Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 4i , [66743, 15404] ), odlad mark, riklig , 1999 (B.Johansson)
Kyrkbyn (12G 5h , [66764, 15371] ), ogräs i rabatt, 1 stort ex , 1996 (PDm)
Hede (12G 6g , [66802, 15347] ), grusgångar o komposthögar, flerst. 1995- , 1999 (PDm)
GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
HEDEMORA

Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
STORA TUNA

Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ), gårdsplan med jordhögar, ruderat, 2011 (IPt & SNy)
Fornby (13F 0g , [6704514, 1481332] ), i rabatter under fågebord, 2014 (Mats Larsson gm. SNy)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), ruderatmark, 2 plantor/tuvor , 2019 (Yngve Johansson)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
STORA KOPPARBERG

Harmsarvet (13F 4h , [6720140, 1487460] ), gräsbevuxen gårdsplan, 2011 (DABS)
SV hörnet av Myranområdet, O om Högbovägen (13F 4i , [6721630, 1491770] ), dunge nära bilparkering, 1 vackert ex , 2010 (Elsa Warnfeldt)
ENVIKEN

Rönndalen (13F 8j , [67444, 14977] ), rabatt intill fågelbord vid hus, 2 ex , 1989 (RLu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), grusplan, med fågelfrö, 2007 (GJn)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67094, 14571] ), gräsmark, några ex (tillfälligt inkommen) ,frekvens m.allm. , 2004 (AÖg)
Högberget (13F 2a , [67100, 14527] ), vägkant, 1 ex. , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713277, 1461890] ), nedlagt grustag ,jordhög, 1 ex , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ), trädgård vid fågelbord, samt i hönsgård o trädgårdsland, några få ex. även 2002-3 , 2000 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714130, 1463210] ), åkervägkant , trädgårdsavfall ?, 2 stora ex. , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714330, 1462800] ), åker, plats för 'majbrasa', ca 10 ex , 2006 (IPt)
Moje, Larssveden (13F 4c , [6721941, 1460919] ), vedbacken , nära fågelbord, 2 ex , 2011 (RNy)
ÅL

Ålniporna (13F 5b , [6726, 1458] ), på utkast vid ravinkant, enst. , 2000 (TLj)
BJURSÅS

Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ), trädgårdsland, 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
LEKSAND

Heden (artp.), (13F 6a , [6731048, 1454997] ), rabatt nära fågelmatning, 5 plantor , 2006 (Pär Dahlström)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775870, 1438070] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (14E 5h , [6775893, 1438074] ), tomtmark, 2001 (BOr)
Turistvägen mot Viborg (artp.), (14E 5h , [6776010, 1437726] ), samma åker som den med blodklöver, 5-10 ex, meterhöga , 2002 (Bengt Oldhammer)
MORA

Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770, 1425] ), vid fågelautomat, 2013 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

FLODA

600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ), vägkant skogsbilväg, utkast, 2010 (IPt)
MALUNG

Södra Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), gräsmattan vid fågelbordet, ~ 10 ex , 1996 (MNo)
LIMA

Lima, Prästnoret (artp.), (14D 2d , [6760054, 1367362] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora