Anthoxanthum alpinum    Fjällvårbrodd


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

TRANSTRAND

Skarsåsen-Ersbo. (artp.), (15C 0j , [6803885, 1345995] ), vändplan vid fäbod, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Fjällsocknarna

IDRE

Östra Barfredhågna (artp.), (16C 7e , [6887535, 1322679] ), snölega, 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ), strand och vatten, spridd , 2020 (LBr)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Norr om Storvätteshågna, Grövelsjön (16C 8e , [6894970, 1324270] ), fjällhed vid bäckravin, 2014 (MNo)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ), fjälläng, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen åt söder (artp.), (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, spridd , 2020 (Lennart Bratt)

Dalarnes Flora