Amaranthus retroflexus    Svinamarant


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hede (12G 6g , [6680, 1534] ), potatisland,bofast sedan 10 år (ännu 1999), 1992 (PDm)
HEDEMORA

Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685146, 1511079] ), 2011 (Anders Svenson)
Hamretippen (artp.), (12G 7c , [6685190, 1511140] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
STORA TUNA

Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ), på rötslam, enstaka , 1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
VIKA

Kniva tomten (artp.), (13F 3j , [6715860, 1499653] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Cecilia Rastad)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713706, 1462598] ), trädgårdsland som ogräs, 1 stor planta , 2020 (IPt & Pia Peters)
Bodarna (13F 2c , [6714130, 1463210] ), åkervägkant , trädgårdsavfall ?, 1 ex. , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714330, 1462800] ), åker, plats för 'majbrasa', 1 ex. , 2006 (IPt)
BJURSÅS

Kallesbacken (13F 7f , [67388, 14756] ), i igensådd havreåker, 5 ex , 1994 (ASj)
Bodarna (13F 7g , [6735670, 1481749] ), trädgård, under fågelbord, 1 ex , 2013 (Birger & Gunilla Roos)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)

Dalarnes Flora