnig , 1989 (TLj & LBr)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ), jv-område, 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691, 1477] ), vägkanter, rikl.o.fl. , 1989 (TLj & LBr)
800 m SSV Grängshammar, Halldammen (12F 8g , [66926, 14826] ), torrvägkant, talrik , 1988 (THe)
Grängshammarsv-Smedlebacksv. vägkorset (12F 8h , [66906, 14864] ), vägslänt, riklig , 1988 (SPe)
Smedjebacksvägen (12F 8i , [66910, 14900] ), slått. kalkpåv. vägkanter, rikligt , 1986 (SJa)
STORA TUNA

Annan anordning ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 182 (artp.), (12F 7e , [6687246, 1470802] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Spånsfäbodarna 1,5 km V (12F 8c , [6694675, 1463283] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697860, 1468507] ), betesmark, 2011 (SNy & IPt)
Högberget,längs skogsvägen mot Åselby fäb. (12F 9d , [66981, 14681] ), allmän inom atlasrutan (vägkanter o ruderatmark) , 1989 (IAn)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ), vägslänt o vägdike, 2013 (IPt)
Sörbo,Gustafsvägen (12F 9h , [6697, 1486] ), sandiga vägkanter, rikl. , 1987 (TLj)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Stora Tuna (artp.), (13F 0g , [6702702, 1483030] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706410, 1478600] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge (artp.), (13F 1f , [6706410, 1478720] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge stn, både N- o S-ut (13F 1f , [6707, 1479] ), jv-banken, riklligt , 1987 (JEd)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Borlänge tågstation (13F 1f , [6707341, 1479128] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ), sandtäkten, 2014 (SNy)
Savelgärdet (13F 1g , [6708325, 1481270] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Bomsarvet, f.d. jvg-stn (13F 2f , [67143, 14790] ), sandig gammal banvall, rikl. , 1987 (TLj)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
TORSÅNG

800 m ONO östligaste gården i Dalviksberg (13F 1i , [67053, 14926] ), torr grusmark vid åkerväg, 25-tal , 1999 (SBm)
VIKA

Strand mot Granbo (13F 1j , [67069, 14976] ), åsbacke o åkerkant, flerst. , 1989 (JEd & TLj)
Kyrkbytjärn v.reningsverket (13F 2j , [67110, 14951] ), skärning i grusås, ~25 ex. (underart ej angiven!) , 1987 (TLj)
400 m NNO Vika k:a (13F 2j , [67112, 14953] ), gammalt grustag, fåtalig , 1988 (RFr)
Åsbostugan (13F 3j , [67198, 14978] ), ~refl~ ,fuktig ängsmark, dikeskant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ), strand, 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
Vägkanter norr om Nedre Skog (artp.), (13F 4f , [6722591, 1479511] ), vägkant grusväg i skogen, 50 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson, Maria Hårdstedt)
STORA KOPPARBERG

Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), 2015 (Glenn Costello)
Verkstadsvägen (artp.), (13F 3i , [6719321, 1494249] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Backen ner från skolan (artp.), (13F 3i , [6719680, 1494564] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Källslätten änden flygrakan (artp.), (13F 4g , [6723736, 1480893] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Falu stn,på banvallen Ö-ut (13F 4i , [6720, 1491] ), enst., 1988 (JEd)
Falun (artp.), (13F 4i , [6720585, 1491283] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bergsgården gamla stationsområdet (13F 5h , [6727480, 1485820] ), grusplan, 2017 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.), (13G 6b , [6732260, 1506420] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ), slänter, 2017 (IPt & SNy)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.), (13G 8b , [6743596, 1508566] ), längs gamla järnvägen, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Björsbo, Nya Rv 65, vägskäl till Hedkärra (12F 0i , [6650, 1494] ), dikesren, 1974:33ex,1982:40ex , 1982 (RNo)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ), upplagsplan/utfyllnad, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Stimmersbo, Bygdegården (12F 4g , [6671435, 1483365] ), upplagsplats, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Lyviksvägen, vid järnvägsövergång in till ABB:s område. Koordinater via Iphone app. (artp.), (12F 3d , [6669722, 1465214] ), mellan järnvägsspår, 2014 (Bengt Stridh)
Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ), nedlagd järnväg,bredvid o.mellan spåren, t.rikl. , 1988 (HWk)
Sörvik, vägkant vid Burtjärnen (12F 4c , [66734, 14640] ), vägkant, 1987 (JEd)
Sörvik (12F 4c , [6673650, 1463920] ), f.d. banvall, flertal ex spridda längs banvallen , 2002 (HWk)
Sörvik (DF-49), (12F 4c , [6674, 1463] ), banvall, stn-omr. på sand, rikligt , 1987 (JEd)
Ludvika stn. (12F 4d , [6670, 1465] ), ruderatmark, på spårområde, rikligt , 1987 (JEd)
Ludvika (artp.), (12F 4d , [6670335, 1465398] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ), ~refl~ ,öppen sandig banvall och lastplats, ,frekvens ej bedömd 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Bangården Nyhammar (12F 7a , [66862, 14542] ), nedlagd bangård, öppen grusmark, spridd över bangården , 1989 (HWk)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & JJa)
Mockfjärd (artp.), (13F 1a , [6708977, 1453461] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Mockfjärd (artp.), (13F 1a , [6708977, 1453461] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709077, 1453635] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Bästenvägen N 2m (artp.), (13F 1c , [6706859, 1461131] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
300 m SV om Gettjärnen (13F 1c , [6708480, 1462150] ), vändplan skogsbilväg, rikligt efter hela vägens sträckning , 2011 (IPt)
Gettjärnen 500 m O (13F 1c , [6708942, 1462780] ), skogsbilvägkanter mer än 2 km, massvis , 2016 (IPt)
Björka -Arvslindan: genom rutan 28 02 -> 29 37 (13F 2c , [67128, 14615] ), ~refl~ ,järnvägsbank, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14621] ), nedlagt grustag, spridd , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714520, 1462860] ), vägkant, fåtalig , 2003 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716370, 1463040] ), ängsmark mellan järnväg och landsväg, 2007 (IPt)
Kyrkbyn (13F 3c , [6719620, 1460065] ), vägslänt, massvis , 2010 (RNy)
Gimsbärke-Sifferbo (13F 3d , [6715, 1469] ), banvall på tallhed, rikl.fl. , 1987 (TLj)
Järnvägsövergången (artp.), (13F 3d , [6715261, 1467471] ), noterad , 1997 (Johan Niss)
Sifferbo ,jvg längs g:la landsvägen (13F 3d , [67153, 14676] ), järnvägsbank, t.rikl. , 1987 (LJn)
ÅL

Insjön (artp.), (13F 5c , [6728887, 1461159] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , ), längs vägkanten, många ex , 1986 (MKp)
50 m mot Gopa från anslagstavlan (13F 6e , [67337, 14742] ), grusigt ganska soligt dike, åkervädd och käringtand, 40 ex , 1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Gopa (13F 6f , ), längs vägkanten, många ex , 1986 (MKp)
Kullgärdet,nya Sågmyravägen (13F 6f , [67347, 14791] ), torr vägren, 2 ex , 1988 (UEr)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ), vägkant, 2011 (JJa)
Bjursmyran (13F 7g , [67373, 14818] ), vägkant vid gränsen till myrmark, flertal , 2000 (JJa)
Bjursens V-sida (13F 7g , [6738, 1481] ), vägkant, 1989 (JEd)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ), ~refl~ ,grusgrop, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ), vägkant, 2016 (JJa)
SILJANSNÄS

Björnbodarna (13F 9a , [67497, 14509] ), vägrenar, tomter och snårskog i fd fäbod, nu villaområde, flertal , 2017 (GHa)
LEKSAND

Leksand (artp.), (13F 7b , [6735480, 1456242] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735480, 1456242] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Sågmyravägen, avfarten Almberg (artp.), (13F 7d , [6736140, 1465402] ), noterad , 2017 (Ulf Humlesjö)
Tamptjärnsån (artp.), (13F 8e , [6744325, 1470550] ), 2014 (Kalle Bergström)
Getsarvssjön (13F 8e , [67447, 14710] ), vägslänt, något tiotal , 2014 (GHa)
RÄTTVIK

Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ), stenbrott, 2018 (JJa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ), Vägkant, 2018 (JJa)
Rättvik (artp.), (14F 0c , [6752218, 1462560] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
V301 vid Bilprovningen (14F 0c , [6753200, 1464210] ), vägrenar, rikligt , 2009 (GHa)
Industrivägen, Rättviks industriområde (artp.), (14F 0c , [6753614, 1463863] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Stora industriområdet (14F 0c , [67537, 14638] ), torrt skosbryn, ymnigt , 2009 (GHa)
Enån-Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753924, 1463421] ), jarlspåret 9 km, 1996 (Bengt Oldhammer)
Motorstadion (artp.), (14F 0d , [6751673, 1467276] ), noterad , 2015 (Anders Helander, Klara Helander)
Kalkverket (14F 0d , [6754, 1465] ), spårområde,kalkgrusytor, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.), (14F 0d , [6754507, 1465157] ), 2014 (Henrik Weibull)
Lisskog, Rättviks kn (artp.), (14F 0e , [6752629, 1472033] ), 2015 (Liselotte Wetterstrand WaldenströmAnders Waldenström)
Vägen mellan Backa och Östbjörka, norr om Draggån (14F 1c , [67583, 14636] ), vägrenar, väl spridd , 2013 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ), torrbackar o vägslänter, frekvens:m.a. , 1986 (TLj)
baggetorp-w (artp.), (14F 1d , [6755864, 1467323] ), 7500 , 2012 (Magnus Stenmark)
800 m SSV Karl-Tövåsänget vid vägskäl (14F 2c , [6763610, 1460630] ), skogsbilväg, enstaka , 2007 (IPt)
BODA

Ensro (14F 2d , [67600, 14682] ), slänt ner mot grustag, fåtal , 2009 (GHa)
Ensen (artp.), (14F 2d , [6760177, 1468474] ), 100 , 2012 (Magnus Stenmark)
Väg 301/Enssågen (14F 2d , [67613, 14681] ), vägren/torr slänt, enstaka , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67622, 14680] ), blottat kalkberg, riklig , 1985 (TLj)
300 m S Västanå (14F 2d , [67627, 14674] ), sandig morängrop i skogen, t.riklig , 1985 (TLj)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hedvägen, lilla kraftledningen (14F 3d , [6767000, 1465160] ), avlägg, ymnigt , 2018 (GHa)
Silergruvan i Silverberg (14F 3d , [6767140, 1468100] ), ~refl~ ,slaggvarp, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Hållberget/Bingsjövägen (14F 3h , [67688, 14855] ), diken, vägrenar, väl spridd , 2009 (GHa)
Ö Osmundsberget (14F 4d , [67707, 14677] ), ruderatmark på kalkmakadam, tiotal , 1998 (GHa)
300 m NV Stängsdiken (14F 4d , [67720, 14655] ), vägkant, tiotals , 1997 (GHa)
300 m NV Stängsdiken, "Almas lind a". (14F 4d , [67720, 14655] ), ~refl~ ,f.d.linda .lindan avgränsas på två sidor av vägar.slänterna och dikena mot dessa ingår ilokalen., ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Simsänget (14F 4d , [67723, 14654] ), vägkant, enst. , 1998 (GHa)
Västombäcken vid transformatorn (14F 4d , [67727, 14655] ), grusplan/vägkant, tiotal , 2001 (GHa)
Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14651] ), naken jord i vägren, fåtal , 2008 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773280, 1465131] ), örtrik vägkant, kalkpåverkad, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ö om Ockransjöarna (14F 4e , [67701, 14704] ), vägkanter, riklig , 1985 (TLj)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ), ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
500 m N Uggeltjärnen (14F 4f , [67731, 14772] ), ~refl~ ,vägren, tiotals ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67755, 14820] ), ~refl~ ,torra vägrenar, ,frekvens t.allm. 2008 (GHa)
ORE

Rustaskojan (14F 5c , [67752, 14625] ), vägren, väl spridd , 2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ), kraftgata, enstaka , 2017 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14693] ), vägren, rätt rikligt , 2014 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67785, 14748] ), ~refl~ ,vändplan, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gundåsheden (14F 5e , [67790, 14747] ), ~refl~ ,traktorväg på hårdbacke, ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Orsavägen S Botalbäcken (14F 6c , [67813, 14623] ), vägkant, rikligt , 1990 (JEd)
Arvheden, n.Orevallen eft v.301 (14F 6c , [67826, 14636] ), sandiga vägkanter, rikl. , 1987 (TLj)
Furudal v.vägen S-ut (14F 6c , [6783, 1463] ), sandiga vägkanter, rikligt , 1987 (JEd)
Furudal (14F 6c , [67837, 14639] ), sandig vägkant, 1986 (JEd)
Vindförberg (14F 6c , [67837, 14646] ), sandig vägkant, 1986 (JEd)
Furudal , Ö vattentornet (14F 6d , [67843, 14651] ), parkeringsficka vid badstrand, enstaka , 2009 (GHa)
1 km S Löming (14F 6e , [67813, 14706] ), vägren, väl spridd , 2009 (GHa)
Tillhedstjärn ,vägen N om (14F 7d , [6785, 1465] ), vägkant, 1990 (JEd)
Golfbanan (14F 7d , [67862, 14653] ), sandig slänt, ymnigt , 2009 (GHa)
Humotjärnsbäcken (15F 1c , [68062, 14613] ), vägren, rikligt , 2015 (GHa)
ORSA

Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776428, 1436142] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Gunhild Wallén)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), banvall, 2009 (Ralf Lundmark)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), noterad , 2017 (Lars Bruks)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777090, 1436421] ), kopiösa mängder bladrosetter längs järnvägen , 2016 (Bengt Oldhammer)
Ca 400 m S om Orsa stn. (14E 5h , [67782, 14361] ), banvall, t.rikl. o.fl.grpr! , 1985 (JEd)
Orsa järvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778701, 1436198] ), längs järnvägen många platser , 2012 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.), (14E 5h , [6778707, 1436180] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Orsa (artp.), (14E 5h , [6778707, 1436180] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
M. Born o.Heden v. Rv.81 (14E 6h , [67814, 14382] ), sandig vägkant, enst! , 1987 (JEd)
Heden v.lv. (14E 6h , [67820, 14385] ), sandig vägkant, enst! , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallholen både v.jvg.o.längs lv. (14E 6i , [67837, 14406] ), spåromr,kalkrika sandslänter,kalkgrusplaner,kalktorrängsfragment med ängsgent!, mkt.rikl! , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Orsa flygplats mot S (14E 7i , [67861, 14420] ), sandiga vägkanter 'i sanddeltaomr!' (ev.inhemsk), t.rikl! , 1986 (JEd)
Fredshammar, Herrgården/Oreälven (artp.), (14E 7i , [6786756, 1444369] ), markslag ruderatmark, strandsluttning, frodig örtvegetation., 2015 (Owe Andersson, Maud Andersson)
V om Tallhed v.Rv.81 (14E 7i , [6788, 1440] ), sandiga vägskärningar o.slänter 'i sandomr!' (ev inhemsk), rikl.o.spr.ngn.km! , 1986 (JEd)
Skattungbyn, vid sågen (14E 7j , [67869, 14491] ), banvall, flertal , 2014 (GHa)
Storstupet (artp.), (14E 8j , [6790634, 1445692] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 9g , [6798871, 1431524] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Ämådalen (15E 0i , [68014, 14421] ), vägren, spridd , 2014 (GHa)
MORA

Siljansfors försökspark,gamla landsvägen (14E 0e , [6753480, 1422270] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
Garsås mot NV längs Rv70 (14E 1i , [6758, 1443] ), vägdike,sand, t.riklig , 1987 (JEd)
Morkarby (artp.), (14E 2f , [6764501, 1427812] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Mora (artp.), (14E 3g , [6766488, 1432634] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Mora (artp.), (14E 3g , [6766488, 1432634] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Mora lasarett strax N-ut vid Rv (14E 3g , [6767, 1434] ), vägkant, 1989 (JEd)
1 km NV Bergkarlås (14E 3h , [6769720, 1435630] ), vägkant, 2010 (SJo)
Läde (artp.), (14E 4e , [6771460, 1421818] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Säs V (artp.), (14E 4e , [6773506, 1422208] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Säs grustäckt (artp.), (14E 4e , [6773570, 1422177] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Vattnäs,längs jvg (14E 4g , [6771, 1434] ), jvgbank, flera ex , 1989 (BOr)
ÄLVDALEN

Blyberg sågverk (artp.), (14E 6c , [6782964, 1410353] ), noterad , 2018 (Gesa von Hirschheydt)
Blyberg (artp.), (14E 6c , [6783076, 1410235] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.), (14E 8b , [6790929, 1405475] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Stenbrott Bunkris (artp.), (15D 2f , [6813091, 1376048] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rivsjövägen N Stor-Flogtjärn (artp.), (15D 3i , [6816722, 1392121] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Riksvägen vid Ladbladsstjärn (artp.), (15D 4e , [6823270, 1371781] ), vägkant med jordhög, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
HAMRA

S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.), (15E 9h , [6848688, 1439792] ), vägkant, 2012 (Bo Eriksson)
Västerdalarna

FLODA

Björbo (artp.), (13E 0i , [6704414, 1440845] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.), (13E 0i , [6704414, 1440845] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ), spårområde, 2013 (IPt)
NÅS

Utanhed S om älven (13E 0g , [6704314, 1432354] ), järnvägsbank, spridd efter järnvägen , 2015 (IPt)
JÄRNA

Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ), igenväxande gräsmark, 2009 (DABS)
Söder Valssjöberget (13E 0c , [6701262, 1410627] ), ~refl~ ,banvall, 1 ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Järnvägen mellan Klosstjärnen och Klacktjärnen (13E 1c , [6709781, 1411887] ), ~refl~ ,banvall, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ), ~refl~ ,Banvall, 2009 (HLe)
Gamlabangården (artp.), (13E 2c , [6711380, 1413571] ), torr gräsmark, 10 plantor/tuvor , 2017 (Bernt Westin)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Vansbro station ,bangården (13E 2c , [67115, 14134] ), bangård, riklig , 1988 (HLe & UGn)
Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711576, 1413264] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711576, 1413264] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Dala-Järna (artp.), (13E 3e , [6715349, 1420830] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
ÄPPELBO

Bro över Svartälven (artp.), (12E 6b , [6684062, 1407568] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Rågsveden (13E 1a , [67081, 14042] ), jvg -bank, 1997 (IJo)
Bergheden Norrut (13E 1a , [67086, 14008] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Där Vallen rinner under vägen (13D 2i , [67101, 13923] ), vägkant, flera , 2002 (BGM)
Skörberget (13D 4h , [67242, 13871] ), vägkant, 15 ex , 2001 (BGM)
SV Lugnet (13D 4h , [67245, 13886] ), järnvägsbank, 2015 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67326, 13847] ), mellan järnvägsspåren, 15 ex , 1997 (MNo)
Norra Mon (13D 6g , [67339, 13845] ), vägkant, 1 ex , 1998 (MNo)
Malungs järnvägsstation (13D 6h , [67314, 13855] ), på spårområdet, mkt , 1997 (MNo)
Malung (artp.), (13D 6h , [6731446, 1385530] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Malung (artp.), (13D 6h , [6731446, 1385530] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ), soptipp, rikligt , 2012 (MNo)
1,5 km norr Arvsela (13D 7h , [6738600, 1389790] ), vändplan på skogsbilväg, 1 tuva , 2010 (MNo)
öje villa, Malung (artp.), (13D 7i , [6737410, 1394210] ), vägkant, 10 ex , 2008 (Simon Bäck)
Ö om Hånäset (13D 7i , [67375, 13949] ), vägkant, flera ex , 1987 (PEr)
Arvsela, 1 km norr om (13D 7i , [67384, 13901] ), skogsbilväg, 2017 (MNo)
TRANSTRAND

Eldtjärnarna NNV om (artp.), (15D 2a , [6810560, 1353824] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Trollvasslan vid landsvägen (15C 8i , [6841540, 1340970] ), vägkant och parkering, sparsam , 2010 (LBr)
Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.), (15D 5d , [6826831, 1369440] ), dike och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särna RV 70 400 m Ö om museet (artp.), (15D 9b , [6845261, 1356072] ), vägkant och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)

Dalarnes Flora