Alopecurus aequalis    Gulkavle


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), på översvämningsmark vid Dalälven med tillhörande sjösystem, spridd , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ), lerig ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Härsingen, nedom forsen (artp.), (12G 4j , [6674673, 1546916] ), strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Lisselängsdammen (12G 5i , [66796, 15403] ), på blottlagda stränder, 1995 (PDm)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Byvalla vid Vallaån (12G 8g , [6691, 1533] ), sandbank, 1995 (PDm)
STORA SKEDVI

Hysta vid ån vid lv. (12G 9a , [66999, 15023] ), bäcksänka, 1990 (JEd)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
STORA TUNA

Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ), ~refl~ ,lundartad artrik blandskog, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxe, sjön Saxens västra strand (12F 2h , [6664, 1486] ), sjöstrans, ganska många , 1982 (RNo)
Österdalarna

GAGNEF

Nysäl, gamla färjeläget (13F 2b , [6712110, 1457200] ), älvstrand, t.rikligt , 2007 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714310, 1462440] ), älvstrand, fåtalig , 2004 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, t.rikligt , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721323, 1458613] ), sänka i åker, rikilgt , 2013 (IPt)
LEKSAND

Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), strand, rikligt , 2014 (IPt)
RÄTTVIK

Rättvik, Kyrkdammen (artp.), (14F 0c , [6753123, 1461745] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
Råbergstippen (14F 0d , [6753, 1469] ), på o omkring gamla rötslamhögar, riklig , 1985 (TLj)
BODA

Jutjärn 1 km S-ut (14F 2e , [67620, 14703] ), åsgropgöl, 1991 (JEd)
Grönockran (artp.), (14F 3e , [6768540, 1470428] ), i sumpskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ca 1 km VSV Åbergtjärn (14E 6i , [67834, 14421] ), mindre skogskärr -på grunt vatten m.bl.a.mannagräs o. vattenpilört, 1985 (JEd)
MORA

Siljansfors försökspark , 430 m VNV herrgården (14E 0e , [6753080, 1422070] ), sandig dikeskant, 1982 (Göran Thor)
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [6766260, 1436260] ), vägkant, 2011 (SJo)
VENJAN

Johannisholm, stranden vid campingen (artp.), (13E 9b , [6746650, 1408820] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

pöl vid vägen Ö Urdlok (artp.), (14D 5g , [6777871, 1382420] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Gessi fäbodar (artp.), (14D 9f , [6799589, 1378121] ), betad fäbodtäkt, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), strandvall,sandig, 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ), vägkant, 2009 (DABS)
Risbergsheden, 2,2 km OSO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6802328, 1404144] ), göl, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Västerdalarna

JÄRNA

N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ), ~refl~ ,älvsandstrand, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ), ~refl~ ,översvämningsmark vid älven, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [67315, 13854] ), järnvägsstationen, rikligt , 2015 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [67379, 13895] ), vattenpölar, rikligt , 2009 (MNo)
LIMA

Backholen, Ö om väg 297 (14D 3d , [67687, 13665] ), fiskdamm, rikligt , 1987 (PEr)
TRANSTRAND

Näsvallkojan norr om vid lok (artp.), (14D 4c , [6771789, 1364597] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
200 m N e i Viken (S Sälen) (14D 6c , [67844, 13635] ), kanten av en vik från älven, fåtal , 1982 (PEr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), lok, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Österdalälvens västsida (artp.), (15D 7d , [6836408, 1367551] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Viken på Fjätnäsets nordsida (15D 8c , [6841, 1364] ), strandäng på sand, sparsam , 1992 (DABS)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
450 m NNV Kimtjärn (15D 8d , [6842, 1369] ), vattenloka, sparsam , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Särnasjön kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), sten o dystränder, riklig , 1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ), sjöstrand, 1989 (DABS)
Kringelfjordens utlopp (artp.), (16C 0j , [6853070, 1349750] ), älvstrand, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Nedre Byggningen, avloppslös pöl i väst (artp.), (16C 1i , [6855811, 1342470] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ), yttorkad lok, mycket riklig , 2017 (LBr)
SO. Storgjotkölen (16C 2c , [6861, 1312] ), små gölar i granskog, 1986 (DABS)
N om Karmoråsen vid Skäråsgrubban, fl! (16C 2f , [68639, 13270] ), bäck i granskog, sparsamt! , 1988 (DABS)
2 km SO Floåsen vid skjutbana (16C 5f , [68798, 13265] ), stranden av göl, t.rikligt , 1990 (DABS)
Gundagssätern 1 km NV om (16C 7h , [6888040, 1339210] ), stor bäcklok med torrlagda dystränder, riklig , 2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ), strand, spridd , 2020 (LBr)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898560, 1330460] ), skogsäng, 2007 (NGu)
NV Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), uttorkad svacka i skog, rikligt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora