Alnus glutinosa    Klibbal


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder, kärr, allmän , 1995 (PDm)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.), (12G 5h , [6678671, 1539187] ), ungskog och körväg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), strand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
GRYTNÄS

Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ), ån jämte stränder, 2019 (SNy)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Realsbo hage, Garpenberg (artp.), (12G 6e , [6681903, 1524327] ), noterad ganska många va de stora klibbalarna är i dåligt skick. torra och glesa kronor. bör kollas när träden står i full grönska. , 2020 (Mats Forslund)
Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.), (12G 6e , [6681907, 1524144] ), blandlövskog i bäckdal, 2014 (Per Johansson)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, åstrand, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Söder Rudtjärn (artp.), (12F 6j , [6682470, 1497023] ), vägkant fuktigt vägdike, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ), vägkant, upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), gräsmark i anslutning till herrgården, 2016 (JJa)
Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), efter älven, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ), alkärr, 2017 (JJa)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ), gräsmark vid tjärn, 2013 (DABS)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ), dikeskant vid myrmark, 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ), myr, 2014 (DABS)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Tyllingen, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704308, 1513224] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ), igenväxande mark mot å, 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702600, 1495580] ), 2014 (DABS)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (DABS)
Lusthusberget (artp.), (13G 1a , [6705037, 1503736] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Långsjön (13G 3d , [67192, 15158] ), stränder, spridd , 2013 (GHa)
SÄTER

Sydväst Slätberget (artp.), (12F 6i , [6680700, 1494943] ), ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark., noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Stora Hån (artp.), (12F 6i , [6682576, 1491818] ), myr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Hässjerismossen (artp.), (12F 7j , [6685765, 1495244] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), sjö, bäck, stränder i skogsmiljö, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), ån/strand, 2018 (SJa & JMa)
Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6686788, 1498673] ), laggkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Älgtjärnen (artp.), (12F 8h , [6692766, 1489855] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Jätteklacken (artp.), (12G 8a , [6692183, 1500322] ), 6 , 2017 (Stig-Åke Svenson)
GUSTAFS

Elaktjärnen (artp.), (12F 6h , [6682792, 1487546] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Gumsberget (artp.), (12F 7g , [6688042, 1482250] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Lilla Gloten (artp.), (12F 7h , [6685142, 1489272] ), noterad , 2016 (Anders Bertilsson, Stig-Åke Svenson)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), strandområde, 2015 (SNy)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjöstrand, 2011 (Ralf Lundmark)
Gamla Jutbo (12F 6h , [6683145, 1486107] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683700, 1485680] ), granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp, 2010 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Väg mot Grektorp (12F 7e , [6686157, 1472349] ), vägdike, 2020 (SNy)
Björkljustern (artp.), (12F 7h , [6686985, 1486015] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
Brunntjärn (artp.), (12F 7h , [6688809, 1489814] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Brunntjärn (artp.), (12F 7i , [6688268, 1490219] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
Rudtjärn (artp.), (12F 8h , [6690572, 1489052] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Risshyttehage (artp.), (12F 8h , [6690728, 1488865] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
Marken (artp.), (12F 8h , [6691957, 1489451] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Älgtjärnen (artp.), (12F 8h , [6692853, 1489866] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ), sjöstrand och vattenområde, 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ), sjöstrand, 2020 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ), sjö o sjöstrand, 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Stor-Persbodarna (artp.), (12F 8f , [6692639, 1475165] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Klockarbodarna (artp.), (12F 8f , [6693157, 1475206] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693923, 1477519] ), myr norr därom, 2020 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
Skogsområde väster Laggarboberget (12F 8g , [6694850, 1482343] ), myr med genomsilande bäck, 2020 (SNy)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695798, 1469857] ), myrmark, 2020 (SNy)
St. Nyckelmyran omr. 22 (artp.), (12F 9d , [6695830, 1469349] ), noterad , 2018 (Lars-Erik Nilsson)
Högberget (12F 9d , [6697950, 1468210] ), kärrkant, 2011 (SNy & IPt)
Dragån (artp.), (12F 9d , [6699053, 1466967] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Dragån (artp.), (12F 9d , [6699053, 1466967] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Frostbo fäb (12F 9e , [6698735, 1473543] ), Ravin (Murbo däljor), 2020 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699147, 1470654] ), stränder, 2020 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695602, 1481084] ), fuktstråk/myr i skogen, 2020 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ), fattigmyr, 2020 (SNy)
Olsjöbäcken (artp.), (13F 0d , [6702520, 1469436] ), noterad , 2018 (Bo karlstens)
Ösjöbäcken (artp.), (13F 0d , [6702787, 1469636] ), noterad , 2018 (Bo karlstens)
Noraån (artp.), (13F 0d , [6703948, 1466131] ), 8 , 2019 (Lars-Erik Nilsson)
Noraån (artp.), (13F 0d , [6703957, 1466151] ), 10 , 2019 (Lars-Erik Nilsson)
Noraån (artp.), (13F 0d , [6703964, 1466053] ), noterad , 2019 (Lars-Erik Nilsson)
Noraån (artp.), (13F 0d , [6703970, 1466171] ), noterad , 2019 (Lars-Erik Nilsson)
Noraån (artp.), (13F 0d , [6704075, 1466648] ), noterad , 2019 (Lars-Erik Nilsson)
Noraån (artp.), (13F 0d , [6704125, 1466670] ), noterad , 2019 (Lars-Erik Nilsson)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ), myren, 2019 (SNy)
Ulvbergsmyran (artp.), (13F 0e , [6701032, 1471639] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Ulvbergsmyran (artp.), (13F 0e , [6701032, 1471639] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707285, 1473801] ), myr, 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709061, 1476433] ), ruderatmark gamla järnvägsvallen, 2018 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711515, 1483242] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ), strand, en liten planta , 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ), källdråg, 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
Issan (artp.), (13F 4e , [6720394, 1472381] ), noterad , 2016 (Gunnar Bäck)
Gubbmyran (13F 4e , [6720759, 1472650] ), fattigmyr, 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721616, 1472507] ), fuktigt bäckdråg, 2020 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721680, 1472537] ), i kärrdråget, 2020 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721783, 1472156] ), dikad myrmark, 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ), bäckdråg, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704072, 1490919] ), slänt mot sjön, 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ), vattensjuk strand, 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

Kråknäsmossen,körväg från Taxåsen NV ut på mossen (13F 1i , [67086, 14928] ), ~refl~ ,väg , mittsträng o omgivande diken, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ), ~refl~ ,slagghög, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Masugnholmens badplats (artp.), (13F 3j , [6718817, 1495614] ), sten/grusstrand vid sötvatten, noterad , 2020 (Per Johansson)
Holkmossen (13G 2a , [6710645, 1502096] ), bäckkant genom kärr, flera träd , 2011 (IPt)
Bösskolven (artp.), (13G 2a , [6714088, 1501098] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ), bäck i blandbarrskog, 2009 (HLe)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
Ringkällmyran (artp.), (13G 4a , [6720720, 1503228] ), myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.), (13F 2g , [6712555, 1484707] ), strandzon och skogsbryn, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ), myr och skog, 2014 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ), stränder v N. Valsan, 2018 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ), mindre myr, 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ), vägkantveron, 2012 (DABS)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720367, 1478013] ), myrmarker kring några småsjöar, 2018 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ), sjöstrand med angränsande myr, 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ), vägkanter och stränder längs ån, 2011 (SNy)
Hålsjöns utlopp (artp.), (13F 4f , [6721981, 1479931] ), vattenstrand, noterad , 2020 (Per Johansson)
Snömyrberget (artp.), (13F 4f , [6723735, 1475955] ), noterad , 2020 (Uno Skog)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713844, 1490167] ), vägkant, 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Skogen vid parkeringen, Roxnäs Udde (artp.), (13F 3i , [6718557, 1493929] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Stigen mellan ängen och Stilvägen (artp.), (13F 3i , [6719647, 1494981] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Rottneby, nedanför macken (artp.), (13F 3j , [6719155, 1495336] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ), kärr längs bäckdråg, 2020 (SNy)
Tisken (artp.), (13F 4i , [6720355, 1491073] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), fors med grusstränder, spridd , 2019 (LBr)
Spjutsjön (13F 5f , [6725877, 1479822] ), stranden, 2019 (SNy)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ), tjärnstrand, rikligt , 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ), åkant, 2014 (JJa)
Österå badplats (artp.), (13F 5i , [6727204, 1490016] ), 2015 (Per Johansson)
Rogsjöns södra strand (13F 6h , [6733230, 1487180] ), vägkant, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ), grusplan och strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid vattnet (artp.), (13F 5j , [6726939, 1499249] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Källsvedsudden 100 m S om (artp.), (13F 5j , [6729284, 1498504] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Åkerstjärn, sjökant (artp.), (13G 5c , [6726052, 1511552] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725950, 1520200] ), vägkant, 2012 (DABS)
Lilla skogsbotjärnen (artp.), (13G 6e , [6730887, 1520664] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Utgrycken (13F 7i , [6739260, 1490360] ), sjöstrand, 2006 (IPt)
Orrbergs fly (artp.), (13G 5b , [6728147, 1509608] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726570, 1521060] ), strandkant, 2012 (DABS)
Liljansnäs NV delen (artp.), (13G 6a , [6732205, 1504869] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ), dikeskant, 2015 (DABS)
Hillersboda badplats (artp.), (13G 6b , [6732832, 1506134] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.), (13G 7a , [6735981, 1503509] ), 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
På halvö i Borgärdesströmmen (13G 7b , [6735900, 1505950] ), fuktig lövskog, tiotal träd , 2008 (JWk)
Maggasmyren 800m SO om (artp.), (13G 7f , [6736670, 1527995] ), 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Strömmen, vid dammen (artp.), (13G 8a , [6740275, 1502453] ), strandmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Malmmyren (artp.), (13G 8b , [6741353, 1507026] ), intermediärt kärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.), (13G 8b , [6744433, 1508663] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk, vid tvättstugan (artp.), (13G 8c , [6740309, 1513006] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ), gräsmark vid sjöstrand, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Mossgräsbergets NR, S delen (artp.), (13G 8c , [6741844, 1511412] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), sjöstrand, 2 små plantor , 2012 (IPt)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ), örtrik källkärrkant, 1990 (JEd)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
NV Sallakmyren (artp.), (13G 8d , [6744693, 1519487] ), noterad , 2020 (Jonas Eriksson)
NV om Sallakmyren (13G 9d , [67451, 15183] ), sumpskog, flera grova träd , 2013 (Torbjörn Ryneus)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Lilla Björnmossesjön (artp.), (13G 9e , [6748507, 1521380] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
ENVIKEN

Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Tängertjärn (13F 9j , [6748990, 1499300] ), myrkant, 2009 (DABS)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), ängsmark , nära ån, ett flertal stora träd , 2009 (DABS)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753630, 1495920] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Grytån N om (artp.), (14G 1a , [6757627, 1500412] ), noterad , 2020 (Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Öratjärnsmyrarna (artp.), (14G 1a , [6758047, 1501224] ), noterad , 2020 (Uno Skog)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ), ~refl~ ,kärrartad strandzon, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653684, 1491870] ), vägkant, 2008 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Fallbyn, väg 66 (artp.), (12F 1i , [6655060, 1490510] ), örtrik slänt mot väg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ), vägkant ängsmark strand, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652720, 1467680] ), vägkant, 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676606, 1486370] ), kärr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Jutbotjärn (artp.), (12F 5h , [6679355, 1487758] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bladtjärn (artp.), (12F 6f , [6681201, 1479286] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Gessberg, Myrgäsen (12F 6f , [6681314, 1476260] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
Sockertoppen (artp.), (12F 6f , [6683747, 1478307] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Idtjärnen (artp.), (12F 6g , [6680693, 1483314] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
LUDVIKA

Dammsjöberget (artp.), (12F 2c , [6664646, 1462382] ), fuktig lövsumpskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Gonäs industriområde (artp.), (12F 3c , [6668884, 1462646] ), sumpblandskog granplantering, 2014 (Janolof Hermansson)
Ludvika, Östansbotjärn, näset (artp.), (12F 3d , [6667060, 1465773] ), noterad , 2018 (Eva Milton)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), stenig sjöstrand, 2 ex , 2005 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
Flyberget - Krabbsjöån (artp.), (12F 6c , [6680455, 1461491] ), alsumpskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), kalkstig, 1997 (GEn)
Skackelberget (artp.), (12E 3j , [6667377, 1446109] ), sumpgranskog med gamla klibbalar, 2013 (Janolof Hermansson)
Pillisoån (artp.), (12E 4i , [6673811, 1443998] ), högörtsvegetation i åstranden, 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679630, 1443669] ), källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.), (12E 5j , [6675006, 1448659] ), översilad sluttning med rikkärrskaraktär, 2015 (Janolof Hermansson)
Mellangåstjärnen omr. 51 (artp.), (12E 6j , [6682321, 1448770] ), noterad , 2019 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Hommansberget omr 46 (artp.), (12E 8i , [6690991, 1444121] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Hommanberget omr 46 (artp.), (12E 8i , [6692172, 1444391] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Blåkulltjärn NB (artp.), (12E 8i , [6692455, 1443634] ), äldre barrblandskog med lövinslag, frisk, blockig mark, noterad , 2019 (Lars-Ove Wikars)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ), ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Malingarna, Sågberget (artp.), (12E 8j , [6692249, 1447934] ), kärr med al sumpskog med gran, 2015 (Janolof Hermansson)
Håjensån omr. 47 (artp.), (12E 8j , [6692521, 1446293] ), noterad , 2018 (Lars-Erik Nilsson, Sören Nyström, Stig-Åke Svenson, Sebastian Kirppu)
Håjensån omr 47 (artp.), (12E 8j , [6692866, 1445883] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Sunnansjö sjukstuga (artp.), (12F 5a , [6677725, 1452896] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd slänt till kanal, 2015 (Janolof Hermansson)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ), ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ), ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682095, 1456807] ), stig/skogsmark, 2017 (IPt & SNy)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6683661, 1457395] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6683673, 1457940] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6683805, 1457521] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna S omr. 37 (artp.), (12F 6b , [6683825, 1457505] ), noterad , 2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6683887, 1458038] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna S omr. 37 (artp.), (12F 6b , [6683890, 1457963] ), noterad , 2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6683927, 1457513] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6684032, 1457416] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6684068, 1457729] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6684073, 1457585] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6684137, 1458098] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6684570, 1457939] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr. 37 (artp.), (12F 6b , [6684607, 1457984] ), noterad , 2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6684650, 1457739] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Gärdsbodarna omr. 37 (artp.), (12F 7b , [6685087, 1458018] ), noterad , 2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685097, 1458671] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685111, 1458078] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685230, 1457864] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685240, 1458069] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685241, 1458067] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685325, 1458213] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685580, 1458523] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr. 37 (artp.), (12F 7b , [6685616, 1458455] ), klibbalskärr, noterad , 2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gärdsbodarna omr. 37 (artp.), (12F 7b , [6685692, 1458367] ), klibbalskärr, noterad , 2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685692, 1458749] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685825, 1458316] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685880, 1457990] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna N omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685908, 1458251] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Anders Janols, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr. 37 (artp.), (12F 7b , [6685996, 1458444] ), klibbalskärr, noterad , 2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6686031, 1458509] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna N omr 37 (artp.), (12F 7b , [6686116, 1458652] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Anders Janols, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6686147, 1458070] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr. 37 N (artp.), (12F 7b , [6686350, 1458836] ), noterad , 2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson, Anders Janols)
Tansbäcken omr 36 (artp.), (12F 7b , [6687934, 1455639] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6688125, 1455611] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
Tansbäcken omr 36 (artp.), (12F 7b , [6688136, 1455804] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6688141, 1455561] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ), skog och bäckdråg, 2018 (SNy)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6688890, 1455329] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrån (artp.), (12F 9a , [6696397, 1451312] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Lungmyrån (artp.), (12F 9a , [6696515, 1451259] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Omr. 31 Lungmyrån Väster (artp.), (12F 9a , [6696575, 1451076] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Lungmyrån (artp.), (12F 9a , [6696628, 1451113] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
1 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" (12F 9a , [6696637, 1452202] ), erosionsravin,i dalbotten, stora resliga träd , 2010 (AJs)
Stormyran, omr 56 (artp.), (12F 9a , [6699865, 1452450] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Stormyran, omr 56 (artp.), (12F 9a , [6699911, 1452403] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Stormyran, omr 56 (artp.), (12F 9a , [6699923, 1452745] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Stormyran Omr. 56 (artp.), (12F 9a , [6699935, 1452786] ), noterad , 2019 (Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon, Stig-Åke Svenson)
Stormyran, omr 56 (artp.), (12F 9a , [6699937, 1452289] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.), (12F 9a , [6699955, 1452374] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Orrmyrorna omr. 29 D (artp.), (12F 9b , [6697268, 1455059] ), noterad , 2019 (Lars-Erik Nilsson)
Orrmyrorna omr. 29 D (artp.), (12F 9b , [6697273, 1455047] ), noterad , 2019 (Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.), (13F 0a , [6700075, 1452314] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Stormyran, omr 56 (artp.), (13F 0a , [6700083, 1452143] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.), (13F 0a , [6700104, 1452196] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.), (13F 0a , [6700116, 1452152] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.), (13F 0a , [6700165, 1452380] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Stormyra Omr.56 (artp.), (13F 0a , [6700275, 1452770] ), noterad , 2019 (Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon, Stig-Åke Svenson)
Stormyran, omr 56 (artp.), (13F 0a , [6700344, 1452235] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ), myr/bäck, 2018 (IPt)
Alten (13F 0a , [6704735, 1451344] ), sjö/strand, 2018 (IPt)
Grönvall omr. 8B (artp.), (13F 0b , [6703619, 1457040] ), noterad , 2019 (Lars-Erik Nilsson)
Grönvall söder om (artp.), (13F 0b , [6703781, 1456223] ), noterad , 2019 (Lars-Erik Nilsson)
Grönvall omr.8D (artp.), (13F 0b , [6703957, 1456144] ), noterad , 2019 (Lars-Erik Nilsson)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
VNV om Säl (13F 1b , [6709790, 1458050] ), gammal skog med rikkärrsdråg, spridda ex. , 2006 (LBr & IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67133, 14599] ), bäckravin, enstaka , 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67144, 14623] ), kärrkant, spridda ex. , 2003 (IPt)
400 m O om Dunkarbacken (13F 3c , [6715803, 1460832] ), betesmark , delvis av kärrkaraktär, 2011 (IPt)
ÅL

Kångelbäcken 1 km SO Oxberg (13F 5f , [67283, 14777] ), skogsbäck, 1989 (JEd)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), grösmark, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Gopens strand (13F 6e , [67329, 14746] ), ~refl~ ,våtstrandkant,buskig sumpmark, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), ängsmark, 2008 (JJa)
N om gamla Sågmyravägen,Ö om bro över Rexbäcken (13F 6f , [67347, 14789] ), litet kärr, 3 ex , 1988 (UEr)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ), strandkant, 2010 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [6738900, 1471720] ), sjöstrand, 2008 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, spridd , 2015 (LBr)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736590, 1482180] ), bäckkant, 2011 (JJa)
Sävtjärn (13F 7g , [67373, 14845] ), strandkant, några , 2001 (JJa)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ), våt igenväxande ängsmark, några ex , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), strandäng, 2008 (JJa & IPt)
Bosbergstjärn (13F 7h , [6736370, 1486100] ), sumpig sjöstrand, 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736300, 1491010] ), gräsbevuxen parkeringsplats, 2010 (JJa)
Luråns utflöde ur Utgrycken (13F 7i , [67375, 14903] ), vattenbryn, enstaka , 2015 (GHa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ), fuktig skogsbevuxen strand, 2011 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743780, 1488820] ), myr, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ), strand, skogsbilvägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Ösjön (13E 6g , [6731110, 1430976] ), myrkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Klyvenhäll (13E 7f , [6735070, 1427560] ), kärr, 1993 (TLj)
Lundbjörken 2 km NV (13E 8h , [6743312, 1438128] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
LEKSAND

Gysjön (13E 3i , [6716520, 1443624] ), sjöstrand, 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717746, 1440602] ), bäckstrand i blandskog, 2016 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ), sumpskog, 2015 (HLe)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ), barrskog/strand, 2015 (HLe)
Vildmarksrikeobjekt. Syd Stora Flaten. SO Blåmustjärn (artp.), (13E 5e , [6725545, 1423962] ), 3 plantor/tuvor , 2020 (Anders Lindholm)
Stocktjärnen 300 m S (artp.), (13E 5f , [6725750, 1425800] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Skärsjön N (artp.), (13E 5f , [6726336, 1429300] ), 10 plantor/tuvor , 2006 (Håkan Lernefalk)
Stora Håltjärnen S (artp.), (13E 5f , [6727083, 1427407] ), 10 plantor/tuvor , 2006 (Håkan Lernefalk)
Skålsjön (artp.), (13E 5f , [6728606, 1428731] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ), strand sjö. damm, 2015 (IPt)
Räcktja (artp.), (13F 5b , [6727800, 1459390] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.), (13F 6a , [6730651, 1453936] ), noterad , 2016 (Per Gustafsson)
Lima (13F 7b , [6737330, 1456716] ), ängsmark med tippmassor, 2019 (IPt)
Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737334, 1455424] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737736, 1455588] ), 1 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens m.allm. 1999 (LKn)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ), vägkant, 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ), strand av ån, 2010 (DABS)
Gärsbodarna 400m N (artp.), (14F 0g , [6751013, 1484714] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Rättvik vid trädgårdsmästeriet (artp.), (14F 0c , [6753372, 1463196] ), vägslänt, 2010 (Hans Rydberg)
Långsjön (14F 0f , [6752850, 1479350] ), strand, 2015 (JJa)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751418, 1490171] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751476, 1490163] ), sumpskog längs bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.), (14F 1f , [6757886, 1478031] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Orrhäll (artp.), (14F 1i , [6756519, 1490394] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Mattias Ahlstedt, Rolf Lundqvist)
Lilla Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759057, 1490789] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Östbjörka, Gryssens syöstra del (14F 2c , [6761600, 1464870] ), längs stränderna, 2013 (BOr)
Östbjörka, Gryssens nordvästra del (14F 2d , [6762430, 1465020] ), längs stränderna, 2013 (BOr)
Dådransjön,eft. Orbergsstranden (14F 2g , [6760, 1484] ), strandkärr,intill tallbränna,flera urgamla träd, t.riklig,flerst. , 1985 (TLj)
Sandviksberget (14F 2g , [67638, 14812] ), bäckdråg, flertal , 2018 (GHa)
PerOlsbodarna 200 m S-ut (14F 2i , [67632, 14906] ), skogsrikkärr, 1991 (JEd & LBr)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ), sumpskog, sparsam , 2007 (LBr)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67670, 14815] ), ~refl~ ,blockig strand, enstaka , 2008 (GHa)
Brandsmyren (14F 4e , [6774910, 1472580] ), ~refl~ ,diken längs väg, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Brandstjärnsmossen (14F 5e , [67751, 14725] ), ~refl~ ,kärr/källdråg, flertal täd av varierande ålder ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Stora Ljustjärn (14F 5f , [67761, 14791] ), ~refl~ ,strandsnår, tiotals ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Norra stranden av Pålstjärnen (14F 5g , [6775390, 1480310] ), ~refl~ ,kanten av skogsstjärn, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14819] ), kärr, rikligt, många stora träd i kärret , 2009 (GHa)
Rocktjärnen (14F 5h , [6779520, 1489090] ), flottningsdamm, enstaka , 2014 (GHa)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ), ockrakärr, sparsam , 2007 (LBr)
Torrbergstjärnen (14F 6h , [67809, 14867] ), sumpskog, enstaka , 2015 (GHa)
Torrbergstjärn (14F 6h , [67809, 14867] ), sankmark, flertal , 2015 (GHa)
Malmberget (14F 6h , [6782620, 1486610] ), diken, ganska många småvuxna exemplar ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

Gammelsvad (14F 3e , [67664, 14715] ), ~refl~ ,dike, enstaka , 2008 (GHa)
Aborrtjärn (14F 4f , [6771760, 1477300] ), ~refl~ ,dike längs skogsbilväg, ett fåtal små buskar ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
ORE

Åskapen (14F 4b , [67738, 14597] ), sjöstrand, spridd runt hela sjön , 2006 (GHa)
Åskapen ,den del av sjön som ligger inom kartbladet (14F 4c , [67735, 14600] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
500 m V Malmmyren (14F 5c , [67771, 14619] ), längs liten bäck, fyra, fem träd , 2014 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ), myr/bäckdråg, tiotals , 2017 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14804] ), strandsnår, enstaka träd/buskar spridda runt hela sjön , 2009 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [6781850, 1480460] ), strandsnår, flertal , 2014 (GHa)
Näset, Tjärnmyren (14F 7c , [67867, 14625] ), bäckdråg, flertal , 2017 (GHa)
Kapellsbacken vid Laggarängsbäcken 1 km SV Sälens fäbod (14F 7d , [67889, 14689] ), bäckstrand.lövkärr, rikligt spridd längs bäcken , 1988 (LBr)
S om Åkermo (14F 7f , [6787724, 1478404] ), en del med små socklar i kärr, några lokaler , 2013 (BOr)
Midsommarforsen (14F 7g , [67850, 14806] ), strandskog, enstaka , 2014 (GHa)
Mellan Älgtjärnarna och Svarttjärnen (14F 7g , [67896, 14817] ), diken, flertal , 2018 (GHa)
Oxnäsån (14F 8h , [6790480, 1486900] ), utmed å, flertal , 2013 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ), sjöstrand, 2013 (IPt)
Grundtjärnen (14F 9b , [67953, 14594] ), längs bäck, flertal , 2014 (GHa)
NV Tarmtjärnen (14F 9b , [67979, 14594] ), kärr, spridd , 2015 (GHa)
Floten (artp.), (14F 9c , [6795336, 1462179] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Långtjärnsbäcken (14F 9d , [67966, 14665] ), längs bäck, enstaka , 2017 (GHa)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ), jordvall vid sjö, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Nöttjärnen (14F 9e , [67957, 14709] ), ~refl~ ,kanten av sankmark, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), vanlig i sumpskog, myrkanter och surdråg, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6796, 1475] ), vanlig i sumpskog, myrkanter och surdråg, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gillertjärn (14F 9f , [6798, 1475] ), näringsrika kärr, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14703] ), dike vid vändplan, enstaka , 2018 (GHa)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ), sumpskog, myrkanter och surdråg, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ), strandssnår, något tiotal , 2014 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ), strandsnår, flertal , 2014 (GHa)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ), stranden av stor sjö, enstaka , 2012 (GHa)
Ejheden (artp.), (15F 1d , [6809579, 1467787] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Långmyrberget (15F 1e , [68098, 14715] ), dike/bäckdråg, flertal , 2011 (GHa)
Holmbergsvallen (15F 2c , [68106, 14615] ), kanten av myr, flertal , 2016 (GHa)
N Tansen (artp.), (15F 2c , [6810863, 1462783] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Lannaberget (15F 2c , [68138, 14622] ), myrdrag, några rätt grova träd , 2016 (GHa)
Satriset (15F 2e , [68116, 14709] ), dike/bäckdråg, flertal , 2011 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68152, 14629] ), bäckdråg, enstaka , 2016 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ), kärr, flera tiotal , 2017 (GHa)
Väster Tjäderlekstjärnen (artp.), (15F 3c , [6819441, 1462780] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
ORSA

Ljothed 1 km mot SSO (14E 7i , [67889, 14447] ), skogskärrkant, både träd o buskar , 1989 (JEd & LBr)
Ljothed 400 m mot SSO (14E 7i , [67894, 14446] ), lövkärr, delvis bortgallrat, enst. , 1989 (JEd & LBr)
Oreälven SO Björntjärn (14E 7j , [67867, 14456] ), älvstrand, flera träd , 1990 (JEd & LBr)
Långtjärnen (artp.), (14E 7j , [6788115, 1448373] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer, Barbro Hellström)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ), åsslänt mot tjärn, sparsam , 2011 (LBr)
Skällmyren (14F 5b , [6775580, 1458730] ), kärr, rikligt, många grova träd , 2009 (GHa)
Molda (14F 5b , [67787, 14595] ), utmed en å, 2007 (GHa)
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ), sandstränder, flerst , 1989 (JEd & LBr)
Bäck vid Pantängsmyren N Torsmo (artp.), (14F 8b , [6790243, 1455402] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Jätteblockskogen norr Torsmo (artp.), (14F 8b , [6792349, 1457643] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Tenningån (artp.), (14F 8b , [6794969, 1457837] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6798467, 1457212] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Bredtjärnen (15F 0b , [68021, 14571] ), strandsnår, enstaka , 2014 (GHa)
Värmderåsen (artp.), (15F 1b , [6805, 1458] ), vid sjön, 1994 (Bengt Oldhammer)
Värmderåsberget år Ö (15F 1b , [6807520, 1459620] ), myrkant, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Trollkyrka södra (artp.), (13E 8d , [6742792, 1418038] ), vid bäcken söder om trollkyrkan, 20 cm träd , 1983 (Bengt Oldhammer)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749220, 1432974] ), bäck, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Siljans västra strand, ONO Åsen (13E 9h , [6746769, 1439268] ), strand vid fiskodlingen, flera ex. , 2012 (BOr)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ), ängsmark, å med damm, 2017 (IPt & SNy)
MORA

Stikåsälsbäcken (artp.), (14E 0d , [6754071, 1419604] ), örtrik gammal gransumpskog vid bäck, 1994 (MBm)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ), sjö- och åstränder,bäckar och kärr, allmän , 1982 (Göran Thor)
Järpboda (artp.), (14E 1a , [6756559, 1404144] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Acksi, söder om Ryssån (artp.), (14E 1d , [6755071, 1415033] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Larstjärnsbäcken (artp.), (14E 1d , [6758695, 1417040] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Kråkberskärret (artp.), (14E 1d , [6759631, 1415826] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
Garsås 1.8 km Ö-ut strax S om Rv (14E 1j , [67560, 14491] ), utdikat skogskärr, enst. , 1989 (JEd)
Kroktjärnsmyren 10 km VSV Hemulsjö (artp.), (14E 2a , [6761248, 1403905] ), myrkomplex/sumpskog, 1986 (Thomas Rafstedt)
Effartjärnen - Kånåsjön (artp.), (14E 2a , [6763425, 1404206] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6770147, 1400374] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Enmyren NO om Söderberget (14E 4d , [67741, 14171] ), ~refl~ ,större skogsmyr, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Hästfloten (14E 4j , [6771100, 1446520] ), myrholme med lagg, spridd , 2017 (LBr)
Grönsberg (artp.), (14E 5e , [6775966, 1421525] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg (artp.), (14E 5e , [6776450, 1421732] ), 3 , 2019 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Eggling (artp.), (14E 6e , [67810, 14208] ), runt sjön, 1989 (Bengt Oldhammer)
Eggling (artp.), (14E 6e , [67810, 14208] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ), sjöstrand, 2014 (DABS)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.), (14E 7e , [67866, 14237] ), klibbalkärr, 1991 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Nybodkölen (artp.), (13E 7a , [6735898, 1400316] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Marbackmyren O (artp.), (13E 9b , [6745817, 1408842] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Älgtjärnen SO (artp.), (13E 9b , [6746428, 1406234] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.), (13E 9b , [6748540, 1405857] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Fagertjärnarna, lokar 500m N om (artp.), (14D 3j , [6768152, 1397174] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Vägkanten i Kräggtjärnsvägens början. (artp.), (14E 2a , [6760366, 1400126] ), noterad , 2016 (David Hammarberg)
ÄLVDALEN

Gessibäck 1 mil SV Evertsberg (14D 4i , [67736, 13949] ), skogsbacke,sumpskog, 1981 (SSv)
Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ), Källa, sumpskog och öppen fattigmyr, Enstaka träd , 2019 (LBr)
Gessi (artp.), (14D 4j , [6773110, 1395686] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.), (14D 7h , [6787678, 1385731] ), myrdråg och sjökant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långtjärnbäck (artp.), (14E 6a , [6781554, 1402947] ), skogsbäck och sluttande intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Gäddtjärn (artp.), (14E 7a , [6786544, 1402808] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Norr om Kroktjärnen (artp.), (12E 1e , [6659207, 1420551] ), vägkant, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ), vägkanter planer i blandskog, 2018 (IPt & SNy)
NO stranden av Högsjön (12E 1h , [66551, 14353] ), 1997 (GEn)
Tjåken, NO kanten (artp.), (12E 2d , [6663070, 1415823] ), noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Äckerhöjden (artp.), (12E 2g , [6664093, 1434667] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.), (12E 3c , [6665506, 1411840] ), grusväg, vägkant och diken, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Stackberget (artp.), (12E 3d , [6667710, 1417320] ), litet klibbalkärr i sänka, 2013 (Janolof Hermansson)
Badplatsen Älgsjön Fredriksberg (artp.), (12E 3d , [6668957, 1419839] ), anläggning på land, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666057, 1428320] ), noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670214, 1420429] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670230, 1420340] ), strandkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Hökberget O (artp.), (12E 5c , [6676082, 1410907] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandsog, 2016 (DABS)
FLODA

Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ), ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
S Trappberget vid NB (artp.), (12E 8h , [6692091, 1439102] ), noterad , 2018 (Lars-Erik Nilsson)
Orsen (artp.), (12E 9h , [6695550, 1437563] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Orsen (artp.), (12E 9h , [6695636, 1437734] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Orsen (artp.), (12E 9h , [6695666, 1437264] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Orsen (artp.), (12E 9h , [6695888, 1437201] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Orsen (artp.), (12E 9h , [6695992, 1437368] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696560, 1438430] ), fäbodvall, gångväg, 2011 (IPt)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ), upplagsplaner vid skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Tyren omr 43 (artp.), (12E 9i , [6696051, 1441919] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tyrsberget (12E 9i , [6696731, 1441406] ), myr, 2017 (IPt & SNy)
Flintberget (artp.), (13E 0h , [6701188, 1437902] ), intill bäcken., noterad , 2020 (Lars-Erik Nilsson, Kjell-Åke Gustavsson)
Flintberget (artp.), (13E 0h , [6701267, 1437950] ), ett antal lite grövre träd., noterad , 2020 (Lars-Erik Nilsson, Kjell-Åke Gustavsson)
Bracken S Närsen (13E 1h , [67090, 14393] ), skogskärr, ~15 ex. , 1989 (TLj & LBr)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ), myr, 2020 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ), vägkant skogsbilväg, 1 relativt stort träd , 2010 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710319, 1437711] ), vägdke, rikligt , 2012 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710635, 1448466] ), vägkant, 2018 (IPt)
Storhälla (artp.), (13E 2j , [6711645, 1446002] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
NÅS

Sågbyn (artp.), (12E 6b , [6682806, 1408940] ), noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Långmölsen, östra stranden (artp.), (12E 6f , [6683004, 1425266] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ärten (12E 6f , [6684870, 1427430] ), vändplan, 2019 (JJa)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
Skramsen 1 km O (artp.), (13E 1e , [6706142, 1423418] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ), strand, 2016 (IPt)
Drafsbergsvägen (artp.), (13E 1g , [6706022, 1433001] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Anders Lindholm)
JÄRNA

Finnjälsen V (artp.), (12E 8c , [6694916, 1411083] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), Sjöstrand, 2012 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ), ~refl~ ,blandmyr, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Utloppet Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704600, 1409790] ), älvstrand, 2011 (HLe)
Gruckå kvarn (13E 1b , [67097, 14083] ), åkant, 1 ex , 1991 (HLe & ULe)
Klacktjärnen O delen (13E 1c , [6709680, 1411700] ), ~refl~ ,sjöstrand, 1997 (HLe)
Hästingsflotten (13E 1d , ), lövkärr med björk o gran, enstaka ,frekvens , 1987 (LBr)
Hästingsflotten (13E 1e , [6706, 1420] ), lövkärr med björk o gran, enstaka ,frekvens , 1987 (LBr)
Abborrtjärnen NO (artp.), (13E 2b , [6711403, 1407175] ), blandkärr, 1 plantor/tuvor , 2001 (Håkan Lernefalk)
Älgsjöbäcken N Idsjön (artp.), (13E 2b , [6714701, 1405803] ), bäck, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2009 (HLe)
Mångtjärnarna N (artp.), (13E 2d , [6710483, 1419626] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ), ~refl~ ,blandsumpskog, 2011 (HLe)
Snöborgsflotten (artp.), (13E 2e , [6710053, 1423401] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg-o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Storsjön vid Snöåbruk (13E 2f , [67144, 14257] ), sjöstrand, 1 ex , 1991 (HLe & ULe)
S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6717052, 1404244] ), 1 plantor/tuvor , 2003 (Håkan Lernefalk)
Gruckån utlopp Åskaken (artp.), (13E 3a , [6718664, 1404291] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Åskaken västra delen (artp.), (13E 3a , [6718675, 1404352] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Bäck till Älgsjön (13E 3b , [6715537, 1406056] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 1996 (HLe)
Hällsjöberget V delen (13E 3b , [6716676, 1405366] ), ~refl~ ,granskog, 1996 (HLe)
Bäck ca 800 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6716952, 1408929] ), ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Nissjön V delen (13E 3b , [6718944, 1409343] ), ~refl~ ,sjö, 1996 (HLe)
Bäck V Tvåbudkölen (13E 3b , [6719106, 1406202] ), ~refl~ ,bäck i gransumpskog, 1996 (HLe)
Flögan N utloppet (artp.), (13E 3c , [6716639, 1411159] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Bäck V Näsbergstjärn (13E 3c , [6717541, 1412639] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, enstaka , 1989 (HLe)
Storhustjärnen V (artp.), (13E 3d , [6719211, 1415293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Oxtjärn (artp.), (13E 3e , [6719478, 1420238] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), bäck i blandbarrskog, 2012 (HLe)
Grönan (artp.), (13E 3f , [6718013, 1428796] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
200 m SO Stockholmskojan (13E 4b , [6720089, 1408515] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Stockholmskojan (artp.), (13E 4b , [6720185, 1408502] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Rännflån N (artp.), (13E 4b , [6721353, 1407280] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Långtjärnen (artp.), (13E 4c , [6721584, 1410593] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Lilla Gnupenn SV (artp.), (13E 4c , [6724389, 1411071] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Stormorbäckem (artp.), (13E 4d , [6721615, 1415477] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Stamptjärnen (artp.), (13E 4d , [6722947, 1418855] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Dammviken S (artp.), (13E 4d , [6723060, 1418276] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4d , [6723625, 1419960] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4d , [6723625, 1419960] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset (artp.), (13E 4d , [6723926, 1416250] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4e , [6723320, 1420448] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Göflån-Lisjön (13E 4e , [67242, 14235] ), efter bäcken, 1 ex , 1991 (HLe & ULe)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ), åstrand, 2015 (HLe)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728159, 1409085] ), enstaka, 2-3 meter höga. , 2002 (Håkan Lernefalk)
Ca 300 m N Aborrtjärn vid vägen. (13E 5c , [6725634, 1412581] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
Liss-Larsmyren S (artp.), (13E 5c , [6726613, 1410084] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Öradtjärnsbäcken ~1 km N Hulån (13E 5d , [67257, 14163] ), bäck, enstaka , 1991 (HLe & ULe)
Gräsbacktjärnen (artp.), (13E 5d , [6726385, 1418039] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Längs bäcken från Ormittjärn,Flatberget (13E 5e , [6726, 1421] ), bäckkanter o småkärr, enstaka , 1991 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Granan V (artp.), (12D 9j , [6698353, 1399840] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlbäcken (artp.), (13E 0a , [6700234, 1402855] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Putten SO (13E 0a , [6702300, 1404510] ), ~refl~ ,kärr, 2010 (HLe)
Putten SO (artp.), (13E 0a , [6702683, 1404259] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Öradtjärnen O (13E 0a , [6703670, 1404850] ), sjöstrand, 2010 (HLe)
Öradtjärnen (artp.), (13E 0a , [6703684, 1404835] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hummelbergsvallen 300 m V (13E 0b , [6703920, 1406290] ), kärr, 2011 (HLe)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), blandmyr, 2013 (HLe)
Porstjärn SV (13E 2a , [6713250, 1402530] ), sumpskog, ca 10 ex , 2013 (HLe)
Risberget S (artp.), (13E 3a , [6716174, 1401793] ), 1 ex. , 2003 (Håkan Lernefalk)
Risbergsmyran, västra delen (artp.), (13E 3a , [6716441, 1400734] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Risberget (artp.), (13E 3a , [6716501, 1401723] ), fäbodmiljö och vändplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nära 'Uvbron' 1,4 km SSV Kvensdammen (12D 8h , [66931, 13893] ), älvstrand, ett träd , 1989 (OSt)
Acksjön , norra änden (12D 8i , [66923, 13920] ), sjöstrand, ca 5 ex , 1997 (OSt)
500 m V Jan-Massas (12D 8i , [66924, 13907] ), fuktig skog, 1988 (OSt)
100 m V "Rönningen"= gården V Jan Massas (12D 8i , [66925, 13909] ), bördig skog i västsluttning, 1 träd + småplantor , 1996 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ), ~refl~ ,bäcken "Vallen", ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Sjöhusen (13D 5h , [6729770, 1385170] ), skogsmark upp mot Sjöhusliden, 10 ex + några småplantor , 2007 (AOl)
Västra berget vid bäck (13D 5j , [67252, 13972] ), i anslutning till bäck,sumpskog med gran, 1981 (SSv)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67325, 13923] ), hyggeskant med bäck, enstaka , 2006 (BGM)
2 km NO Tyngeberget (13D 6i , [6733850, 1394760] ), vägkant, ett 10-tal , 2006 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
V.Törnästjärns utlopp (13D 8i , [67406, 13939] ), några ex , 1997 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67407, 13917] ), hygge, några ex , 2008 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ), strandkant, 2017 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2020 (Linnea Helmersson)
Hårdeberget (artp.), (13D 9j , [6749863, 1395902] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Torun Ingrid Maria Jacobsson, m.fl.)
Hårdeberget (artp.), (13D 9j , [6749909, 1395875] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Torun Ingrid Maria Jacobsson, m.fl.)
Hårdeberget (artp.), (13D 9j , [6749925, 1395825] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Torun Ingrid Maria Jacobsson, m.fl.)
Södra Gölåsbäcken (artp.), (13E 5a , [6725997, 1401532] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
TRANSTRAND

Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.), (15D 3b , [6819819, 1357366] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Yvonne Liliegren)

Dalarnes Flora