Alnus glutinosa x incana    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Lurbo, Kvarnbäcken (12G 7g , [66857, 15335] ), bäckstrand, ett par ex , 1994 (PDm)
FOLKÄRNA

Kullhyddan (artp.), (12G 5g , [6676812, 1530335] ), barrskog /, 2002 ((sks), Kjell Haglund)
GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

Rågsvedjebäcken (artp.), (12G 6d , [6684839, 1516604] ), barrskog /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
450 M ÖSTER DAMMSJÖN (artp.), (12G 8a , [6693105, 1504533] ), barrskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
HUSBY

Valla mosse 9 km NNV Horndal (artp.), (12G 9g , [6695145, 1530461] ), myrkomplex/topogent kärr, 1984 (Thomas Rafstedt)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.), (13G 1e , [6707517, 1524263] ), svagt välvd mosse/svagt välvd mosse, 1988 (LBr)
STORA TUNA

Skållberget 1 km Norr (artp.), (12F 9d , [6699000, 1466878] ), 1996 ((sks), Thomas Husing)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.), (11F 9e , [6646028, 1473030] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
NORRBÄRKE

Staren, O om sjön (artp.), (12F 4e , [6673980, 1472380] ), kalkbrott, 100 plantor , 2010 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.), (12E 3i , [6665161, 1441978] ), myrkomplex/backkärr, 1988 (LBr)
V Sexberget (artp.), (12E 5j , [6678200, 1449227] ), kalkbarrskog / rikkärr/kalkkärr, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Österdalarna

BJURSÅS

Liholn (artp.), (13F 7g , [6739073, 1480102] ), lövnaturskog / örtrika bäckdråg, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
Litjärn N 500m (artp.), (13F 8f , [6740895, 1479722] ), lövrik barrnaturskog / rikkärr/kalkkärr, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
SILJANSNÄS

1200 m V Vådsjön (artp.), (13E 7g , [6737514, 1430292] ), källpåverkad mark /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
RÄTTVIK

Stormyren 7 km N Rättvik (artp.), (14F 1c , [6759053, 1464519] ), obestämbar myr/topogent kärr, 1986 (LBr)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.), (14F 1d , [6759387, 1466740] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.), (14F 1e , [6758577, 1472070] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.), (14F 3b , [6767221, 1455497] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
N Halltjärnsåsen (artp.), (14F 3c , [6765435, 1463098] ), barrträd /, 2003 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Rotmyren 6 km VNV Boda (artp.), (14F 3c , [6767741, 1461999] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
ORSA

Mickelvål (artp.), (14E 6i , [6784590, 1441451] ), lövrik barrnaturskog /, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Nybodberget (artp.), (14E 8g , [6792925, 1431779] ), barrskog / betad hagmark, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Slindorna (artp.), (14E 9h , [6798788, 1436808] ), gransumpskog /, 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Leskusänget (artp.), (14F 6a , [6784919, 1452235] ), lövängsrest / rikkärr/kalkkärr, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6795264, 1458149] ), örtrika bäckdråg /, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6798608, 1459002] ), brandfält /, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6799204, 1457777] ), brandfält / sekundär lövnaturskog, 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.), (15E 1j , [6807782, 1447706] ), topogent kärr/topogent kärr, 1993 (Kristina Palmgren)
N Rosentorpsvägen (artp.), (15E 1j , [6809689, 1447644] ), 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.), (15E 5f , [6826891, 1429060] ), topogent kärr/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
MORA

Dammansberget (artp.), (14E 0c , [6752376, 1410459] ), barrskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Kerstimyren, Knulbäcken (artp.), (14E 2d , [6761304, 1419098] ), örtrika bäckdråg / gransumpskog, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Hemulsjön (artp.), (14E 3c , [6765322, 1411017] ), barrskog /, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Lädsmyrarna 6 km N Hemulsjö (artp.), (14E 4c , [6770778, 1412150] ), soligent kärr/soligent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.), (14E 4j , [6770327, 1445510] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Kristina Palmgren)
Myrar vid sjön Andljusen 14 km NO Ribbåsen (artp.), (15E 2d , [6812158, 1416315] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.), (15E 4d , [6824547, 1418865] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
VÅMHUS

Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
VENJAN

Lämmelkölen 15 km SV Venjan (artp.), (14D 0g , [6752508, 1384924] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
ÄLVDALEN

Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.), (15D 1j , [6807641, 1398488] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1993 (Thomas Rafstedt)
HAMRA

Bergmyran (artp.), (15E 8j , [6842200, 1447770] ), 2001 (Fynd Jens Hansen)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.), (15F 4a , [6823122, 1454547] ), soligent kärr/soligent kärr, 1992 (Johan Abenius)
Våtmark S Svansjön, inom Hamra nationalpark (artp.), (16E 0i , [6850469, 1444344] ), soligent kärr, 2009 (Jens Hansen)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Myr Ö om Leckartjärnsbäcken (artp.), (12E 2f , [6663688, 1426699] ), glest trädbevuxen myr, 2011 (Måns Svensson)
Björkholmsmossen-Nittmossen 4 km SO Ulriksberg (artp.), (12E 3h , [6668869, 1435268] ), myrkomplex/topogent kärr, 1987 (LBr)
FLODA

Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.), (12E 8i , [6692145, 1440233] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
NÅS

Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.), (12E 7g , [6689251, 1433744] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
Slogtjärnsmossen 12 km NO Sågen (artp.), (12E 8d , [6690419, 1417527] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
JÄRNA

Rutsjöflotten 5 km SO Vansbro (artp.), (13E 1d , [6707772, 1416727] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, park väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Tvåbudkölen 9 km NV Vansbro (artp.), (13E 3b , [6717443, 1407050] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
ÄPPELBO

Vassgalenmyrarna 5 km ONO Äppelbo (artp.), (13E 2b , [6710323, 1406824] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
MALUNG

NÖ. Getporsmyran (artp.), (13D 1i , [6708211, 1390206] ), gransumpskog / barrskog, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Skördrisberget (artp.), (13D 3e , [6719732, 1372024] ), barrskog /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Gärsbukölen 16 km VSV Yttermalung (artp.), (13D 3f , [6716945, 1375652] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Storkölen 4 km NO Öje (artp.), (13D 6h , [6734405, 1388765] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Myckelberget (artp.), (13D 7h , [6739607, 1385227] ), barrskog / örtrika bäckdråg, 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.), (13D 7j , [6735754, 1395910] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
LIMA

Östra Almberget (artp.), (13D 8d , [6744813, 1365176] ), barrnaturskog / gransumpskog, 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Stora Tandån (artp.), (14C 7i , [6787891, 1343910] ), fuktäng / naturlig skogsbäck, 1997 ((sks), Christina Enfjäll)
TRANSTRAND

Josmyran (artp.), (14D 6b , [6784141, 1359957] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Brändsätern (artp.), (14D 6c , [6780395, 1361761] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782233, 1360802] ), betad hagmark / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782513, 1360630] ), skog-myrmosaik / gransumpskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782916, 1360426] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784013, 1360366] ), källpåverkad mark /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784099, 1360200] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jan Schröder)
Köarån (artp.), (14D 7b , [6786518, 1358687] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Myrar Ö om Transtrandsfjällen - N om Sälenvägen 5 km NV Sälen (artp.), (14D 7b , [6787866, 1359069] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788679, 1357537] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788692, 1357200] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Osanden (artp.), (14D 7c , [6789241, 1362422] ), skog-myrmosaik /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 8b , [6791412, 1356006] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Nattmyrkölen 8 km SO Särna (artp.), (15D 7c , [6839838, 1363445] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar i Ögans dalgang 14 km SV Öjvasseln (artp.), (16D 0a , [6852890, 1353934] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.), (16D 0d , [6854741, 1367397] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Thomas Rafstedt)
IDRE

Storgjokölen 4 km S Flötningen (artp.), (16C 2c , [6861140, 1311515] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1993 (Sören Uppsäll)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp, 1993 (Johan Abenius)

Dalarnes Flora