Anchusa arvensis    Fårtunga


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Lassbovägen, N om Emaus (12G 7b , [66861, 15088] ), vägdike, några ex. , 1986 (EDn)
S Bältarbo Rv.70 vid Tviksta (12G 7b , [66864, 15096] ), nyschaktade jordhögar, t.riklig även vitblommig , 1991 (JEd)
1 km N Bältarbo (12G 7c , [66883, 15102] ), lertäktområde, enstaka , 1990 (JEd)
SÄTER

Knutsbo S-ut (12F 8j , [66919, 14988] ), schaktjordhög, 1991 (JEd & LBr)
Säter, Säters kommun, Svealand, Dalsbyvägen, Vålängarna, Dalsbyn, Dalarnas (artp.), (12F 8j , [6692667, 1497250] ), 1 , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

NO Lintjärnen (12F 9h , [6697, 1487] ), grustag, 1995 (SJa)
SILVBERG

Norbo, stigen ner till sjön (12F 7f , [66875, 14792] ), ruderatmark, 1 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ), ogräs i åker, 2020 (SNy)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ), havreåker m blåklint, 2013 (SNy)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ), åkermark som iordningställes för bygge, 2020 (SNy)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703589, 1482621] ), vägslänter, 2019 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ), trädgårdsland, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Falun , lasarettet (13F 4i , [6721211, 1491226] ), rabatt, enstaka , 2009 (IPt)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxe (12F 2h , [6664, 1486] ), åkermark, 1 ex. , 1989 (TLj & LBr)
NORRBÄRKE

Kolares v.gården (12F 5f , [6678, 1478] ), potatis o. kål-land, enst. , 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Högbergsgatan X Pilgatan (12F 3d , [66698, 14660] ), vägkant mot villastaket, enstaka , 1985 (TLj)
GRANGÄRDE

Sunnansjö (12F 5a , [66783, 14539] ), trädgårdsland, 2 ex , 1987 (OPe)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, t.rikligt , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), nedlagt grustag med tippmassor, fåtal , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67140, 14630] ), trädgård som ogräs, fåtalig , 1992 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ), åkerkant, 2016 (IPt)
LEKSAND

Yttermo - Häradsbygden (13F 6b , [6732710, 1457830] ), åkerkant, ymnigt , 2007 (IPt)
Noret mot Tibble (13F 7b , [6735, 1456] ), torr gräsmark n.vägen, 1982 (JEd)
Lima (13F 7b , [6737330, 1456716] ), ängsmark med tippmassor, 2019 (IPt)
Lima (bytipp) (artp.), (13F 7b , [6737330, 1456720] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
RÄTTVIK

Utanåker (13F 9c , [6747, 1462] ), vägkant, mågra ex. , 1990 (ABj)
Utanåker (13F 9c , [67470, 14630] ), åkermark i havre, spridda ex. , 1989 (MKp)
Vikarbyn (14F 0b , [67549, 14571] ), potatisland, rikl. , 1987 (TLj)
200 m N jvgstn,HSB-husen, mot Storgatan (14F 0c , [67524, 14625] ), rabatter, ~10 ex , 1986 (TLj)
Industriområdet, bakom Hansells (14F 0c , [67537, 14640] ), jordhögar, 1 ex , 1985 (TLj)
Kalkverket,jordtippen (14F 0d , [67544, 14656] ), jordhögar, enstaka , 1986 (TLj)
Backa v.Bleckogårdens golfbana (14F 1c , [67571, 14625] ), potatisland, m.Vero.agr,Stac. pal,Sile,lati,Erodium!, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Övre Gärdsjö, vid bystugan (14F 1d , [67575, 14696] ), grusmark, 25 ex , 1986 (TLj)
Stenbacken,v Levins handelsträdgård (14F 1d , [67582, 14699] ), åkerkant nära kompost, 1 ex , 1986 (TLj)
Västra Born (14F 2e , [67606, 14700] ), kornåker, t.riklig , 1985 (TLj)
SOLLERÖ

Karl Lärkas stuga (artp.), (14E 1h , [6757495, 1435411] ), mycket i åkrarna , 1988 (Bengt Oldhammer)
Klikten (artp.), (14E 1h , [6757838, 1435568] ), tjogtals i träda, tjogtals i träda , 1987 (Bengt Oldhammer)
Agnmyren (14E 1h , [6758, 1435] ), åker i träda, ngt tjog ex. , 1987 (BOr)
MORA

Sundet (artp.), (14E 1g , [6758672, 1431852] ), 20 , 1981 (Bengt Oldhammer)
Rödmyren (14E 3g , [6766, 1434] ), nysådd gräsmatta, 1-2 ex , 1986 (BOr)
Västerdalarna

FLODA

Floda nära hembygdsgården (13E 2j , [6710340, 1445000] ), veteåker, spridd , 2009 (LBr)
MALUNG

Södra Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), potatisland, 1 ex , 1996 (MNo)
Södra Mon, Hallosbacken (13D 6g , [67321, 13849] ), ruderatmark, 1 ex , 1996 (MNo)
Södra Mon, Hallosbacken (13D 6g , [67322, 13848] ), ruderatmark, 3 ex , 1996 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [67321, 13852] ), nygrävt dike, 48 ex , 1999 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [6732130, 1385210] ), nygrävt dike, 48 ex , 1999 (MNo)

Dalarnes Flora