Anthemis tinctoria    Färgkulla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), vägkanter,banvallar,sandmark (19 lok.), t.allmän , 1995 (PDm)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Tallåsens naturreservat (artp.), (12G 5h , [6676348, 1537253] ), ruderatmark och runt hyttan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.), (12G 5h , [6677802, 1535931] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Storby - Smedsbo, väg W716 (artp.), (12G 5i , [6679351, 1540167] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Morshyttan (12G 6g , [6682555, 1531056] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (artp.), (12G 6g , [6682744, 1531593] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk)
Morshyttan (artp.), (12G 6g , [6682772, 1531620] ), invid järnväg, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
GARPENBERG

Pålsbenning 500 m NV-ut (12G 6d , [66825, 15182] ), grusplan, 1990 (JEd)
Jönvik (12G 6d , [6682910, 1516420] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Långviksgruvan, väg W738 (artp.), (12G 6e , [6684510, 1520435] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HEDEMORA

Stambanan N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15081] ), banvall, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Hedemora-linje (artp.), (12G 6b , [6684768, 1508303] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Stadsberget och Emaus, väg W760 (artp.), (12G 7b , [6685480, 1509251] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Hyttbäcken på åsen n.gården (12G 8b , [66909, 15063] ), åkerkant på åsmtrl, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Rörshyttan ,efter vägen mot Kallbäck (13G 0d , [67032, 15197] ), åkerkant, rikligt , 1987 (SJa)
STORA SKEDVI

Hysta på åsen (12G 9a , [66997, 15024] ), torra åsslänter, 1989 (JEd)
Kvarnsveden, väg W787 (artp.), (13F 0j , [6700941, 1499025] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), vägslänt, 2014 (DABS)
Stöven (13G 0b , [6702240, 1506280] ), vägkant, 2018 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Nyberget, väg W771 (artp.), (13G 1b , [6708460, 1505277] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Långsjön vid jvg (13G 3d , [67187, 15158] ), torrmark vid jvg, 1990 (JEd)
Långsjö station (artp.), (13G 3d , [6718747, 1515860] ), sandiga vägmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Säter (artp.), (12F 8j , [6692064, 1497342] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Kalkbrottet vid skjutbanan (12F 8j , [66924, 14951] ), grusmark, tämligen rikligt , 1986 (SJa)
Bispberg flerst även 3- 4- (12F 8j , [6693, 1498] ), gruvvarp,hällar etc, 1989 (JEd)
Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.), (12F 8j , [6693713, 1499156] ), på berghäll invid nerlagd gruva, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Bispberg vid gruvan (12F 8j , [6693720, 1499170] ), gamla varphögar o torrbackar, 2005 (TLj)
GUSTAFS

Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ), jordhög, 2011 (DABS)
Solvarboravinen vid jvg (12F 9i , [66963, 14921] ), jvg-slänt, rikligt , 1992 (JEd & LBr)
Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö med intiilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Rokällan (artp.), (12F 9i , [6697324, 1490310] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
SILVBERG

Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
Bondhyttan (artp.), (12F 7h , [6688068, 1485936] ), vägkant, noterad , 2020 (Maja Wressel)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6691425, 1466316] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Idkerberget gruvområdet (12F 9d , [66956, 14681] ), 1989 (IAn)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ), vägslänter, 2019 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709965, 1470127] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Borlänge station (artp.), (13F 1f , [6707317, 1479139] ), noterad , 2020 (Linnea Helmersson)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ), sandtäkten, 2014 (SNy)
f.d. grusgropen,Övre Tjärna (artp.), (13F 1f , [6709530, 1477010] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ), skogskant mot järnvägen, 2018 (SNy)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ), vägkanter vid nybygge av trafikplats, 2019 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705254, 1481982] ), gammal rivningstomt, 2015 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708715, 1481630] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Bergeby längs vägen intill kaserner (13F 1g , [67099, 14815] ), hällmark, enst. , 1987 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ), åsen v jvägen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ), öppen mark nära järnvägen, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Repbäcken (artp.), (13F 2f , [6710261, 1475434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Yttre Gerbergärdet (artp.), (13F 2f , [6713121, 1479526] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ), längs gamla banvallen för Björbobanan, 2014 (SNy)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ), ruderatmarker i bergtäkten, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
VIKA

Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2000 (SBm)
Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ), åstorrslänt, enst. , 1989 (JEd)
Ryggen V-ut vid bron (13G 3b , [6719, 1505] ), jvg-slänter, 1989 (JEd)
ASPEBODA

Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ), strand, 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Rävbacken, korsningen landsvägen och gamla banvallen (artp.), (13F 3g , [6716539, 1482823] ), torr vägkant, 2013 (Per Johansson)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ), ruderatyta, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714810, 1490060] ), vägkant, 2016 (IPt)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718752, 1493607] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Rottneby mot NV (13F 3j , [67197, 14952] ), sandig torrbacke i åkerkant, 1988 (JEd)
Vägkanten V Lilla Glamsarvet (artp.), (13F 4h , [6721661, 1486118] ), vägkant torr-frisk vägkant med gles vegetation nyligen störd och röjd i samband med avverkning, 3 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ), vägkant, 2014 (JJa)
Grycksbo Station (artp.), (13F 6g , [6730194, 1482035] ), 45 , 2020 (Bo karlstens)
SUNDBORN

Backa 200 m NNO reningsverket ned.g:la lv. (13F 4j , [67222, 14988] ), åsslänt mot S nedan lv,torrbacke m smultron,femf.ört,bergsyra,etc., t.rikl. , 1988 (JEd)
Blixbo, fl. (13G 4a , [6723, 1501] ), åssand-backar,vägbanker, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boränget v.lv (13G 7a , [67354, 15044] ), sandiga vägkanter (på åsen), 1988 (JEd & o.a)
Ön (13G 7b , [6736280, 1506880] ), torrbacke, solig vägslänt, täml. riklig, ovanlig i trakten, även i Linghed , 2008 (JWk)
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ), brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren, 1989 (JEd)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Vintjärn (13G 9c , [6745, 1512] ), grusmark, 1989 (JEd)
ENVIKEN

Björkboda, väg W888 (artp.), (13F 9i , [6745371, 1493873] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ), ängsmark, 2016 (JJa)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ), upplagsplan/utfyllnad, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ), banvall nedlagd järnväg, några ex , 1988 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Myrbacken (12F 5c , [66765, 14611] ), ~refl~ ,grusig f.d. banvall, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Burängsberg (12E 5j , [66764, 14469] ), skräpmark delvis med al- och björksly, ca 30 ex , 1989 (HWk)
Sunnansjö, vid Våghuset (12F 5a , [66775, 14531] ), 1992 (OSt)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd (artp.), (13F 1a , [6708977, 1453461] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Mockfjärd (artp.), (13F 1a , [6708977, 1453461] ), 1000 , 2010 (Magnus Stenmark)
N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Stigen, Säl (artp.), (13F 1b , [6708729, 1458518] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14572] ), grusmark, ett flertal ex ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
500 m NNV om Grånsbodarna (13F 1c , [6707850, 1462529] ), vändplan skogsbilväg, 2010 (IPt)
Gettjärnen 500 m O (13F 1c , [6708942, 1462780] ), skogsbilvägkanter mer än 2 km, rikligt , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodberget (13F 2a , [6713690, 1453750] ), skogsbilväg ,relativt nybruten, fåtal ex. , 2003 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [67109, 14563] ), järnvägsbank, fåtalig , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6712800, 1463440] ), järnnväg, spridd efter järnväg genom stor del av atlasrutan , 2001 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464510] ), järnvägsbank, t.rikligt , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67131, 14622] ), främst vid nedlagt grustag, massvis , 2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Övre Bäsna (13F 2d , [6713423, 1467316] ), grusplan, 2015 (IPt)
Djurås vid jvg (13F 3c , [6716, 1463] ), banvall, 1992 (JEd)
Djurås anhalt (13F 3c , [6716040, 1463360] ), järnvägsområde, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
Djurås (artp.), (13F 3c , [6716100, 1463110] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Djurås (13F 3c , [6716168, 1463197] ), järnvägsområde, 2011 (IPt)
Sifferbo ,jvg längs g:la landsvägen (13F 3d , [67153, 14676] ), järnvägsbank, allmän , 1987 (LJn)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721326, 1458055] ), vägkant, 2016 (IPt)
Moje (13F 4b , [6721967, 1459932] ), järnvägsbank, 2010 (RNy)
Gräv (grustäkt NO om) (artp.), (13F 4b , [6723280, 1459580] ), sandig ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 60 , 2012 (Magnus Stenmark)
Grävsboberget V-sida, bergtag (13F 4c , [67228, 14611] ), vägkant, t.riklig , 2003 (IPt)
ÅL

Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), grösmark, 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ), vägkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [6733060, 1471820] ), vägkant, 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ), vägkant, 2015 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485770] ), gammal fäbodmark, 2011 (JJa)
Älgberget (13F 7h , [6739570, 1485910] ), igenväxande fäbodmiljö, färghulla , 2000 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743240, 1487110] ), igenväxande fäbodmark, 2000 (JJa)
SILJANSNÄS

Fornby (13F 7a , [6738600, 1452650] ), bank mot sjö, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Heden strax söder majstången (artp.), (13F 6a , [6731708, 1454817] ), vägdike vid cykelvägen, 4 stjälkar/strån/skott , 2016 (Pär Dahlström)
Västanvik (13F 6a , [6734513, 1453708] ), vägren, 2020 (Kicki Marcus)
Berg (13F 6c , [6732890, 1461090] ), vägkant, 2014 (JJa)
Västanvik, väg W938 (artp.), (13F 7a , [6735495, 1453272] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
Vägen mot återvinningsstationen , S om Lima (13F 7b , [6736630, 1456060] ), vägkant, längs 50 m , 2007 (PDa)
Limhagen (artp.), (13F 7b , [6736880, 1455950] ), ruderatmarker, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Kommunens återvinningsanläggning, Limhagen (13F 7b , [6736942, 1455740] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Sågmyravägen, avfarten Almberg (artp.), (13F 7d , [6736140, 1465402] ), 2 , 2017 (Ulf Humlesjö)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ), mest nära gårdar, förvildad, mindre allmän , 1986 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Skansen, Kullsbjörken (artp.), (13F 9b , [6746914, 1459725] ), 2015 (Mathias Theander)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746474, 1460349] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Vidablick (13F 9c , [6749870, 1462950] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Rv 70 nedanför Lerdal (14F 0c , [67515, 14625] ), slänt med grovt grus, tiotals , 2010 (GHa)
Busstationen (artp.), (14F 0c , [6752250, 1462562] ), noterad , 2020 (Niklas Westermark)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Vikarbyn, eft. väg 70 (14F 1b , [6755, 1457] ), torr vägslänt, riklig , 1985 (TLj)
Glisstjärna (artp.), (14F 1c , [6757228, 1461568] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Glistjärna (NO kalkverket) (artp.), (14F 1c , [6757458, 1461781] ), åkerkanter, grusväg, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Glistjärna (N om kalkverket) (artp.), (14F 1c , [6757458, 1461781] ), kalkrik ruderatmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Raggen stenbrott (artp.), (14F 1c , [6758270, 1461934] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Skålberget (artp.), (14F 1c , [6758730, 1461525] ), gammalt kalkbrott, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Draggån/Östbjörkavägen (14F 1c , [67594, 14627] ), torr slänt, enstaka , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 1d ), vägkanter,torrbackar, frekvens:m.a. 4 lok , 1986 (TLj)
Östbjörka, Dalhallavägen (artp.), (14F 2c , [6760806, 1463373] ), hygge, 18 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [67625, 14638] ), kalkstensskravel, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Matsbodarna (artp.), (14F 2c , [6763160, 1464900] ), 2014 (Kalle Bergström)
Matsbodarna (artp.), (14F 2c , [6763295, 1464365] ), noterad , 2014 (Anders Helander, Klara Helander)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763080, 1468050] ), ruderatmark/grusplan, enstaka , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763104, 1468213] ), 2014 (Henrik Weibull)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga Kalkbrott Boda (artp.), (14F 2d , [6763135, 1468088] ), 2015 (Iris Johansson)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763241, 1468000] ), 15 , 2017 (Ragnar Hall, Johan Södercrantz, Tomas Carlberg)
Bod/Silverberg (14F 3d , [6766940, 1467900] ), ~refl~ ,vägren (väg 301), enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ), ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam., ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Osmundsberg. (14F 4d , [67705, 14673] ), ~refl~ ,S kanten av kalkbrottet, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Arvet, Återvinningscentralen (14F 6c , [67832, 14629] ), sandig slänt, enstaka , 2009 (GHa)
ORSA

Sundbäck (artp.), (14E 4h , [6774799, 1437166] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Skeerbacken (artp.), (14E 5h , [6775594, 1436867] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Skeerbacken (artp.), (14E 5h , [6775594, 1436867] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Holen (14E 5h , [67757, 14369] ), kulturmark på grus (v.hustomt), t.rikl. , 1988 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), vägkant och biluppfart med grus, 2014 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.), (14E 5h , [6777577, 1438749] ), 20 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.), (14E 5h , [6777577, 1438749] ), 200 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.), (14E 5h , [6778033, 1438164] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Storgärdet (artp.), (14E 5h , [6778993, 1436595] ), 5 plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallholen ,fl! (14E 6i , ), kalkpåv.sandslänter,kalkgrusmark,kalkbrott,etc., mkt.rikl! , 1986 (JEd)
Kallholen ,fl! (14E 6i , [6783, 1440] ), kalkpåv.sandslänter,kalkgrusmark,kalkbrott,etc., mkt.rikl! , 1986 (JEd)
Mln Åberga o Kallholen (14E 6i , [6783, 1442] ), ruderat-grusplan, rikl! , 1985 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Fredshammar (14E 7i , [6786, 1444] ), ängskant under igenväxn., 1986 (JEd)
Skattungbyn (14E 7j , [6787, 1449] ), ogräs i igenväxande trädg.land, tillfällig! ej sedd efter -85, 1985 (JEd)
Abborrsundet (artp.), (14E 8i , [6794144, 1444285] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
SOLLERÖ

Sollerön Södrabron brofästet (artp.), (14E 0g , [6754390, 1433733] ), gräs- och rismark i låglandet vid stenig strandkant, 1 plantor/tuvor , 2017 (Bernt Westin)
Sollerön (artp.), (14E 1h , [6756083, 1435545] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Bengtsarvet ,nedan kapelltomten (14E 1h , [6757, 1435] ), dike,kalkmark, 50-tal , 1988 (BOr)
Klikten (artp.), (14E 1h , [6757838, 1435568] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ), gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark, 2010 (DABS)
Västerdalarna

FLODA

Björbo (artp.), (13E 0i , [6704414, 1440845] ), 370 , 2010 (Magnus Stenmark)
Tandan (13E 1i , [6706413, 1443361] ), järnvägsbank, 2020 (IPt)
Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ), spårområde, 2013 (IPt)
JÄRNA

Järnvägen mellan Klossjtärnen och Klacktjärnen (13E 1c , [6709781, 1411887] ), ~refl~ ,banvall, 1997 (HLe)
Vansbro jvgstn (13E 2c , [67115, 14134] ), bangården, 1 ex , 1989 (HLe & UGn)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 1989 (HLe)
Flinttjärn S (artp.), (13E 3c , [6717512, 1411655] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Södra Mon (13D 6g , [6732290, 1384980] ), järnvägsbank, c:a 25 ex , 2006 (MNo)
Skinnarvallen (13D 6h , [6730640, 1386510] ), vid järnvägen, 2 bestånd , 2011 (AOl)
Järnvägsstationen (13D 6h , [67314, 13855] ), spårområde, ett tiotal ex. , 2011 (MNo)

Dalarnes Flora