Androsace septentrionalis    Grusviva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (12G 6g , [66827, 15316] ), bangård, 2 ex , 1985 (PDm)
SUNDBORN

Backa 200 m NNO reningsverket ned.g:la lv. (DBS), (13F 4j , [67222, 14988] ), åsslänt mot S nedan lv,torrbacke m smultron,femf.ört,bergsyra,etc., 2 grupper.tot.ca 20 ex. , 1988 (JEd)
Danholn v.Backavägen 250 m NNV ålderdomshemmet (DBS), (13F 4j , [67225, 14991] ), S-vänd åsslänt ned.vägen,gräsveg o.femf.ört.sandtrav,etc.(under långs.igenväxn!), ca 15 ex. , 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Svedsgården, 1934 (Bsm) (13G 5a , [67295, 15027] ), ?0 , 1988 (JEd & LBr)
Boda (13G 6a , [67340, 15038] ), sandtag, 100-talet ex. , 1986 (JEd)
Boränget v.lv.ca 400 m V lv-skälet (13G 7a , [67354, 15044] ), S-exp ås-sandslänt (åsen) mot lv., 10-talet ex! , 1988 (JEd & o.a)
Boränget, Toftbyvägen 400 m v om Borgärdesvägen (artp.), (13G 7a , [6735484, 1504515] ), grusig åsskärning, 12 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Boränget mot Sveden längs väg 876 (gamla lokalen) (13G 7a , [6735487, 1504515] ), 25 fröställningar , (0 ex. 2007!) , 2001 (TLj)
Borgärdet v.tennisplanens NO-hörn (13G 7b , [67357, 15051] ), S-exp ås-sandslänt m.gles veg., 100-talet ex! , 1988 (JEd & o.a)
Borgärdet ,NO om tennisplanen (13G 7b , [6735750, 1505210] ), torr, sandig mark, tiotal ex. , 2009 (JWk)
Svärdsjö tennisplan (artp.), (13G 7b , [6735790, 1505186] ), sydvänd åsslänt, 200 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Gruvbacken, nära småbåtshamnen (13G 7b , [6736380, 1505840] ), grusyta, tjugotal välväxta ex. , 2008 (JWk)
Gruvbacken, Sjögruvan (artp.), (13G 7b , [6736444, 1505869] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Gruvbacken (13G 7b , [6736470, 1505860] ), öppna steniga-grusiga gruvområden, 2007 (Annica Stjärnlöf)
Borgärdet (13G 7b , [6736500, 1505790] ), öppna steniga-grusiga gruvområden, rätt många ex på tre platser , 2007 (Annica Stjärnlöf)
Kyrkogårdsmuren (13G 7b , [6737190, 1506360] ), 2007 (IPt)
Svärdsjö kyrka (artp.), (13G 7b , [6737195, 1506391] ), på kyrkogårdsmuren, 100 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Svärdsjö kyrka (artp.), (13G 7b , [6737196, 1506365] ), noterad , 2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ), murkrön o sandiga gräsmattor, riklig.100-tals , 1992 (JEd)
Kyrkogårdsmuren, östra delen (13G 7b , [6737200, 1506370] ), tiotal små ex. , 2008 (JWk)
Svärdsjö kyrka. (artp.), (13G 7b , [6737202, 1506390] ), på och nedanför kyrkogårdsmur, noterad , 2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Vintjärn (13G 9c , [6745790, 1513290] ), f.d. järnvägsbank, rikligt , 2007 (IPt)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Norrbo vid ån, riklig 1942 (Lgn) * strax Ö om ån, N om lv. vid pumphuset (12F 6a , [66843, 14531] ), torrslänt i gammalt sandtag, 5 ex. , 1989 (JEd & LBr)
Stakheden nära lv. 350 m Ö om ån (12F 6a , [66844, 14534] ), sandig trädesåker, ca 20 ex , 1989 (JEd & LBr)
Nyhammar vid brandstationen (artp.), (12F 7a , [6685740, 1453670] ), 1989 (Jan Edelsjö,Lennart Bratt)
Österdalarna

LEKSAND

Fallsbjörken, Leksand förs (artp.), (13F 7c , [6738420, 1464988] ), betesmark, 10 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
ORSA

Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776487, 1436206] ), söder om övergången till plattformen, 50 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776520, 1436190] ), 200 stjälkar/strån/skott , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776520, 1436190] ), växer även längs järnvägen några meter söder om övergången till plattformen med några ex, längre norrut vissa kvadratmetrar med cirka 100 ex. absolut under spridning , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776520, 1436190] ), 900 plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776558, 1436240] ), noterad 12 blommande ex söder om övergången till plattformen. norr därom massvis, många hundra ex. verkar ha ökat , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776669, 1436293] ), 3300 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776669, 1436293] ), noterad blomning påbörjad hos enstaka ex , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget Orsa (artp.), (14E 5h , [6776766, 1436346] ), noterad rikligt med blommor efter järnvägen , 2020 (Yngve Johansson)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777179, 1436429] ), 5 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)

Växtplatser före 1980:

Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Nyhammar vid brandstn, 1950-t årligen (Gs,Bj) ( , ), 0? , 1989 (JEd & LBr)
Lindbastmora på inäga 500 m norrut nära vägen (12F 8b , [66923, 14581] ), kalkpåverkad torräng, ca 1975 (RYN.1976), 0? , 1987 (LNo)
Österdalarna

RÄTTVIK

Gärdebyn vid semesterhemmet, 1954 (O. Lind:BJÖRKL.1961) ( , ), kalkpåverkad torräng, ca 1975 (RYN.1976), 0? , 1987 (ABj & TLj)

Dalarnes Flora