Antennaria dioica    Kattfot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), torrbackar, allmän , 1995 (PDm)
Tallåsens Narurreservat, väg W705 (artp.), (12G 5h , [6677802, 1535931] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nylandet, öster om (artp.), (12G 5h , [6678573, 1536165] ), betesmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.), (12G 6i , [6684261, 1540591] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
GARPENBERG

Kraftledningsgata (artp.), (12G 8e , [6693936, 1522458] ), torräng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
HEDEMORA

Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.), (12F 6j , [6680372, 1498754] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Sydväst Stubbstäkten (artp.), (12F 6j , [6680554, 1498886] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Marken (12G 4b , [6674560, 1508650] ), ängsmark, t.rikligt , 2011 (DABS)
Höganäs (artp.), (12G 7a , [6689785, 1504792] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Höganäs (artp.), (12G 7a , [6689987, 1504409] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
HUSBY

Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ), blockiig blandskog, rikligt , 2014 (DABS)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), bergskrevor, 2014 (DABS)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706295, 1514859] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706298, 1514856] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ), ~refl~ ,äng, 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 1 kvadratmeter , 2013 (HLe)
Silvhytteå (artp.), (13G 1e , [6707579, 1520574] ), gammal hyttmiljö, ängsmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Gunillas damm (artp.), (12F 6j , [6681380, 1495586] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), stig till ödetorpet, 1987 (HPe)
GUSTAFS

Lövåsvägen vägkant (artp.), (12F 7h , [6685483, 1486749] ), på vändplats längsmed vägen., noterad , 2020 (Maja Wressel)
Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ), blandskog på sand, 2011 (DABS)
SILVBERG

Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Snickargården (artp.), (12F 7g , [6685997, 1480677] ), noterad , 2016 (Stig-Åke Svenson)
Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [6690247, 1479914] ), rikligt , 1984 (Bengt Oldhammer)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ), vägkant, 2020 (SNy)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.), (12F 7e , [6687456, 1472247] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
N om Fallet W648 AV4928 (artp.), (12F 7e , [6687493, 1472361] ), vägkant, 7 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6691425, 1466316] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Sönsmyran (artp.), (13F 0c , [6703055, 1462100] ), noterad , 2016 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson,)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Gammelbuan (artp.), (13F 1d , [6706580, 1465410] ), 1 , 2011 (Johan Niss)
1 km N om Gästgivarbodarna (artp.), (13F 1d , [6707300, 1465350] ), torr gräsmark, 30 plantor , 2012 (Johan Niss)
Spännvallen (artp.), (13F 2e , [6711640, 1470730] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 2e , [6711942, 1471374] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ), ängsmark på sand, 2013 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712966, 1481316] ), gammalt igenvuxet kalkbrott, 2011 (SNy & IPt)
Sifferbo (artp.), (13F 3d , [6715273, 1469212] ), noterad , 2014 (Brita Danielsson)
Kälarvets fäb (13F 3e , [6719661, 1472936] ), hästbetad grässvål, 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
VIKA

Dalviks by, vägskälet mot Skutviken,100 m N om sydligaste gården (13F 1i , [67067, 14922] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Gringsbo gård 400 m ONO (13G 3a , [6718210, 1500760] ), beteshage, 2009 (HLe)
Gringsbo (artp.), (13G 3a , [6718769, 1500416] ), 5 stjälkar/strån/skott , 2017 (Matilda Elgerud)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ), 1988 (JEd)
ASPEBODA

Kraftledningsgatan V Olsbacka ca 50 m söder om vägen (artp.), (13F 3h , [6715317, 1485490] ), torr gräsmark längs stig i kraftledningsgata, 50 stjälkar/strån/skott , 2018 (Per Johansson)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723117, 1481589] ), 2 m² , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ), vägkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Backa (Bioblitz) (artp.), (13F 4j , [6722585, 1498666] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ), vägkant, 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ), vägkant, 2019 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Kraftledningsgata (artp.), (13F 6j , [6732630, 1497861] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ), 1988 (JEd)
Toftbyn (13F 6j , [6733101, 1499156] ), vägkant gränsande mot betesmark, 2017 (JJa & SJa)
Hillersboda, Bergkvists gårdstun (artp.), (13G 6b , [6733175, 1506060] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Norr om Palmsgården (artp.), (13G 6b , [6733550, 1505658] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
Gammelfäboden, västra delen (artp.), (13G 8c , [6740020, 1513410] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740198, 1513098] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740198, 1513098] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (13G 8c , [67403, 15131] ), gräsbevuxen skogsväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn (artp.), (13G 9c , [6745825, 1513347] ), gruvområde, noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Vintjärn, väg W850 (artp.), (13G 9c , [6747630, 1514114] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Nysjö fäbodar, runt högsta punkten (14G 1b , [67588, 15088] ), betesmark, mager torr fäbohed, 2001 (NGu)
Stor-Sixen (artp.), (14G 1c , [6759594, 1511572] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ), torr ängsmark, rikligt , 2007 (IPt)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761545, 1514832] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hemmyren, sydost om (artp.), (14G 2d , [6760779, 1516232] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ), ängsmark,vägdike, spridd , 2010 (IPt)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Björkboda, väg W888 (artp.), (13F 9i , [6745371, 1493873] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), sandbacke, 150 plantor , 2010 (Gunnel Sundberg)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), sandig vägslänt, 5 dm2 , 2012 (Gunnel Sundberg)
Nyfäbodarna (artp.), (14F 1i , [6757620, 1494000] ), 2012 (Sofia Möller Skog)
Forsberget (artp.), (14F 3i , [6768706, 1494876] ), noterad , 2015 (Pär Karlsson)
Klockars vall, Grejsan (artp.), (14F 3j , [6767942, 1496207] ), fäbodvall, noterad , 2016 (Jörgen Sundin)
Västerbergslagen

MALINGSBO

O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ), slänt och vägkant, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, spridd , 2006 (HWk)
Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656102, 1480939] ), 10 , 2016 (Anders Johansson)
Larsbo Stortäkt, Söderbärke (artp.), (12F 3h , [6667542, 1489739] ), frisk gräsmark med buskar ganska svagt nötbetat. enar och stråk av albuskar, 40 , 2019 (Anders Janols, Patric Engfeldt, Lennart Vessberg)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ), vägkant, 2012 (DABS)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, spridd , 1987 (HWk)
Väg mot Starbo gård (12F 5e , [6675507, 1472021] ), vägkanter, 2015 (SNy)
LUDVIKA

Lövens - Jons (12F 2c , [6662043, 1462644] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), sandbank vid slamdamm, 1987 (HWk)
Norsen (artp.), (12F 3c , [6666827, 1460400] ), kalkbarrskog vid kalkbrott, 2013 (Janolof Hermansson)
Limberget-Sörvik kalkbrott (artp.), (12F 4c , [6674310, 1464625] ), kalkmarksbarrskog i och vid kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
Limberget (artp.), (12F 4c , [6674393, 1464628] ), noterad , 1996 (Magnus Stenmark)
Sörviks Dammsjön (12F 5c , [66753, 14640] ), ~refl~ ,kalkpåverkad barrskog, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Nittälvens naturreservat (artp.), (12E 1i , [6658564, 1440550] ), ravinliknande formation kring strömmande å, 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673773, 1441357] ), 20 plantor/tuvor , 2019 (Björn Abelson)
Långvasslan, 300 m uppströms Långvasselbron (artp.), (12E 4j , [6674245, 1445350] ), svämblandskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Långvasslan, 300 m uppströms Långvasselbron (artp.), (12E 4j , [6674297, 1445362] ), svämblandskog häll vid ån, 2014 (Janolof Hermansson)
Pajsoån, Dammfallet (artp.), (12E 5h , [6676578, 1435268] ), liten häll, 2014 (Janolof Hermansson)
Baggvikengränsen (artp.), (12E 6i , [6680150, 1444451] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Nedre Pundet (artp.), (12E 6i , [6680166, 1444465] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Fröjdberget (artp.), (12E 7j , [6687722, 1446714] ), 3 dm2 , 2012 (Fynd SBF Årets växt)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ), ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ), ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla", ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Karlsänget (12F 7b , [6687747, 1455734] ), ängsvägkant i blandskog, 2016 (IPt)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.), (12F 7b , [6689490, 1459700] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Morberget W646 AV3960 (artp.), (12F 7d , [6685733, 1467646] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.), (12F 8b , [6692772, 1459793] ), örtrik vägdike och vägkant, 2013 (Janolof Hermansson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6693904, 1458525] ), hygge, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Österdalarna

GAGNEF

Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ), gammalt kalkbrott, 2013 (IPt)
Säl (13F 1b , [67093, 14586] ), torr mark, sparsamt ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707347, 1462672] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714197, 1452345] ), fäbodvall, sparsamt , 2004 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
400 m SSV Björkagården, pistolskjutbana (13F 2c , [6712790, 1461500] ), f.d.grustag, rrikligt på stora ytor , 2013 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ), ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712909, 1466619] ), ängsmark på tomt, 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ), vägslänt, 2017 (IPt)
Hembygdsgården (13F 3b , [6719220, 1459980] ), gårdstun, fåtalig , 2012 (IPt)
Minnesstugan, Tallbacken (13F 3c , [6719230, 1460180] ), ~refl~ ,skogbevuxen grusås, ,frekvens ej bedömd 1996 (JMa)
Gagnefs kyrkby (13F 3c , [6719910, 1460060] ), vägslänt, rikligt , 2006 (IPt)
Järnvägsövergången (artp.), (13F 3d , [6715261, 1467471] ), noterad , 1997 (Johan Niss)
Betad skog (artp.), (13F 4b , [6720861, 1457392] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
Gagnef Tjärnedsvägen (artp.), (13F 4b , [6721116, 1459840] ), 2015 (Martin Sjödahl)
Söder om Moje naturminne (artp.), (13F 4b , [6721153, 1459866] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Tjärnhedsvägen (artp.), (13F 4b , [6721167, 1459832] ), noterad , 2019 (Samuel Johnson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), järnvägsbank, 2010 (Tomas Ljung)
Gamla stickspårets S del (artp.), (13F 4b , [6722600, 1459990] ), övergiven banvall, 2010 (Tomas Ljung)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ), ~refl~ ,sommartorp med fin äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Larssveden, 1 km NV (13F 4c , [6722353, 1460355] ), skogsbilvägkant, 2020 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726348, 1459385] ), gammal bruksväg i blandskog, 2014 (IPt)
Djuptjärnsbo (artp.), (13F 5d , [6727292, 1467906] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
1 km S om Solarvet (artp.), (13F 5e , [6727580, 1473684] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Vägren (artp.), (13F 5e , [6727871, 1473819] ), 15 plantor/tuvor , 2017 (Matilda Elgerud)
Vägren (artp.), (13F 5e , [6727871, 1473819] ), 15 plantor/tuvor , 2017 (Matilda Elgerud)
BJURSÅS

Kraftledningsgata (artp.), (13F 6e , [6732533, 1471976] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Sågmyra, Prosgårdarna (13F 6e , [6734100, 1473930] ), vägkant vid anslagsplats, 2016 (JJa)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Gopa, Prosgårdarna (artp.), (13F 6e , [6734253, 1474205] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Stängseln, Bjursås (artp.), (13F 6g , [6734620, 1481140] ), 300 plantor , 2012 (Lars Lagerqvist)
Stängseln (13F 6g , [6734630, 1481170] ), invid byväg, 2013 (Gunlög Isaksson)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ), vägkant i skogsmark, 2014 (JJa)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738240, 1478330] ), vägslänt, 450 plantor , 2012 (Lars Lagerqvist)
Baggbo, väg W896 (artp.), (13F 7f , [6738305, 1478350] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738430, 1478440] ), 2015 (Gunilla LagerqvistLars Lagerqvist)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Göras Kalles täkt (artp.), (13F 7f , [6739450, 1477190] ), 3 plantor , 2012 (Mattias Ahlstedt)
Kvarntäkt (artp.), (13F 7g , [6736340, 1481560] ), 45 plantor , 2012 (Mattias Ahlstedt)
Solhöjden (artp.), (13F 7g , [6736420, 1481220] ), 1 plantor , 2011 (Mattias Ahlstedt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ), vägkant, 2009 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
LEKSAND

Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722405, 1443429] ), betesmark vid fäbodvall, 1990 (MBm)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722524, 1443219] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
N om Djura, väg W576 (artp.), (13F 4b , [6723645, 1456367] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Västannor - Söder Rälta, väg W579 (artp.), (13F 5b , [6727216, 1458346] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Styrsjöbo i väster (artp.), (13F 6a , [6732222, 1453457] ), vägslänt, 20 dm2 , 2012 (Pär Dahlström)
Heden, 200m ost-sydost bysyugan (artp.), (13F 6b , [6731391, 1455381] ), bryn mot sandig brukningsvägskant, 1 m2 , 2012 (Pär Dahlström)
Ö om Heden, väg W580 (artp.), (13F 6b , [6731646, 1455849] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Heden-Häradsbygden (artp.), (13F 6b , [6731742, 1455549] ), vägsläntskrön, 2 m2 , 2012 (Pär Dahlström)
Jakopesgattu Yttermo (artp.), (13F 6b , [6732684, 1456438] ), 10 , 2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Lissängsvägen (artp.), (13F 6c , [6733761, 1464564] ), 10 , 2017 (Per-Inge Mill)
Böle (artp.), (13F 7c , [6739230, 1464370] ), öppen naturbetesmark vid bäck, 1990 (MBm)
Böle 800 m O (artp.), (13F 7c , [6739259, 1464404] ), öppen naturbetesmark, 1991 (MBm)
Böle - Fallsbjörken. (artp.), (13F 7c , [6739294, 1464390] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ), betesmark, 2015 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), gräsmark, 2008 (JJa)
N. Lindberg (13F 8c , [6744700, 1462650] ), fårhage, 1993 (TLj)
Gamla järnvägsbanken vid Slättberg (13F 8d , [6740610, 1468580] ), gräsbevuxen vägkant, stora mängder , 2016 (JJa)
Storängen, Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745908, 1454990] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Plintsberg (13F 9b , [6745280, 1456770] ), torr slänt, rikligt , 2012 (BBe)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
RÄTTVIK

Rättvik, Sjövillan (14F 0c , [6752150, 1462480] ), sandig slänt, några tiotal , 2016 (GHa)
Vägen mot Kalkbruket (14F 0c , [67538, 14649] ), vägren, enstaka , 2011 (GHa)
Enån-Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753924, 1463421] ), jarlspåret 9 km, 1996 (Bengt Oldhammer)
Motorbanan (artp.), (14F 0c , [6754668, 1464932] ), noterad , 2020 (Andreas Öster, Mikael Gudrunsson, Henrik Tykosson, Maria Hindemo)
Rättvik, öst om motorbanan (artp.), (14F 0c , [6754690, 1464936] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Hedsåsen (14F 0d , [67501, 14653] ), ängsmark, enstaka , 2016 (GHa)
Rättvik Kalkverket (artp.), (14F 0d , [6754, 1465] ), 1998 (Bengt Oldhammer)
Vägen mot Kalkbruket (14F 0d , [67540, 14651] ), vägren, enstaka , 2011 (GHa)
Rättviksheden, vid kalkverket (artp.), (14F 0d , [6754281, 1465542] ), sandtallskog kalkmark, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Rättvik Kalkverket (artp.), (14F 0d , [6754716, 1465874] ), 1998 (Bengt Oldhammer)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.), (14F 0e , [6751843, 1472341] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ingels (14F 1d , [6759700, 1468730] ), gräsbevuxen f.d. vägbana, tiotals , 2010 (GHa)
Nissabacken (14F 1e , [67596, 14702] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Prästbodarna (artp.), (14F 1h , [6758550, 1487260] ), betad fäbodskog, 2008 (Stephen Mankelow)
Stormyren, väg W960 (artp.), (14F 2c , [6760000, 1464148] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
300 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ), diken/vägrenar vid vägskäl, något tiotal , 2017 (GHa)
Gryssbäcken (14F 2d , [67612, 14651] ), hol i kraftgata, enstaka , 2014 (GHa)
Gisslarbodbrändan (14F 4c , [6771900, 1461560] ), gammal vändplan, flera tiotal , 2012 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ), vägkant, 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67795, 14810] ), ~refl~ ,brant slänt i tallskog, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

Ensro (14F 2d , [67600, 14681] ), tallhed, tiotals , 2009 (GHa)
Värmdalen (artp.), (14F 2d , [6760491, 1469113] ), noterad , 2015 (Uno Skog)
Skedtjärnen (14F 2d , [67608, 14686] ), torr tallhed, enstaka , 2007 (GHa)
Väg 301/Skedtjärnsvägen (14F 2d , [67609, 14683] ), vägren, rikligt , 2012 (GHa)
Skedtjärnen (artp.), (14F 2d , [6760900, 1468600] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763145, 1468134] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762048, 1470341] ), fuktig slåttermark, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Styggforsen (artp.), (14F 3d , [6765600, 1466820] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Styggforsens NR (artp.), (14F 3d , [6765662, 1466750] ), 2015 (Johan Södercrantz)
Styggforsen NR (artp.), (14F 3d , [6765684, 1466741] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsen (14F 3d , [6765690, 1466700] ), längs vandringsled, fåtal , 2017 (GHa)
Styggforsen, Rättvik (artp.), (14F 3d , [6765826, 1466798] ), noterad , 2016 (Niklas Aronsson)
Öst-i-gålom (14F 3d , [67665, 14689] ), gårdsplats, tiotals , 2010 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Gulleråsen,Harsprångsledningen V om Ugglas svad (14F 4c , [6771710, 1464000] ), körväg på hårdbacke i kraftgata, enstaka , 2017 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67725, 14639] ), kalkklippa, flertal , 2015 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ), ~refl~ ,rik-kärr, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Blomsänget (artp.), (14F 4c , [6772616, 1463906] ), noterad , 2020 (Anders Helander)
Nyänget (14F 4c , [67727, 14635] ), kalkklippa, flertal , 2015 (GHa)
Österut från avt.väg till Andmyren, "Varghol" (14F 4d , [67734, 14694] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Gulleråsen, Sanden (14F 4d , [6773670, 1466320] ), vägslänt, några tiotal , 2011 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ), ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
ORE

Tallhed nära Oreälven (14E 7i , [6785770, 1441840] ), tallhed, spridd , 2020 (LBr)
1 km V Fjäckan (artp.), (14F 5c , [6778332, 1462120] ), vägren, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [67770, 14675] ), torrt hygge, rikligt , 2009 (GHa)
Björnmyrvägens bägge ändar (14F 5d , [67781, 14696] ), torra vägrenar, flertal , 2011 (GHa)
Norrboda badplats (14F 5d , [6778340, 1468880] ), torr gräsbacke, något tiotal , 2013 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6778025, 1470242] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
4-500 m N Bompasset (14F 5f , [67796, 14776] ), ~refl~ ,kanten av naken berggrund, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Tillhedsvägen (14F 6c , [67848, 14644] ), tallskog, flertal , 2010 (GHa)
Östanvik Finnbacken (artp.), (14F 6d , [6782669, 1467643] ), vägren, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik (artp.), (14F 6d , [6783173, 1468377] ), gårdstun med torrängsvegetation, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Östanvik Jannesmyren (artp.), (14F 6d , [6784617, 1468712] ), vägren, 40 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ), torr slänt i tallskog, tiotals , 2009 (GHa)
nordväst Furudals bruk, bränt 2007 (artp.), (14F 7c , [6788388, 1464804] ), vildbränna, ungskog och äldre tall på sand, bränt 2007, noterad , 2017 (Lars-Ove Wikars)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ), brandfält, tiotals , 2016 (GHa)
3 km Ö Furudals bruk (14F 7d , [67857, 14672] ), vägren, några tiotal , 2015 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 7d , [6786279, 1465303] ), sandig mark, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Furudals bruk (14F 7d , [6786880, 1465480] ), vägslänt, tiotals , 2009 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7d , [6787070, 1465030] ), skogsbryn i torr tallskog, tiotals , 2009 (GHa)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 7d , [6787321, 1465333] ), annan, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Långänget (14F 7d , [67882, 14667] ), sandiga fåror i plöjt hygge, rikligt , 2017 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785700, 1472040] ), vägren, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Hermansborgsvägen N Stalingrad (14F 8c , [6794690, 1464100] ), vägren, några t5iotal , 2017 (GHa)
800 m SO Lindbodarna (14F 8d , [67902, 14655] ), strandäng, flera tiotal , 2017 (GHa)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), vägren, enstaka , 2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ), vägslänt, fåtal , 2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ), torr slänt, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gåsberget (artp.), (14F 9e , [6798545, 1474979] ), 5 dm² , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kaxes (14F 9g , [6798956, 1483314] ), vägkant gammal bruksväg, 2012 (IPt)
1 km S S Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68029, 14606] ), slänt mot vägen, en stor grupp , 2010 (GHa)
600 m S Rutrönningsbäcken (15F 0c , [68032, 14608] ), slänt mot vägen, flera små grupper , 2010 (GHa)
Gamla avtaget mot Stråbodarna från Oreälvsvägen (15F 0c , [68043, 14608] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ), vägren, spridd , 2012 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [6814940, 1463040] ), vägren, enstaka , 2016 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68151, 14627] ), vändplan, flera tiotal , 2016 (GHa)
ORSA

Grivgatan (artp.), (14E 4h , [6773798, 1437793] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6776127, 1436122] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [67770, 14366] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777041, 1436586] ), jordtäckt stenblock i kalkfuktäng. sprickande snötäcke., 1 plantor/tuvor , 2017 (Claes Möre)
campingen (artp.), (14E 5h , [6778877, 1435029] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
campingen (artp.), (14E 5h , [6778877, 1435029] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Heden (artp.), (14E 6h , [6782217, 1438584] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.), (14E 6h , [6784196, 1438563] ), 50 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.), (14E 6h , [6784196, 1438563] ), noterad plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.), (14E 6h , [6784196, 1438563] ), någon kvadratmeter eller mer , 2015 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Räsgården, vägkant (artp.), (14E 6i , [6783093, 1444081] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Nederberga (artp.), (14E 6i , [6784769, 1441446] ), 30 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ), skogsstigar, 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Norra sidan av älven vid bron NV Björken (14E 7i , [67858, 14420] ), sandhed, rikligt , 2012 (GHa)
Oreälven-Björken (artp.), (14E 7i , [6785819, 1442101] ), noterad båda sidor vägen , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786513, 1443511] ), 1996 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786513, 1443511] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa flygfält Tallhed (artp.), (14E 7i , [6786794, 1441776] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Orsa flygfält (artp.), (14E 7i , [6786838, 1441587] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Tallheds flygplats (artp.), (14E 7i , [6787059, 1441869] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Orsa flygfält-skjutbana (artp.), (14E 7i , [6787099, 1441999] ), noterad rikl , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kallmora, Wests änge (artp.), (14E 7j , [6785478, 1445349] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Skattungbyn, Kruppavägen, vid affären (14E 7j , [67859, 14489] ), vägren, fåtal , 2014 (GHa)
Hällbergs fäbod (artp.), (14E 8g , [6792781, 1431586] ), vägkanterna, 1994 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 8g , [6794129, 1434912] ), 7 dm² , 2018 (Bengt Oldhammer)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Storstupet (artp.), (14E 8j , [6790634, 1445692] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Näckådalens såg (14E 9f , [67996, 14258] ), körväg, enstaka , 2014 (GHa)
Unnån Djupnäs (artp.), (14E 9g , [6796501, 1432633] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Kraftledningsgata (artp.), (14F 7a , [6786114, 1450097] ), friskäng, noterad , 2017 (Eva Grusell)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Norr Torsmo (artp.), (14F 8b , [6792629, 1458240] ), 10 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
Ämådalen (artp.), (15E 1h , [6808228, 1436603] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lusbostupet (artp.), (15E 2g , [6813823, 1431668] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Noppikoski (artp.), (15E 3j , [6819518, 1449586] ), skogsbilväg ca 1 km sö om noppikoski., noterad , 2018 (Johan Rova)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831260, 1434200] ), blockig, lövrik sluttning, sparsam , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Stora Fux-Anderstjärn, 400m öster om (artp.), (13E 7e , [6738256, 1421453] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), vägkanter samt öppen skogsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Fulåberg4 (artp.), (14E 1d , [6759750, 1419841] ), i i mittgräset på en grusväg med två hjulspår, uppfart till stuga, 1 plantor/tuvor , 2016 (Bus Lina Magnusson)
Leksberget (artp.), (14E 1e , [67555, 14236] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Eldpallkojan VNV (artp.), (14E 3c , [6768174, 1413617] ), noterad , 1988 (Björn Cederberg)
Vällingsbergets lövbrända (artp.), (14E 3d , [67693, 14174] ), dels i branten dels i skogen, 1985 (Bengt Oldhammer)
Mossmyren (14E 3h , [6768710, 1438600] ), vägkant, 2010 (SJo)
Oxeråsen so nr 1 (artp.), (14E 4a , [6771111, 1401323] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vägen mot Gopshus, 1 km NV Hökberg (14E 4d , [6774981, 1418317] ), vägdike, 10-tals , 2012 (BOr)
Läde (artp.), (14E 4e , [6771460, 1421818] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770387, 1425961] ), noterad i stora mattor , 2020 (Åke Berg, Hannah Berg)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770387, 1425961] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Österdalälven SV Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770390, 1425367] ), noterad , 2019 (Per Johansson)
Klapperstensstrand, Laxholmen, Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4f , [6770425, 1425959] ), noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Laxholmen, Alderängarna NR (artp.), (14E 4f , [6770438, 1425996] ), torr-frisk hed, noterad , 2020 (Gabriel Tjernberg)
Alderängarnas NR (14E 4f , [6770450, 1425160] ), tallskog på klapper, riklig , 2011 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Salunäbb i Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4f , [6770894, 1426255] ), sandbarrskog på ås, 2012 (Janolof Hermansson)
alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770899, 1425610] ), noterad , 2018 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771066, 1426087] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
Strax N Salunäv Alderängarna (14E 4f , [6771128, 1426275] ), tallhed, 17 , 2008 (HLe)
Stöbsandnäbb i Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4f , [6771165, 1425915] ), sandbarrskog på ås, 2012 (Janolof Hermansson)
Stöbsandnäbb i Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4f , [6771255, 1425899] ), sandbarrskog på ås, 2012 (Janolof Hermansson)
Bonäs (artp.), (14E 4f , [6773592, 1428243] ), 6 dm² , 2019 (Bengt Oldhammer)
Bonäs-Björkavägen (artp.), (14E 4f , [6773675, 1428112] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshus (14E 5d , [6776879, 1415409] ), vägkant, 2012 (BOr)
Riksvägen vid Spjutmosjön (14E 5d , [6777092, 1418471] ), vägkant, 100-tals längs väg , 2012 (BOr)
Skuråstelet-Glöddalsbäcken (artp.), (15E 5e , [6825869, 1420705] ), 2000 (Bengt Oldhammer)
Glödalsbäcken (artp.), (15E 5e , [6826407, 1420128] ), 100 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.), (15E 5e , [6829683, 1421094] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Rövarberget-Sexån (artp.), (15E 6e , [6830253, 1420815] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811111, 1412758] ), barrskog i branter brandpräglad naturskog med urtallar, noterad , 2020 (Janolof Hermansson, Andreas Öster)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811119, 1412729] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Lödran (artp.), (13E 7a , [6736452, 1404366] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), vägkant, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762397, 1396286] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6777190, 1382403] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Mattias Ahlstedt)
Mångsbodarna No . om (artp.), (14D 5g , [6777264, 1382739] ), noterad , 2016 (Lars-Erik Nilsson, m.fl.)
Risberg, 200 m V om (artp.), (14D 5h , [6776078, 1389763] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Gutängtjärnen SSO om (artp.), (14D 5h , [6776514, 1389246] ), tallskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risbergsskaftet V om (artp.), (14D 5h , [6778206, 1387710] ), torr öppning i tallskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett litet surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6783276, 1399437] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Storsjön, Ö om, 2 km S om Marddal (artp.), (14D 7h , [6786414, 1386363] ), översilad blandskog, dike och vägren, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodar (artp.), (14D 7j , [6785865, 1396225] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Rämma (artp.), (14D 8j , [6790443, 1399131] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Rämma-Svarttjärnsåsen (artp.), (14D 8j , [6790911, 1395558] ), mycket rikligt i vägkanten/vägslänten en sträcka, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Rämma-Svarttjärnsåsen (artp.), (14D 8j , [6791013, 1395971] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Rämma (artp.), (14D 8j , [6791315, 1398112] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ), gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark, 2010 (DABS)
Digerberg (artp.), (14D 9i , [6797487, 1394581] ), torr gräsmark vägkanter, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787921, 1400547] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787924, 1400546] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Vålberg, 2km SO Rämma (artp.), (14E 7a , [6787942, 1400537] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ), bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Väg ovan Nybolsbäcken (14E 7c , [6789790, 1412200] ), rikare skogsbacke, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ), vägkant, 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ), sydväxtberg, i bergsroten, spridd , 2017 (LBr)
1,5 km SSO Gummas NR (15D 0f , [6801169, 1378481] ), rikfläck i granskog, sparsam , 2011 (LBr)
Gummas, liten vät S om den stora väten (artp.), (15D 0f , [6802811, 1378101] ), vät i gammal granskog, extrem svämning på gran, 2009 (Henrik Weibull)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6803230, 1382322] ), skogsbäckzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803720, 1399700] ), ängsmark, 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Ärnäs (artp.), (15D 1d , [6806781, 1365332] ), kyrkogård, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Kälkån nära Korvbäckkojan (15D 1f , [6809660, 1379820] ), vägkant vid gammalt timmerlägg, sparsam , 2007 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Rensjön, nära stugan vid västra stranden (15D 3g , [6815590, 1383780] ), rikdråg i barrskog, spridd , 2013 (LBr)
Rensjöns NR (artp.), (15D 3g , [6815598, 1384037] ), 30 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ), blockig uttorkad lok, sparsam , 2016 (LBr)
Björngravsåsen (artp.), (15D 3i , [6817004, 1390392] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Björngravsåsen (artp.), (15D 3i , [6817009, 1390395] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Navarnäsberget södra del (artp.), (15D 3j , [6817735, 1399386] ), vägkant vägslänt, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Dennis Nyström)
Svisktjärn (artp.), (15D 4i , [6820313, 1390431] ), noterad plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Svisktjärn (artp.), (15D 4i , [6820330, 1390427] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ), rikdråg i granskog, backstrand, 2003 (LBr)
Tjytjysbäck (artp.), (15D 4j , [6821309, 1396835] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [6828090, 1382990] ), små ängspartier, 1996 (TLj)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ), svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr, spridd , 2012 (LBr)
Granån, nära Södra Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828233, 1382990] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Väster Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828240, 1382978] ), noterad , 2019 ((Rapportör) Bjarne Tutturen)
Granan, 200m S Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828340, 1382980] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.), (15D 5g , [6828568, 1382766] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Mellan Blästås och Storberget (artp.), (15D 5h , [6826229, 1386212] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Blästås och Storberget, mellan (artp.), (15D 5h , [6826243, 1386196] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Gammelhästtjärn, N om (artp.), (15D 5h , [6827286, 1387290] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Klitten (artp.), (15D 5h , [6827635, 1388931] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Mossibäckfallet (artp.), (15D 5i , [6828186, 1394554] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Mossiberg (artp.), (15D 5j , [6826400, 1395200] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ), 2003 (LBr)
Skarpås, hed S om (artp.), (15D 6h , [6834750, 1389300] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.), (15D 6i , [6832896, 1392566] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6833827, 1391918] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6833962, 1391778] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6834153, 1391789] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Rödbergs NR vid Lillbäckens övre del (artp.), (15D 6j , [6830640, 1396390] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Risbergsheden (artp.), (15E 0a , [6801855, 1402261] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rotälven (artp.), (15E 1a , [6805910, 1404882] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Aspvasseln (artp.), (15E 2a , [6811950, 1403506] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Rackhyllorna, S om (artp.), (15E 4a , [6822165, 1400557] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ), fuktig klippa, sparsam , 2010 (LBr)
Rällan, övre (artp.), (15E 6a , [6833799, 1401340] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
HAMRA

Pilkalampinoppis topp (artp.), (15E 6i , [6831187, 1443445] ), vid vändplan på högsta toppen av berg, 1993 (MBm)
Börningsberget (artp.), (15E 9h , [6847907, 1437346] ), 2012 (Hans Sundström)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6848215, 1439858] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Börningsberget NR, runt parkeringen och vägen vid skogsmuseum (artp.), (15E 9h , [6848524, 1436171] ), barrskog, vägkanter, parkering, stigar, 2010 (Hans Sundström)
Sjöändan, S om, strömstaredammen (artp.), (15E 9h , [6848710, 1439750] ), 3 kolonier , 2012 (Bo Eriksson)
Börningsberget NR (artp.), (15E 9h , [6848730, 1437292] ), 2012 (Hans Sundström)
Östra Råberget (15F 4a , [68231, 14517] ), kyrkogård, flertal , 2012 (GHa)
Sjöändan (16E 0h , [6850150, 1439530] ), tomtmark, 2008 (IPt)
Sjöändan, öster om ån (artp.), (16E 0h , [6850160, 1439866] ), 35 kolonier , 2012 (Bo Eriksson)
Fågelsjö (artp.), (16E 0h , [6850241, 1439145] ), 2014 (Sverker Hultengren)
Sjöändan (16E 0h , [6850410, 1438600] ), skogsmark, 2008 (IPt)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6853635, 1441806] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), vägkant, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), torr gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark, ,frekvens t.allm. 1990 (GEn)
Björntjärnen SO om (artp.), (12E 2e , [6663390, 1423290] ), vändplan, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
600 m SÖ om Paddtjärnen (artp.), (12E 2f , [6661980, 1428327] ), skogsbilväg, 2011 (Måns Svensson)
V om Paskaberget (artp.), (12E 3e , [6668550, 1424117] ), vägkant/dike, 2013 (Janolof Hermansson)
Lilla Hösjön, norr om (artp.), (12E 3f , [6665224, 1426159] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665408, 1434277] ), hällmarksbarrskog mitt i vändplan finns en liten häll och bredvid vändplan en större häll, samt spridda block av gabbro, 2015 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.), (12E 3g , [6665435, 1434276] ), vändplan och myr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Granbergsmossen (artp.), (12E 4e , [6673092, 1422307] ), sluttande kärr och väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ), fäbodvall, hävdad, 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (12E 9j , [6696460, 1446550] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsa (artp.), (12E 9j , [6699364, 1447743] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Kläberget (13E 2g , [6714350, 1433370] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ), fäbodvall, spridd på många lokaler , 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6691253, 1429308] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ), tomtmark/ ängsmark, 2010 (IPt)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.), (12E 9e , [6699590, 1424430] ), naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor, 2015 (Tom Sävström)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704291, 1432468] ), järnvägsbank, vägövergång fäbodväg, t.rikligt , 2015 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ), vägkant, 2013 (HLe)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Riksvägen ca 1 km N Finnjälsen (12E 9c , [6696430, 1411400] ), vägkant, 2010 (HLe)
Eldforsen 2,5 km N (artp.), (13E 1c , [6705353, 1413748] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Morn (artp.), (13E 2d , [6714143, 1419982] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Morn (artp.), (13E 2d , [6714145, 1419981] ), noterad plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Holn, Götgården, Morn (artp.), (13E 2d , [6714602, 1419427] ), "sandås m tallar, enstaka enar. sköts gnm ""fagning"" för att gynna kattfot och försöka etablera mosippa.", överblommad , 2013 (Anders Lindholm)
Holn, Götgården, Morn (artp.), (13E 2d , [6714602, 1419427] ), 20 plantor/tuvor , 2020 (Anders Lindholm)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713150, 1424045] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ), ~refl~ ,bergbrant, ,frekvens m.allm. 1989 (HLe)
Flintbodarna 500 m N (13E 3c , [6718385, 1411291] ), ~refl~ ,banvall, 3 ex , 1989 (HLe)
Eriksfors Fd grustag (artp.), (13E 4c , [6720834, 1410353] ), 5 plantor/tuvor , 2004 (Håkan Lernefalk)
Fisklösberget (artp.), (13E 5d , [6726628, 1417749] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Södra Brudskogen O (artp.), (12D 9j , [6697156, 1399826] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Finnlokåsen (artp.), (13E 3a , [6715694, 1401811] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Haftahedarna (artp.), (13D 0j , [6704993, 1395277] ), noterad plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Vägkant Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6707234, 1393743] ), noterad , 2017 (Fredrik Lundin)
Oxbäcken, S om (artp.), (13D 1i , [6707520, 1393410] ), vägkant, mosand, 6 dm2 , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, S om (artp.), (13D 1i , [6707540, 1393380] ), vägkant, mosand, 1 dm2 , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, S om (artp.), (13D 1i , [6707570, 1393360] ), vägkant, mosand, 23 dm2 , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, S om (artp.), (13D 1i , [6707580, 1393360] ), vägkant, mosand, 10 dm2 , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, S om (artp.), (13D 1i , [6707600, 1393320] ), vägkant, mosand, 15 dm2 , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, S om (artp.), (13D 1i , [6707610, 1393340] ), vägkant, mosand, 18 dm2 , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, nedströms vägen (artp.), (13D 1i , [6708828, 1393268] ), vägkant, 2009 (Henrik Weibull)
Haftahedarna (13D 1j , [67054, 13951] ), naturvårdsbränning, 2015 (MNo)
Sillerö, S om (artp.), (13D 2i , [6711460, 1391990] ), vägkant, tallmo, 1 dm2 , 2017 (Håkan Gustafson)
Sillerö, S om (artp.), (13D 2i , [6711470, 1391980] ), vägkant, tallmo, 24 dm2 , 2017 (Håkan Gustafson)
Sillerö, S om (artp.), (13D 2i , [6711490, 1391990] ), vägkant, tallmo, 1 dm2 , 2017 (Håkan Gustafson)
Sillerö, S om (artp.), (13D 2i , [6711500, 1391990] ), vägkant, tallmo, 13 dm2 , 2017 (Håkan Gustafson)
Sillerö, S om (artp.), (13D 2i , [6711510, 1391990] ), vägkant, tallmo, 40 dm2 , 2017 (Håkan Gustafson)
Tyngsjövägen väster om Märrgrådan (13D 2i , [6711630, 1392000] ), ~refl~ ,Vägkant, ,frekvens allm. 2003 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ), fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter, 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Vid vägen nedströms kärleksudden (13D 4h , [67241, 13898] ), frodig vägkant, 2019 (MNo)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ), ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67287, 13789] ), fäbod, 2020 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (artp.), (13D 6h , [6730234, 1386705] ), v-vänd grässlänt mot bilväg v om hembygdsgården, 2010 (Michael Andersson)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [6736260, 1372010] ), ~refl~ ,torr - fuktig getbetad vall, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ), fäbod, 2020 (BGM)
Kvillsela (13D 8g , [6741480, 1382230] ), slåtterlinda mitt å valn, 2015 (MNo)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740086, 1391435] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens t.allm. 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ), bäckravin, rikligt , 2008 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (artp.), (13D 9g , [6749815, 1383047] ), 2014 (Per Skyllberg)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ), fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter, 2019 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
LIMA

Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ), slåttrad fäbodmark, 2016 (MNo)
Rörbäcksnäs (artp.), (14C 6h , [6782195, 1338989] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.), (14C 6h , [6783650, 1338570] ), vägslänt, 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittbron (artp.), (14C 6h , [6783720, 1338570] ), vägslänt, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786970, 1344620] ), barrskog, gles, vid fjällfot, 75 dm2 , 2017 (Håkan Gustafson)
Lilla Moberget (artp.), (14C 7i , [6788287, 1341529] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
V.Ofors (14D 0d , [6750639, 1369473] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, 2009 (BGM)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.), (14D 2d , [6760340, 1367310] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.), (14D 2d , [6760340, 1367310] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Bondheden (artp.), (14D 3d , [6768730, 1365480] ), sandmark, vid väg, 25 dm2 , 2016 (Håkan Gustafson)
Bondheden (artp.), (14D 3d , [6768740, 1365500] ), sandmark, vid väg, 25 dm2 , 2016 (Håkan Gustafson)
Fenningberget (14D 3e , [67663, 13701] ), i och nedanför diabasbrant, rikligt , 2010 (BGM)
Fenningberget (artp.), (14D 3e , [6766420, 1370121] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
TRANSTRAND

Kastarberget (14D 4d , [67728, 13650] ), bergsstup, 2 större bestånd , 2009 (MNo)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777590, 1362590] ), kraftledningsgata vid väg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Transtrand (artp.), (14D 5d , [6777450, 1365750] ), vägslänt, grusplan, 2008 (Håkan Gustafsson)
Öst om Berga (14D 5d , [67791, 13665] ), vägkant, 2017 (MNo)
Rullbäcken, vattenfall (artp.), (14D 6c , [6781601, 1363756] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Östra Tandådalen (artp.), (14D 7a , [6788100, 1351650] ), vägkant, 1 dm² , 2019 (Håkan Gustafson)
Sälen, Fallet (artp.), (14D 7c , [6786060, 1363010] ), slänt mot väg, sandig, 50 dm² , 2020 (Håkan Gustafson)
Sälen, Fallet (artp.), (14D 7c , [6786090, 1363000] ), slänt mot väg, sandig, 12 dm² , 2020 (Håkan Gustafson)
Sälen, Fallet (artp.), (14D 7c , [6786120, 1362990] ), slänt mot väg, sandig, 80 dm² , 2020 (Håkan Gustafson)
Gerfastheden (artp.), (14D 7c , [6789050, 1361860] ), slänt mot väg, 15 dm² , 2020 (Håkan Gustafson)
Gerfaskölen (artp.), (14D 8c , [6793059, 1361921] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Gudmundsätra (artp.), (14D 9b , [6796880, 1359640] ), vägkant, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Baggbäcken (artp.), (14D 9b , [6797070, 1359550] ), ängsmark, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Baggbäcken (artp.), (14D 9b , [6797090, 1359540] ), ängsmark, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Baggbäcken (artp.), (14D 9b , [6797110, 1359530] ), ängsmark, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ), diabasbrant, vanlig , 2008 (MNo)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357710] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Fulunäs, O om (artp.), (15D 0a , [6801820, 1354660] ), vägslänt, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813341, 1354620] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ), gårdsplan vid nedbrunnet hus, spridd , 2015 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Tvärvallen (artp.), (15C 6j , [6830934, 1349806] ), 2 plantor/tuvor , 2004 (John Halvarsson)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan, Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6836228, 1338987] ), vägkant, noterad , 2017 (Johan Svedholm)
Brottbäckstugan (artp.), (15C 7h , [6836402, 1339192] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Grundsillret (artp.), (15C 7i , [6839219, 1340773] ), gräshed på gammal slåttermark vid älv, 1993 (MBm)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836610, 1346300] ), diabasbrant i granskog, spridd , 2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Mörkret (artp.), (15C 8h , [6841298, 1338559] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Njupsjön (15C 8h , [68428, 13355] ), vägren, väl spridd , 2012 (GHa)
Utsiktsplatsen Fulufjället (artp.), (15C 8i , [6840992, 1340553] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Brant NO Lilla Skärberget (artp.), (15C 9g , [6846792, 1334191] ), mindre no-stup i fjällnära skog, 1991 (MBm)
Strådalen åt SO (15C 9g , [6849400, 1331290] ), lövrikt hygge med rikdråg, spridd , 2012 (LBr)
Fulans V strand N om Dubbelkojan (artp.), (15C 9h , [6846171, 1335604] ), öppen naturlig äng vid mindre skogsälv, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Bruket (artp.), (15D 7b , [6838155, 1357607] ), sätervall med klippta och oklippta gräsytor, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
1,3 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13660] ), örtrik granskog, torr kalkpåverkad mark, några ex , 2002 (LBr)
Särnabyn (15D 8b , ), 1992 (DABS)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), på hällar vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Hornbergets O-sluttning (15D 8d , [6840, 1369] ), örtdråg i rel.torr sluttning, 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ), rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en, riklig , 2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Byggningan, nordsluttning (artp.), (16C 0j , [6854259, 1346488] ), örtrik vät i granskogsdråg i tallnaturskog, 20 plantor , 2013 (Janolof Hermansson)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
Lisselåvallen (artp.), (16D 1d , [6856370, 1366148] ), noterad , 2020 (Uno Skog, Sofia Möller Skog, Freja Skog)
NV Öxningen (artp.), (16D 2b , [6862688, 1358812] ), 2011 (Ulf Lindenbaum)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ), vändplan, spridd , 2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ), rikt bäckdråg i granskog, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
Fröbergsvallen (artp.), (16D 3c , [6865595, 1360968] ), 1994 (Jens Johannesson)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850940, 1307070] ), 1996 (DABS)
Strådalens fäbod (artp.), (16C 0f , [6850483, 1329353] ), 2013 (Jens Johannesson)
Nära Stråfulan, 1 km NV om Strådalen (16C 0f , [6850760, 1328660] ), örtrika stråk och myrkanter, spridd, riklig , 2018 (LBr)
Väster om Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853650, 1328850] ), örtrika fläckar i tallhed, riklig , 2008 (LBr)
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ), klipphyllor och lodväggar, sparsam , 2008 (LBr)
Gethammaren (artp.), (16C 0g , [6850186, 1331630] ), 2013 (Jens Johannesson)
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ), lodväggar och branter, spridd , 2009 (LBr)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850260, 1336260] ), källmark i skog, rikligt , 2018 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856780, 1342900] ), tallskog av lavristyp, riklig och spridd , 2017 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ), ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Karmoråsen (artp.), (16C 2f , [6863487, 1326311] ), noterad , 2018 (Jörgen Sundin)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Västanåt i Idre (16C 2h , [6864050, 1336590] ), örtrik torrbacke, tidigare bete, spridd , 2020 (LBr)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [6861770, 1342560] ), igenväxande linda med torrbackskanter, riklig , 2019 (LBr)
Nedom och SV om branten i Vålåberget (16C 2i , [68620, 13424] ), sydvästsluttningar, spridd , 2006 (ADe)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869508, 1325652] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, V om Stortjärnen (artp.), (16C 3f , [6869596, 1326812] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869972, 1325588] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Diftalsberget, vändplats i öster (artp.), (16C 3g , [6865850, 1331322] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Sundbäcken (artp.), (16C 3h , [6865702, 1339780] ), örtrik tallskog, 2011 (Anders JanolsDan Broström, Janolof Hermansson)
Sundbäcken (artp.), (16C 3h , [6865702, 1339780] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6865907, 1339581] ), 2015 (Henrik Weibull)
Storån (artp.), (16C 3h , [6866799, 1335793] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Himmelfjäll (artp.), (16C 3i , [6867750, 1340974] ), noterad , 2018 (Rickard Jonsson)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Gränjåsen (artp.), (16C 3j , [6868107, 1346222] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Knallarna (artp.), (16C 4e , [6872016, 1321252] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ), fjällbjörkskog och granskog, stig, spridd , 2018 (LBr)
Städjan (16C 4j , [68702, 13465] ), kalfjäll, rikligt , 2008 (MNo)
Städjan, S toppen (artp.), (16C 4j , [6870450, 1346430] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan, SO om toppen (artp.), (16C 4j , [6870805, 1346271] ), 2015 (Kirsi Jokinen, Samuel Johnson)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ), källa och rikmyr nedströms, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Skärbäckhedarna, strax N om vändplanen (16C 5h , [6876050, 1335510] ), örtdråg i tallskog, spridd , 2019 (LBr)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876831, 1344662] ), noterad , 2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6875918, 1345319] ), fattig fjällhed, 7 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ), kärr och sumpskog längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ), bäckdråg över skogsbilväg, spridd , 2020 (LBr)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Långfjället NR (artp.), (16C 7c , [6887983, 1313863] ), noterad , 2012 (Lars Salomon)
V om Kungsleden (16C 7c , [6888040, 1313850] ), vid en ridå av fjällbjörk och enar, 1998 (JPo)
Kungsledens korsning med vägen Storsätern-Elgå (16C 7c , [68885, 13141] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 1999 (JPo)
Myr nära Grövlan (16C 7d , [6886430, 1317860] ), myrkant och blocksänka, sparsamt , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, spridd , 2015 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ), rikfläck i hälltallskog, riklig , 2013 (LBr)
Hällsjöberget (16C 7h , [6888870, 1336600] ), örtrik fläck i tallskog, spridd , 2020 (LBr)
Grundagssätern (16C 7i , [6886620, 1340040] ), vägkanter och ängsmark, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen åt söder (artp.), (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (Lennart Bratt)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (LBr)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ), barrskog, gles, fuktig sänka, 2007 (NGu)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
S om tjärn i passet mellan Pråakta o Jakobshöjden (16C 9d , [68959, 13187] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2001 (JPo)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Lillfjäten syd (artp.), (16D 5a , [6876496, 1352507] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lillfjäten, 150 m S-SSO (artp.), (16D 5a , [6876505, 1352582] ), vägren, blomning , 2013 (Crister Albinsson)
Strömmen, S om (artp.), (16D 5a , [6878682, 1351927] ), noterad , 2020 (Ulf Persson)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ), öppen stagghed, fd slåttermark?, spridd , 2020 (LBr)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ), övergiven slåtteräng i granskog, spridd , 2020 (LBr)
Myr N Häggberget (16D 6b , [6884400, 1358534] ), litet rikområde i och i kanten av stormyr, spridd , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora