Alopecurus geniculatus    Kärrkavle


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder. vattensjuka åkrar, allmän , 1995 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ), lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, nedan vägen (12G 5h , [6675770, 1538240] ), hästbetad strand och lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ), betad strandäng, lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ), gårdsplan mellan uthus, 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ), vägkant mot gårdstun, 2019 (IPt)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ), gårdstun - åkerkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515530] ), ängsväg / åkerkant, 2019 (IPt & SNy)
HEDEMORA

Hälla, Parkeringen (artp.), (12G 6c , [6683780, 1511714] ), noterad , 2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Hamretippen (artp.), (12G 7c , [6685190, 1511140] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
HUSBY

Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand/sjö, 2018 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ), igenväxande mark mot å, 2017 (IPt)
Jans fäbodar (13G 1e , [67077, 15239] ), ~refl~ ,vägkant, 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6695878, 1505865] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), åkerkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ), vägkant, 2011 (JJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS)
SÄTER

Grönåsen vägen (artp.), (12F 6j , [6682560, 1496777] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
GUSTAFS

Backa (artp.), (12F 9i , [6698367, 1490637] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Trollbacken (12F 9i , [6698474, 1492795] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Täppgården (artp.), (13F 0h , [6702495, 1489536] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägkant, vägdike, 2015 (IPt)
Skenshyttan Betesäng (artp.), (12F 8f , [6691944, 1477681] ), noterad , 1989 (Bo karlstens)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ), kulturmarkerna runt kyrkan vid ån, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ), vägdike, 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699799, 1473575] ), Lantgård maskinuppst., 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698171, 1475975] ), tipplats, 2019 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699447, 1477112] ), vägkanter efter gång o cykelväg, 2020 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ), fuktig betesmark vid ån, 2020 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6702511, 1477287] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ), vägkant vid bron, 2020 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ), strandområden, 2019 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709061, 1476433] ), ruderatmark gamla järnvägsvallen, 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ), bäck och strandbrink, 2015 (SNy)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707400, 1482265] ), crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707410, 1482283] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Båtstadsjön (13F 2f , [6710495, 1476322] ), sjöstrand och myr, 2018 (SNy)
Söder Ängesgårdarna (13F 2f , [6714299, 1478185] ), ogräsåker, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Vassjön (13F 0h , [6702277, 1486593] ), ängsmark, 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ), gräsbevuxen skogskulle, 2013 (DABS)
VIKA

Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ), ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ), vägkant, 2009 (HLe)
ASPEBODA

Vassbo, 100 m SV (artp.), (13F 2g , [6711996, 1484606] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Rönnmyran (13F 3g , [6718223, 1483161] ), myrmarker, 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719160, 1481070] ), strand, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Hemmingsbo, centralt i övre hagen (artp.), (13F 4g , [6722514, 1484222] ), fuktig gräsmark med björk i öppen hagmark, noterad , 2017 (Per Johansson)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720398, 1487323] ), åker, 2011 (DABS)
Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.), (13F 4h , [6721717, 1485013] ), frisk gräsmark i bäckens svämplan, noterad , 2019 (Per Johansson)
Svarttjärn (13F 5g , [6727641, 1480989] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ), strand, 2017 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, skog längs stig (artp.), (13F 5j , [6726640, 1499100] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Ramnäs (artp.), (13F 5j , [6729504, 1498241] ), väg, ruderatmakr och åker, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Holvrets sandtäkt (artp.), (13G 5a , [6729162, 1502529] ), sandtäkt, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), i blött dike, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), Gård, 2015 (DABS)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Fårön, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735956, 1506190] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736180, 1506970] ), fuktig ängsmark, 2008 (JWk)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Spjersbodarna (14G 0b , [67530, 15056] ), ~refl~ ,äng, fuktäng, 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt källdraget (14G 1b , [67585, 15086] ), blöt ängsmark kring källflöde, 2002 (NGu)
ENVIKEN

Marnäs (artp.), (13F 9i , [6746096, 1492651] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), vägkant, 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ), strand, sjö, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Storsandsviken (artp.), (12F 3g , [6668841, 1483704] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ), ängsmark/blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Norrvik (12F 5c , [66770, 14612] ), ~refl~ ,stallbacke och betesäng, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ), beteshage, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

600m SSO Tanså hytta (13F 1a , [6706540, 1451900] ), vägkant o dike mot skog, 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67098, 14570] ), fuktig dikesmark, några ex ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ), ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Bodarna: (31 26 ->35 38) (13F 2c , [67134, 14637] ), ~refl~ ,stor bäckravin med betesmark, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716043, 1460480] ), åkerkant ,våt, 2011 (IPt)
400 m V om Västtjärna (13F 3c , [6716780, 1460130] ), åkerkant, 1996 (JMa)
Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ), ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), grusplan, 2015 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ), gårdsmark, 2014 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ), utfylld sandstrand, 2020 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Bjursås norra skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481190] ), gräsmark kring skidanläggningen, 2016 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ), grusmark vid vindkraftverk, 2016 (JJa)
SILJANSNÄS

Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ), vägdike, 2008 (DABS)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ), strand sjö. damm, 2015 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ), åkerloka, nästan helt uttorkad, 2014 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731289, 1458499] ), strand / slänt / vägkant, 2020 (IPt)
Krökbacken - Vargnäs (13F 7b , [6738122, 1457568] ), vägkant mot skog och åker, 2019 (IPt)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ), betesmark, 2015 (JJa)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742914, 1463205] ), ängsväg mot hästhage, 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ), vägkant, 2009 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Rättvik, Kyrkdammen (artp.), (14F 0c , [6753123, 1461745] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik, Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753248, 1461584] ), gårdplan, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Blecket (artp.), (14F 1e , [6755586, 1471317] ), kulturmark, 2014 (Hans Rydberg)
BODA

Skärbacken (14F 2d , [67642, 14675] ), tipp för höbalar mm, spridd , 2012 (GHa)
500 m V Stormyren (14F 3d , [67674, 14664] ), ~refl~ ,upplagsplats, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ), ~refl~ ,dunge med sumpskog, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
ORE

Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67784, 14646] ), åker, fuktig del av åkern , 2011 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ), surhål i f.d. motorbana, enstaka , 2013 (GHa)
Vikbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), äkerväg, 9 , 2020 (Gunnar Hagelin)
F.d. Dinosarieparken (artp.), (14F 6d , [6784179, 1467343] ), övergiven parkeringsplats, 9 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Holens badplats (artp.), (14E 5g , [6775461, 1434764] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), strandäng, 2009 (Ralf Lundmark)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Norrbacken dammen (artp.), (14E 8g , [6790902, 1432639] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
Untorp (artp.), (15E 1f , [6808432, 1425476] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6820960, 1428910] ), vägkanter, barrskog och strand, spridd , 2017 (LBr)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.), (14E 1g , [6757286, 1434448] ), ladugårdsplan, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
MORA

Siljansfors försökspark , ca 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753240, 1422460] ), nygrävt dike på fd åkermark, flerst. , 1982 (Göran Thor)
Färnäsängarna , 700 m V om Färnästjärn (14E 3h , [6766870, 1436300] ), jordhög, 2011 (SJo)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
Turlok, lokar 200m s om (artp.), (14D 3j , [6767047, 1397939] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
ÄLVDALEN

Ålderberg (14D 4i , [6773830, 1391700] ), Granskog med lokar, Spridd , 2019 (LBr)
Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775254, 1385636] ), skräpmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg nyckelbiotop (artp.), (14D 6j , [6782863, 1399610] ), barrsumpskog med småglupar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Fljoten (artp.), (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Väsa åt norr (14E 7b , [6788610, 1405530] ), tomt med nyanlagda jordytor, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6805907, 1368803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Ärnäs (artp.), (15D 1d , [6806781, 1365332] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Nornäs 200 m norr om (artp.), (15D 3c , [6817782, 1362226] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Glysjön N delen (artp.), (15D 5d , [6825142, 1367685] ), gårdsmiljöer och gräsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804310, 1404770] ), tomtmark, bl.a. med jordhög, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Fredriksbergs industriområde (artp.), (12E 4d , [6670191, 1419890] ), fabriksområde, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
FLODA

S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ), bruksväg mot betesmark, 2020 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
Heden (13E 1f , [6706464, 1426695] ), ängsmark / gräsmatta, 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ), ~refl~ ,älvsandstrand, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 2009 (HLe)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ), ~refl~ ,gräsmark, rabatter, 2001 (HLe)
Storön (artp.), (13E 2d , [6710686, 1417406] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ), ~refl~ ,blandsumpskog, 2011 (HLe)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 2e , [6710043, 1424593] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Syrfallet (artp.), (13E 3a , [6718316, 1402448] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Arvs-Nilstjärn (artp.), (13E 3d , [6716725, 1418137] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Skålö (artp.), (13E 3d , [6718799, 1417849] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Rälgen NV (artp.), (13E 4d , [6720250, 1416258] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Sågbyn, gamla skolan (artp.), (12E 6b , [6683704, 1406203] ), gräsbevuxen skogsväg, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Bergheden 300 m O (13E 1b , [6706580, 1405450] ), ~refl~ ,åkerdike, 2011 (HLe)
Hunnflens toppstuga (artp.), (13E 2a , [6710834, 1402542] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ), ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Uggelbo, norra (artp.), (12D 9i , [6697870, 1393225] ), vägkant/fuktigt dike, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Rämsberget (artp.), (12D 9j , [6697115, 1395321] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ), ~refl~ ,väg och strandkant, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ), ~refl~ ,jordgubbsodling, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Vid Håarnavägens infart (13D 6h , [6733170, 1387620] ), ruderatmark, rikligt , 2007 (MNo)
LIMA

Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789020, 1346890] ), vägkant, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
TRANSTRAND

Gusjön, vid elljusspåret (artp.), (14D 4d , [6770957, 1366689] ), fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839810, 1335535] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Anders Helander)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särna, grustäkten NV delen (artp.), (15D 9b , [6845794, 1356454] ), ruderatmark, på jordhög med gödsel, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846444, 1358268] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Lennart Persson, Lars Fröberg)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (16C 2h , [68642, 13373] ), ~refl~fly och tjärn, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Slagetjärnen norr om Nipfjället (16C 5i , [6875770, 1343990] ), källbäck och starrkärr, spridd , 2018 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
1 km O Fjätvallen (16C 8j , [68939, 13486] ), ~refl~ ,uttorkad vattensamling, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)

Dalarnes Flora