Antennaria alpina    Fjällkattfot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

TRANSTRAND

Älgforsen (artp.), (15D 1a , [6808098, 1352138] ), 1981 (Anders Haglund)
Fjällsocknarna

IDRE

Nipfjället Parkeringen (artp.), (16C 5i , [6875364, 1344897] ), 2015 (Håkan PerssonAnders Carlberg)
Övre parkering Nipjället (artp.), (16C 5i , [6875488, 1344168] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875688, 1344879] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Slugufjällets Ö-sluttning,nedom '1059'-toppen (DF70), (17C 1e , [69051, 13244] ), kalkklippor v.snölega (ca 1000 m h), 1987 (JEd)

Dalarnes Flora