Anchusa officinalis    Oxtunga


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (DBS), (12G 7g , [66875, 15336] ), bangård, 1 ex , 1985 (PDm)
HEDEMORA

Staden, 1882 (Ind) * ännu 1904 tämligen ymnig (Hd) * Silvattsgränd 1940-46 (Dn) * d:o bakom biblio-teket (12G 6c , [66841, 15100] ), 20 ex. , 1988 (Hpe)
Emaus, i vägkant, 1950 (Dn&Tr) * nära Emaus, riklig 1956 (G. Viklund) * Emaus med omnejd (12G7b0838-1039), (12G 7b , [66858, 15088] ), i vägkanter, slänter och ruderatmark, bl a vid ICA,1986-89, flera bestånd , 1989 (MDv, HPe o a)
Norelund, N om Emaus (12G 7b , [66858, 15089] ), ruderatmark, flertal ex. , 1986 (EDn)
GUSTAFS

NO Lintjärnen (12F 9h , [6697, 1487] ), grustag, ca 15 ex. , 1995 (SJa)
STORA TUNA

Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ), trädgårdsland, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Rottneby (13F 3j , [67195, 14953] ), igenväxt mark vid gammal handelsträdgård, 2000 (JJa & BCa)
Bergsgården (13F 5h , [6727070, 1486470] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Nor, 1920-t (CED. 1925) * grässlänt längs Hemshyttevägen, massor 1969-72, men endast 10 ex kvar 1986 p g a fårbetning (RNo) (12F 2h , [66621, 14877] ), hästhage mot vägen, minst 150 ex i vägslänt och röse , 1989 (TLj & LBr)
Nor (gamla lokalen) (12F 2h , [6662150, 1487705] ), vägkant 15 ex hårt trängda av igenväxning samt ca 25 bestånd i mager linda, 2001 (TLj)
Nor, väg W675 (artp.), (12F 2h , [6662172, 1487734] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Nor (artp.), (12F 2h , [6662173, 1487738] ), 50 plantor/tuvor , 2020 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson, Lars Ström)
Nor (artp.), (12F 2h , [6662173, 1487738] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2016 (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs)
Gläfse, 1915 (Sam) * hyttbacken ”alltjämt”, 1960-t (Bj & Nsv) * i ängsmark vid hyttbacken (12F 4i , [66710, 14933] ), hästhage mot vägen, 8 ex. , 1987 (ALu & TPe)
Österdalarna

BJURSÅS

Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736890, 1481640] ), trädgårdsland, 2012 (JJa)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)

Växtplatser före 1980:

Södra Dalarna

STORA TUNA

Tjärna, 1948 (G. Sievertsson); Bomsarvet, ca 1930 (enl elevherbarium: Fnd) ( , ), 0? , 1988 (TLj)

Dalarnes Flora