Althaea officinalis    Läkemalva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

MORA

Mora fölkhögskola, ruderatmark 50m SV (14E 3g , [6765165, 1431900] ), några få ex. trooligen förvildad från trädgård , 2014 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora