Amelanchier confusa    Svensk häggmispel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Grönsinka (12G 7i , [66888, 15417] ), slagghög, > 5ex , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

Pellbo, vid ån från Lissjön (12G 4g , [66744, 15305] ), lövskog invid beb., några buskar , 1987 (LBr)
VIKA

Kyrkbytjärn, på Gramsängsudde (13F 2j , [67108, 14953] ), enbacke, 1 ex. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Ca 300 m S Rottneby n.vägen (13F 3j , [67192, 14953] ), vägkant-snår m. blåtry, trol. spr. fr.handelsträdg.i närheten.sedan gammalt , 1988 (JEd)
Österdalarna

MORA

NO om Färnäs (14E 3h , [676634, 143711] ), vägkant, 2010 (SJo)
Västerdalarna

JÄRNA

Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ), ~refl~ ,fd tomt, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Dalasågen virkesterminal (13E 2c , [671334, 141257] ), ~refl~ ,ruderatmark, 1 ex , 2002 (HLe)
MALUNG

Mellanmon (13D 6g , [67329, 13845] ), järnvägsbank, 3 ex , 1998 (MNo)

Dalarnes Flora