Anemone ranunculoides    Gulsippa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (12G 5h , [6676, 1536] ), f.d.trädgård på åsen, kvarstående , 1995 (PDm)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Högberget Ludvika (12F 3d , [6668540, 1465470] ), grässlänt, ca 10 ex kvarstående från odling , 2006 (HWk)
Österdalarna

BJURSÅS

Kvarntäkt (13F 7g , [6736660, 1481550] ), fuktig gräsmark, 2001 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740140, 1481660] ), gräsrik vägkant, 2020 (JJa)
ORSA

Orsa hamnen (artp.), (14E 5h , [6778445, 1435538] ), andrahandsuppgift. en minst 60 år gammal förekomst vid kricksjön (muntligt 1996 av lars hansson och anders bruks)., 1996 (Bengt Oldhammer)
Västeråkern ,N om Kricksjön (14E 5h , [67785, 14356] ), björkdunge intill villaområde (spridd från odling ?), ett par bestånd , 1998 (ABr & BSi)
Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), på ett par ställen i sydvästra slänten, 1999 (Bengt Oldhammer)
MORA

Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora