Alyssum alyssoides    Grådådra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn på åsen strax S kyrkan (12G 5h , [66759, 15373] ), nygrävt kabeldike,tillfällig förekomst, enstaka o.tillfällig , 1983 (PDm)

Växtplatser före 1980:

Västerbergslagen

LUDVIKA

Norrvik i järnvägsskärning, 1921-23 (Fd) (12F 5c , [6677, 1461] ), 0? , 1989 (JEd & LBr)

Dalarnes Flora